Učitelj AEQ metode® 4. stopnje

(začetek 2021)

Predpogoji

Zaradi celovitosti in zahtevnosti tega programa ter odgovornosti, ki jo učitelj 4. stopnje nosi, bodo sprejeti samo tisti učitelji 3. stopnje, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

Šolanje poteka v Centru AEQ metode v Brežicah

Vsebina modulov

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in na spodnjem delu telesa. Razumevanje vpliva okolja na otroka in oblik SMA za otrokovo prilagajanje družini. Načini, skozi katere otrok uravnoveša odnos med staršema ter tako oblikuje membrano za primerno samoizražanje, kar vpliva na stabilnost otrokove osebnosti. Učenje protokolov, prilagojenih osebam, katerih SMA je zelo močna in izvira iz močnih čustvenih travm.

Spoznavanje energijske pretočnosti znotraj membrane, ki je potrebna za razumevanje oblike telesa, drže, gibanja, govora, barve glasu in obraznih izrazov. Poglabljanje v vlogo fascije in učenje AEQ fascije na zgornjem delu telesa. Razumevanje vpliva preteklosti staršev in družbenih sprememb po 2. svetovni vojni. Nadaljevanje učenja protokolov za pridobivanje informacij o čustvenih blokadah. Poglobljeno učenje vplivov in odnosov med principoma užitka in realnosti, akcije in reakcije čustev ter ega in super ega.

Učenje pravilnih pristopov za starše, katerih otrok ima težave. Primerno usmerjanje staršev za spoznavanje njune čustvene zrelosti ter za odnose na 2. in 3. stopnji. Kako to povezati z otrokovim vedenjem in težavami, ki so posledica nerealnega izražanja čustev. Soočanje z lastno 2. stopnjo, ki jo kaže otrokovo vedenje. Učenjem AEQ metode to spremeni in otroku omogoči primerno telesno in čustveno zrelost. Nadaljevanje učenja primerne uporabe AEQ fascije s protokoli metode AEQ in dihanja AEQ.

Poglabljanje v do sedaj naučene modele razmišljanja, opazovanja, čutenja, veščin aktivne terapije ter AEQ fascije za učinkovito, jasno in dolgoročno spremembo stranke. Višanje integriranosti učitelja in stranke za dvig sposobnosti soočanja s sedanjo in preteklo entropijo, kar prepreči prenos neurejenih odnosov naših prednikov. Zaključni izpit za dosego naziva učitelj AEQ metode 4. stopnje.

Vsebina modulov se glede na skupino lahko spremeni!   

Časovnica

Program sestavljajo štirje moduli. Vsak modul poteka od ponedeljka do sobote, od 9. do 18. ure z 90 minutnim odmorom za kosilo ob 12.30 uri.

Kot dodatek učnim uram bodo učenci izvedli in dokumentirali 10 aktivnih terapij med vsakim modulom. Dokumentacija je lahko pisna ali v obliki video posnetka, kjer bo mogoče oceniti primernost pristopa in izvedbe aktivne terapije (150 ur).

Med moduloma bodo učenci izvedli 2 aktivni terapiji pod nadzorom učitelja AEQ metode® 5. stopnje v centru AEQ metode® (20 ur).

Aktivno bodo sodelovali v razpravah v zaprti FB skupini učiteljev AEQ metode® 4. stopnje;

med vsakim modulom bodo izvedli vsaj eno 8 urno delavnico osnov AEQ metode s sedmimi do desetimi udeleženci (30 ur).

Med vsakim modulom bodo objavili vsaj 5 člankov z lastnim razmišljanjem o temah, povezanih z AEQ metodo® (30 ur).

V času vsakega modula bodo prebrali in obnovili določeno strokovno literaturo (180 ur).

Skupno učnih ur: 560.

Podelitev licence 4. stopnje

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za pridobitev licence, so:

Cena enega modula je 4.500 evrov. V ceni modula je všteto tudi kosilo.
Plačilo posameznega modula mora biti urejeno mesec dni pred njegovim pričetkom.
Ob sprejetju v program bodo učenci prejeli povezavo do zaprte skupine na FB strani za učence 4. stopnje.
Vsak učenec mora sam poskrbeti za prevoz, stanovanje in hrano. Število učencev v modulu je omejeno na 8.
Zadnji rok za prijavo na šolanje 4. stopnje je 1. julija 2021
Prijava na mail: education@aeq.si

Modul 1 se bo predvidoma pričel septembra 2021.

Vaš učitelj

Sem Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5. stopnje

Vsakodnevno delam s strankami, ki se name obračajo predvsem zaradi kroničnih mišičnih bolečin. Naučim jih drugačne perspektive za vzroke bolečin in omejitev ki jih čutijo vsak dan. Z boljšim razumevanjem in vajami, bodo odpravili bolečine in izboljšali gibanje ter slabo držo, seveda če bodo vaje izvajali redno. Moje stranke so tudi profesionalni športniki, trenerji, rekreativci, ki bi radi obdržali uspehe, do katerih so prišli s trdim delom. AEQ metoda® omogoča uspešno premagovanje stresa in bolečin z povečanjem učinkovitosti in nadzora gibanja ter s tem izboljša rezultate, povrne motivacijo ter na novo definira cilje in ambicije in to brez bolečin. Z njo se naučimo bolje kontrolirati svoje telo, um in povečati urejenost ter kompleksnost gibov in dela. Sem avtor knjige Lahkotno iz kroničnih bolečin. Vsakodnevno sem priča znatnim pozitivnim spremembam, ki jih AEQ metoda® prinese v življenje in rezultate mojih strank.

No event found!