Mnenja udeležencev izobraževanja AEQ metode®

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Izobraževanje AEQ 1. stopnje

Tekom seminarja sem močno poglobil svoje razumevanje senzorno motorne amnezije – SMA, zakaj do nje pride in kako negativen vpliv ima na kvaliteto našega življenja. Nezadovoljstvo, slabo počutje, bolečine, nespečnost so posledica SMA, saj zaradi nje prihaja do slabšanja razmerja med vloženim delom in dobljenimi rezultati, to pa povečuje nered in neučinkovitost pri našem delu in v naši družbi.

Spoznanje, da je razumevanje SMA in njenih posledic ključno za razumevanje vpliva njenega odpravljanja, je bilo zelo pomembno. Preko tega sem doumel, da z rednim izvajanjem in raziskovanjem AEQ® vaj stopimo na pod odpravljanja SMA, rezultati našega dela pa so večja učinkovitost, boljše počutje in zadovoljstvo. Prav spoznanje, da so rezultati tisti, ki so vzpodbuda za trajno učenje, raziskovanje in pridobivanje novega znanja, je bilo ključno za celosten pogled na tematiko seminarja. Rezultati so pokazatelj izboljševanja razmerja med vloženim delom in dobljenimi rezultati.

V spominu mi je najbolj ostala osvetlitev pomena informacijskega vakuma in razlage v povezavi z izzivi modernega časa. Tekom delavnice smo vsi udeleženci občutno izboljšali podajanje svojih misli, občutkov in razumevanja in večkrat dobili potrditev kako vsak posameznik identičen dogodek opiše in razume drugače. Pri današnjem hitenju vse prevečkrat prihaja do površnega podajanja navodil brez preverjanja ali jih je oseba razumela. Izogibanje potrebi po razlagi in dodatnem pojasnjevanju hkrati pomeni, da se je ne učimo, ne izboljšujemo in pri podajanju ne napredujemo, s tem pa je razlaga neučinkovita tudi takrat ko jo uporabimo. Povezovanje tega spoznanja s pomenom uporabe razlage v vsakdanjem življenju in v mnogih situacijah, se mi je zato močno vtisnilo v spomin.

Gorazd Ažman, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Začetek seminarja sem pričakal s precej velikimi pričakovanji. Predvsem sem želel spoznati razliko med navadno klinično somatiko, Feldenkresis metodo in AEQ metodo. Z vsemi sem se v preteklosti bežno srečal in nisem zaznal bistvenih razlik. Princip delovanja mi je deloval enak: z zavestno pozornostjo aktivirati in sproščati mišice ob dokaj enostavnih gibih. Prav tako nisem dobil občutka, da se katera metoda posebej ukvarja z vzroki nastanka kroničnih bolečin ali gibalnih omejitev. Z delovanjem na CŽS pač skušamo mišice prepričati, da se, ko to ni potrebno, napetost v njih z manjša in da se posledično sprostijo.

Čeprav še nisem uspel povezati vsega in imeti jasno sliko, kaj AEQ metoda je, vem da se s človekom ukvarja izrazito celostno in poglobljeno. Daje jasno vedeti, da je vsak človek unikat in za vsakega ne velja ista diagnoza, ampak tudi da za vsakega od nas veljajo iste osnovne zakonitosti. Gravitacija je za vse enaka, ne glede na to, kako jo doživljamo.To je začetek obravnave vsakega posameznika; da se sprejme takšnega kot je, da dojame realnost.

Zavedanje samega sebe skozi gibanje je tisti most, ki povezuje zavest (kar želimo narediti) in podzavest (kompleksnost gibalnega odziva). Je direktni odraz stanja posameznika. Ko imamo enkrat uvid v naše stanje, ga lahko spremenimo. Z iskanjem učinkovitosti v gibanju se začne iskanje globine človekovega individuuma in dobimo možnost najti vzroke za lastne težave ter jih z ustreznim soočanjem z njimi tudi odpraviti. AEQ vaje tako lahko postanejo ultimativno transformacijsko orodje za povezovanje uma in telesa. Doživel sem jih kot nek preplet znanosti in duhovnosti, kar življenje vsekakor je.

Seminar je na prvi pogled deloval sproščeno in spontano pripravljen. Vsebine so se odpirale sosledično ena za drugo in ne po učbeniku. Na ta način so nam postale bližje in bolj razumljene. Zelo dobro so bile podkrepljene s primeri in asociacijami. Glavna pri vsem tem so bila pa osebna spoznanja in predvsem lastni občutki ob navezovanju se na konkretne primere ter ob izvajanju vaj. Udeleženci seminarja smo se sčasoma odprli in še dodatno vnesli uporabniško izkušnjo. Kot učitelji ne moremo in ne smemo pri svetovanju in učenju izhajati le iz sebe, temveč moramo upoštevati doživljanje realnosti tudi drugih. Ego nas iz takšnih in drugačnih razlogov žene v nek fazni zamik, ki nam posledično povzroča težave. To gravitacijsko nihalo, ki deluje na vse nas, mi je bilo res nekaj novega. Nihče mu ne more uiti, ga prirediti ali obiti.

Dobiti spoznanja o svobodi in uživanju v gibanju je bistvo seminarja 1. stopnje. Doživeti to vsekakor sproži malo evforije. Vsekakor je treba paziti, da gravitacijski nihaj ob temu ni premočan. Kajti ta občutek ekspanzije pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za to. Mi sami smo odgovorni za učinkovito delovanje našega organizma in za čim manjšo entropijo. Nobeden učitelj, duhovnik ali zdravnik ne more tega narediti namesto nas. To pa je nekaj, v kar sem vedno verjel.

Hvala ti za to izkušnjo in vsa znanja, ki si nam jih podal.

Gregor Marinšek, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Ko sem se pred petimi leti prvič srečala s klinično somatiko na delavnici v Sežani, sem bila povsem pod vtisom mojega takratnega vzpona učenja in napredovanja pri tehniki varne vadbe Pilatesa. Nekako mi ego ni dovolil, da slišim in sprejmem informacije na delavnici in občutim vaje. Gluha in zaprta kot popek, ki nima vode, ne sonca, da bi se odprl. Zdaj vem, kaj pomeni informacijski vakum, pa ne s strani učitelja. Ampak dobila sem prvi košček sestavljanke, kajti nekje v podzavesti sem vseeno shranila nekaj slišanega, določene informacije, ki so hotele na površje. Tako sem se pred dvemi leti ponovno udeležila delavnice, tokrat pod imenom AEQ, torej nadgradnja klinične somatike. Tokrat sem bila pripravljena bolj slišati, morda pa mi je pri ozaveščanju pomagala ravno vaja Roža. Dobila sem precej novih koščkov sestavljanke.

Vedela sem, da si želim več in čakala na priložnost, da se udeležim AEQ seminarja. Pričakovala sem dodatno znanje in predvsem boljše razumevanje vaj, saj sem imela občutek, da nekaj manjka – pa sem hitro izvedela, kaj. Neredno izvajanje, površnost in premalo časa namenjenega vajam.

Dobila sem boljše razumevanje pomena besed, ki opisujejo določena stanja. S pomočjo urejenega sosledja, sem našla in uporabila povezave, ki pripeljejo do stanja, kjer človek izgubi stik s telesom, kar privede do slabega počutja in bolečin. Zdaj vem, kaj pomeni razumeti ozadje, kaj pomeni razlaga, če ne poznaš vzrokov, ne razumeš pomena vaj. / razlaga : vaje…..70 : 30/ Dobila sem toliko koščkov sestavljanke, da že vidim sliko.

Interaktivno sodelovanje skozi celoten seminar, povezanost skupine, učenje ne le od učitelja, ampak od vsakega prisotnega, nenazadnje pa tudi energijsko pozitivno okolje prostora, mi je dalo občutek, kot da sem bila v šestih dneh na neke vrste retreatu. Vendar to ni bil odmik od realnosti, ampak podrobna analiza časa v katerem se nahajamo, dejavnikov, ki vplivajo na naše življenje, katere namen je bil, boljše zavedanje, razumevanje pomena časa, vložene energije, urejenosti in učinkovitosti. Kako aktivirati šesti čut – zavedanje telesa, za boljše zavedanje sebe, zavedanje okolice in s tem ponovno odkriti radosti življenja.

Z učenjem in raziskovanjem metode Aeq si želim nadaljevati, želim si znanje tudi deliti – pot je še dolga, veselim se je!

Na zdravje Aleš, hvala, ker si!

Sonja Gerkman, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Skozi svojo športno kariero sem napredek smatral le, če je bilo telo nasljedni dan utrujeno. V kolikor nisem dal vsega od sebe sem imel slab občutek. Tak način dela me je pripeljal do kroničnih bolečin, zdravstvenih težav.Ko sem se z AEQ metodo soočil na delavnici cca. 2 leti sem bil precej skeptičen. Težko je sprejeti dejstvo, da večino stvari, ki si jih do sedaj dela in razumel, obstaja tudi druga bolj prijazna pot. Na koncu te življenje pripelje na točko, ko ne moreš premagovati telesa v nedogled in si prisiljen poiskati drugačno pot.
Delujem kot osebni trener in AEQ metoda, mi omogoča večjo širino pri delu s strankami. Ne le iz fizična vidika, tudi iz psihološkega. Večina strank, ko je sprobala AEQ želeli, da jih umestimo v redni proces treniranja, ker čutijo razliko v počutju in napredku na vseh področjih življenja.

V preteklosti sem poskusil ogromno stvari iz uradne, alternativne medicine, prebral veliko knjig in pri večini sem pogrešal bolj jasno razlago za težave. Že od nekdaj me zanima človek kot celota, kaj lahko oseba spremeni v svojem življenju, da se kvaliteta življenja resnično izboljša.

Aleš skozi celotno izobraževanje, daje odlično razlago, bolj začneš razumeti in povezovati stvari. Namen AEQ metode niso le vaje same po sebi, temveč da začneš upoštevati principe AEQ na ostalih področjih življenja. Omogoča ti, da se ti kvaliteta življenja resnično izboljša, če si pripravljen vložiti svoj čas, energijo, pozornost v raziskovanje.

Celotni seminar je vrhunsko izveden in hvaležen sem za vso znanje, ki ga prejemam od Aleša.

Blaž Jurečič, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala z namenom, ne bom rekla po naključju. Vse se zgodi takrat, ko si pripravljen. Meni se je to očitno zgodilo pred letom dni, ko me je v knjižnici ‘poklicala’ knjiga Lahkotno iz kroničnih bolečin: klinična somatika Aleša Ernsta. Po pravici povedano, ne vem kaj me je pritegnilo, ampak preprosto sem imela občutek, da si jo moram izposoditi.

Ob branju knjige sem takoj vedela zakaj. To je bil odgovor na mnoga moja vprašanja glede delovanja našega telesa, zakaj se pojavljajo bolečine, s čim so povezane, kako jih odpraviti. Začela sem razumeti! Vedela sem, da imajo čustvene komponente eno najpomembnejših vlog pri funcioniranju telesa, ampak kako in na kakšen način, sem izvedela pri Alešu, najprej skozi knjigo. Vedoželjnost me je peljala dalje in prijavila sem se na enodnevno delavnico, kasneje na seminar za učitelja in individualno srečanje oz. terapijo. Vsakič sem izvedela mnogo zanimivih stvari, ki so mi odprla oči in odpravile dvome.

Tudi sama sem se srečevala z bolečinami, za katere prej nisem vedela od kod izvirajo in so tako trdovratne. Od kar se ukvarjam z masažo, me je želja po širšem znanju gnala k iskanju rešitve za odpravo kroničnih bolečin oz. zakrčenosti. Samo z masažo to žal ni mogoče. Tudi zdravniki in fizioterapevti po večini ponujajo hitre in začasne rešitve. Z AEQ metodo pa se naše znanje razširi in več kot imamo znanja, bolje lahko skrbimo za svoje fizično in psihično zdravje. In kar mi je pri Alešu in njegovi metodi všeč, je to, da možnosti za učenje in raziskovanje ne zmanjka. Treba je le pokazati voljo do lastnega zdravja in dobrega počuja, prevzeti vajeti v svoje roke in se podati na pot lastnega zadovoljstva. Ni vedno lahko, a se splača. Več kot imaš znanja, lažje je. Ker RAZUMEŠ.

To ti postane jasno, ko se udeležiš prvega seminarja, ko vidiš, da obstaja odgovor skoraj na vsako vprašanje. Aleš podaja znanje na tak način, ki ga nisem zasledila pri nobenem drugem terapevtu. Najprej teoretično in nato praktično. Nekaj takega sem vedno iskala in … našla. In to vpeljujem tudi v svoje delo, s čimer želim povečati kvaliteto doprinosa k zdravju ljudi.

Alešu sem hvaležna za vse, kar me je že naučil in kar me še bo. Lažje delujem, manj imam bolečin in čustveno sem bolj mirna, kar je sploh nad vsem. Z odnosom do sebe spremeniš tudi odnos do drugih.

Hvala, Aleš.

Urška Repar, Kamnik, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.12.23

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Profesionalni šport in napačen pristop k treningu sta me je pripeljala do toliko poškodb in bolečin , da sem potreboval in dlje iskal rešitev za vse močnejše kronične bolečine v telesu, slabo voljo in utrujenost. Pot me je pripeljala do Aleša , ki je imel drugačen pristop od vseh ostalih. Prvi, ki me je učil, da sem za vse sam odgovoren in pokazal mi je način in mi dal dovolj znanja se rešit iz kronične zakrčenosti in utrujenosti.

Aleš ne rešuje simptomov ampak vzrok in taka metoda me je vedno zanimala. Po nekaj aktivnih terapijah sem se odločil , da se vpišem na tečaj za učitelja po Aeq metodi ,ker sem si želel vedeti več o tem. In končna ocena vloženo dobljeno je več kot zadovoljila moja pričakovanja.

Prijetno okolje , telovadnica, energija, sotečajniki in seveda hrana ,ki smo jo vsi komaj čakali med odmorom.

Aleš ima zelo dober občutek o zahtevnosti in količini predanega znanja in ti da toliko, kolikor si pripravljen sprejeti in razumeti.

Sedaj, ko imam več znanja o času, energiji, pozornosti, učinkovitosti, AEQ vajah in drugih pomembnih a spregledanih področjih to znanje vedno bolje usmerjam v svojo rast in razvoj (sintropija) na vseh področih v življenju.

Hvala za znanje, ki pelje v neskončno raziskovanje.

Kareem Al Saleh, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.13.25

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z klinično somatiko sem se spoznal, ko sem iskal rešitve za vse bolj boleče in togo telo, ki sem ga pridobil z večletnim treniranjem v telovadnicah in modelom razmišljanja.

Prvo rešitev sem iskal v obiskovanju fizioterapij. Čeprav je bil občutek po fizioterapiji boljši, je bil napredek po letu in pol komaj opazen. Mišice so imele še vedno prevelik tonus , da bi se lahko gibal gladko in lahkotno, prav tako so bili sklepi še vedno trdi. Rešitve sem iskal naprej. Tako sem odkril knjigo Somatics -Thomasa Hanne. Že pri prvem izvanjanju vaj sem čutil olajšanje. Po slabem letu izvajanja vaj iz knjige sem želel svoje znanje še nadgraditi. Tako sem odkril g. Aleša Ernsta in njegovo metodo AEQ.

Že po obisku delavnice sem dojel, da je njegova metoda velika nadgradnja klinične somatike. Z večjim razumevanjem pomena in logike vaj, se je izboljšala moja učinkovitost pri njihovem izvajanju. V krajšem času tako dobim več, glede na vložen čas in pozornost. Z metodo AEQ lahko odkrijem vzrok bolečine in tako rešujem vzrok in ne simptoma.

Metoda AEQ poudarja razumevanje pozornosti, časa , truda in učinkovitosti. Prednost daje večji povezanosti telesa in ega. S tem načinom razmišljanja je postal tudi moj vsakdan boljši, bolj tekoč , lahkotnejši, bolj osrečujoč. Z vadenjem metode AEQ vse bolj vidiš, da sproščena membrana (telo) omogoča v bolj sproščeno notranjost telesa, bolj sproščeno in efektivno razmišljanje. Tako pridobljeno energijo, pozornost in čas lahko tako uporabiš učinkoviteje, rezultati so boljši in tako je tudi splošno zadovoljstvo boljše.

Z vadenjem metode AEQ se izboljša tudi jasnost izražanja, s tem je boljša tudi komunikacija. S tem delujem bolje, intimno, poslovno, socialno.

Vseh teh področij se klinična somatika iz knjige ni dotaknila. Tako je zame metoda AEQ njena ogromna nadgradnja. Zato je lažja tudi v praksi, ker je dobljeno tako veliko, da bi se sam pravzaprav počutil neumnega, če tega ne bi izkoristil.

Delujem tudi kot osebni trener. Metodo AEQ lahko povežemo v vse načine treninga (moč, vzdržljivost, mobilnost) kot tudi prehrane. Bistveno lahko pripomoremo k boljši regeneraciji, saj z izboljšanim razumevanjem in občutenjem telesa sprostimo mišični tonus, ko ga ne potrebujemo in izboljšamo bistveno komponento regeneracije – spanec.

V preteklosti sem se udeležil že kar precej izobraževanj, vendar nobeno izobraževanje ni imelo name tako trajnostenga in efektivnega (na vseh področjih) učinka kot izobraževanje na področju AEQ metode. Želel sem samo lahkotnejšo telo, dobil pa sem nekaj, kar si prej nisem predstavljal da sploh obstaja.

Izobraževanje je izpeljano na najvišjem nivoju, kot učenec sem dobil pogoje, da vso odlično predano znanje g. Aleša Ernsta predelam na najvišji ravni. Mirno , lepo urejeno učno okolje, urejena ( izvrstna) prehrana. Moja edina naloga je bila , da se pripeljem do Brežic in da razmišljam, predelam predana dejstva.

Žiga Brlek, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.14.29

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Celoten seminar je profesionalno izveden. V 6 dneh dobiš ogromno novega in predvsem uporabnega znanja – globje razumevanje somatskih vaj, ki ti omogoča kvalitetnejše življenje. Na predavanju mi je bilo všeč to, da je veliko praktičnega dela in vaj, ki smo jih izvajali med seboj.

Aleš je poln znanja in predan svojemu delu.

Predstavil nam je učinkovito metodo, kako z enostavnimi vajami odpraviti kronične bolečine.

Velik mojster na svojem področju.

Aleš hvala ti za vso energijo in trud, ki si vložil v to, da smo pripravljeni za samostojno delo.

Mnenje o AEQ metodi.

AEQ metodo uporabljam vsakodnevno v svojem življenju. Vaje mi zelo pomagajo po mojem vsakodnevnem treningu, ko čutim, da je moj križ utrujen.

Po samo 20 min. izvajanja vaj, vsa ta utrujenost izveni. Tako se moje telo veliko hitreje regenerira.

Dobila sem še večje zavedanje svojega telesa, večje zavedanje same sebe. Veliko bolj sem pozorna na svojo držo in napetosti v mišicah.

Tudi med mojimi treningi (ne samo po njih) sem bolj pozorna pri izvajanju vaj. To zavedanje mi pomaga da hitreje sprostim svoje telo, kjer ni potrebe, da je zakrčeno.

Suzana Komel, Nova Gorica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.16.21

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vsakdanje hitenje, skrbi, vrvež dogodkov, me je pripeljalo v stanje, da nisem imela več stika s svojim telesom. Tega seveda tedaj še nisem vedela, čutila sem pa, da ne grem v pravo smer, ker so se posledice pričele odražati na mojem telesu. Vendar sem za vse našla nek izgovor in potisnila v kot, to ni bilo takrat na vrsti. V nekem trenutku sem začutila, da tako ne bom več dolgo vozila, da to ni normalno stanje in da je potrebno nekaj narediti. Tako se je pričelo moje raziskovanje. Prišla sem do informoterapije (komunikacija z našimi celicami v jeziku, ki ga le-te razumejo), ki me je prevzela, ko sem na sebi opazila rezultate.

Tudi sama sem želela to delati in sem se vpisala na izobraževanje, tako da sem postala certificirana informoterapevtka. Vseskozi me je pri mojem delu zanimalo zakaj prihaja do različnih bolezni, težav, to je samo posledica, kaj pa je vzrok? In tako se je moje raziskovanje nadaljevalo v šolo Karmične diagnostike.

Na enem izmed predavanj nam je g. Ogorevc povedal za g. Aleša Ernsta in njegovo metodo, kako so zategnjene mišice, ki so posledica raznoraznih dogodkov v življenju razlog za veliko težav in se z daljšanjem/krajšanjem mišic le-te tudi odpravijo. Še isti dan sem si pogledala Aleševe prispevke na spletu in se naročila na individualno terapijo.

Tu so se pričela moja nova spoznanja, presenečenja. Nisem mogla verjeti, da ne morem narediti čisto preprostega giba – počasnega dviga komolca, … Vsaka terapija je bila novo spoznanje in novo raziskovanje sebe. Želela sem o AEQ izvedeti še več, tako sem se vpisala na seminar AEQ 1. stopnje, kjer sem pridobila še več novih informacij, spoznanj, za katere sem zelo hvaležna. AEQ vaje delam vsak dan in lahko rečem, da mi je AEQ spremenila življenje in postala del mojega vsakdanjika.

Prišla sem do zavedanja, da je moje telo, telo za katerega sem sama odgovorna, imam nadzor nad njim in ga s čutenjem lahko sama tudi spreminjam. Ni se potrebno truditi, biti priden, dovolj je da se učimo, razumemo, raziskujemo in tako postajamo boljši.

Hvala Alešu, ki je prava zakladnica AEQ-ja, za vse podano znanje, vesela sem, da sem imela možnost spoznati tako učinkovito metodo.

Lidija Jakljevič, Metlika, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.17.20

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Imel sem stalne bolečine v vratu in križu. Imel sem stalne probleme pri izstopu iz avtomobila ob stranskem zasuku ter težave z regeneracijo po kakšni fizični aktivnosti (tek ali kolo). Mišice so bile napete še nekaj dni po aktivnosti. Težave sem reševal sam ali pa sem šel do raznih fizioterapevtov. To mi je veliko pomagalo. Vendar so se težave vračale, včasih hitreje včasih počasneje, odvisno od mojih fizičnih aktivnosti in psihičnih obremenitev. Želel sem nekaj, da si lahko v veliki meri pomagam sam, predvsem kadar nimam možnosti pomoči drugih. Začel sem delati AEQ vaje in sem si najprej izboljšal regeneracijo po aktivnostih, mišice so postajale bolj sproščene in lahkotne. Celotno telo je postajalo bolj prožno in lahkotno. Tudi počutje je bilo boljše. Vaje so mi bile sicer tuje, saj nisem bil vajen delati nekaj na tako nežen način. Po drugi strani pa sem ugotovil, kako težko je izvajati povsem enostaven gib tekoče, nadzorovano in sproščeno. Z osredotočenjem na gibanje sem si umiril tudi misli.

Velikokrat se mi je dogajalo, da se mi je veliko misli podilo po glavi. Skozi učenje AEQ ugotavljam, da lahko misli umirim, usmerim in se bolj sprostim. Razmišljanje je bolj učinkovito in uspešno, ravno tako besede, ki jih povem. Sedaj se usedejo globje in lažje dosežejo svoj namen, čeprav so iste kot nekoč, so pa posredovane z drugačnim ciljem, tonom in prepričanjem.

Na seminarju prve stopnje, mi je bilo veliko bolj jasno zakaj je prišlo do vseh teh težav. Spoznal sem vzroke marsikaterih težav in bolezni. Aleš je z logično razlago odgovarjal na mnoga vprašanja s strani fizičnih in psihičnih težav pri športu in v splošnem življenju. Odpirale so se jasne povezave zakaj prihaja do težav in kje so njihovih vzroki. Skozi učenje vaj sem spoznaval, kako pomembna je jasna komunikacija. Brez jasnih navodil so bile vaje izvajane napačno. Zato je zbranost in urejenost misli pri posredovanju informacij bistvena. Seminar je bil obsežen, obenem prijeten, saj smo nenehno izhajali iz praktičnih zadev.

Najbolj pomembno od vsega spoznanega je, da se sedaj zavedam psiholoških in fizičnih pritiskov in jih lahko sproti koregiram. Zaznam napetosti, predvsem v vratu in jih povežem od kod in zakaj nastajajo. Seveda se mi težave še vračajo, vendar se jih zavedam in jih z AEQ vajami uspešno umirim ali tudi odpravim. Seveda je to proces, ki ga je potrebno spremljati in dopolnjevati. Ravno tako kot tehnika v vsakem športu, kjer se jo nikoli ne naučiš popolnoma, saj so vedno odprte možnosti in potrebe po boljšem in bolj učinkovitem gibanju.

Matjaž Zupan, Duplje, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.20.10

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vse stvari v življenju se zgodijo z razlogom in tako se je AEQ klinična somatika zgodila meni. Spoznanje, da so najbolj preproste stvari v življenju najbolj kompleksne in obratno, še kako drži! Kot terapevt, ki se ukvarjam z ljudmi z akutnimi in kroničnimi težavami, mladimi, starimi, športniki, rekreativci in ostalimi, vključno z mano na čelu, sem prišel do spoznanja, da veliko daješ, pravega efekta, katerega bi si sam želel pa ni.

Bil sem na mnogih izobraževanjih, vendar tako pozitivnega rezultata, kot na AEQ semianrju 1 stopnje nisem doživel še nikjer. To ne pomeni, da dosedanjega znanja ne koristim več, obratno, obogatil sem ga z drugačnim pogledom na težave, s katerimi se srečujem v vsakdanji praksi.

Seveda je potrebno poudariti, da je AEQ metoda, metoda, ki jo je potrebno razumeti, da jo lahko uporabimo na pravi način, ker lahko le tako dosežemo želen napredek. To ni metoda pri kateri se prepustiš in zate drugi opravijo delo, metoda je namenjena tistemu, ki si je pripravljen pomagati sam in doseči željen cilj. Sam sem imel poškodbo rame in zlom lopatice, kar za moje manualno opravljanje dela ni niti najmanj primerno, vendar mi vsa t.i. »priznana medicina« ni dala niti teoretičnega, kaj šele praktičnega napotka za odpravo posledic poškodbe, pri čemer imam sam že več kot 20 let izkušenj in znanja iz manualnih tehnik in rehabilitacije.

AEQ metoda mi je odprla širši pogled na reševanje težav. Z izvajanjem vaj sem še bolje spoznal sebe in svoje deficite in urejenost gibanja dobila svoj pravi pomen, ki omogoča boljše počutje in večji nadzor nad sabo in svojimi dejanji, kakor tudi pozitivni rezultati na ljudeh, ki mi zaupajo se učiti AEQ somatske gibe. »Če si si pripravljen pomagati sam in imaš znanje, je to vložek vase, če se prepustiš drugemu in neznanju, je to lahko največja izguba vložka, časa in rezultata.«

Spoznanje AEQ metode in Aleša osebno, je zelo zaznamovalo moje miselne vzorce in pogled na telo, funkcijo telesa in gibanja, kot tudi splošen pogled na življenje. Seminar in individualne AEQ vaje so vodene na maksimalno visokem nivoju. Učenje poteka sistematično, na jasni in razumski razlagi, ki je podprto s praktičnim delom in ocenjeno z več nivoji pogleda na izvedbo vaj vseh udeležencev.

Nikoli si ne bi mislil, da lahko nekdo, ki ni iz medicinskih krogov, na tako preprost, naraven, logičen, kompleksen in učinkovit način predaja znanje vsem strukturam ljudi in je pri tem z eno besedo nad uspešen učitelj. S svojim bogatim znanjem, jasno komunikacijo in jasnim ciljem, ti da več, kot le jasen odgovor na kakršno koli vprašanje.

Aleš, pohvalno in vredno občudovanja vseh nas, ki smo imeli priložnost biti del tvojih učencev.

Boštjan Ahačič, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.21.14

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Učenje AEQ metode je po mojem mnenju učenje življenja. Življenja v pravem pomenu besede. Ponovno. Tega, kar smo se že (na)učili, kar že znamo, a smo se hkrati naučili tudi prezirati; predvsem občutenja in zavedanja samega sebe.

Od lanske jeseni dalje sem, zahvaljujoč svojemu prijatelju Janezu, ki je pač »moral« na eno od delavnic učenja AEQ gibov in me je povabil s seboj, predana učenka. A ne kot v letih, ko je bilo mirno sedenje v šolskih klopeh in dokazovanje na hitro in površinsko pridobljenega znanja v lovu za še eno 5-ko (in na fakulteti za 10-ko) edino, kar je bilo pomembno. Sedaj se, kot učenka in sveža učiteljica AEQ gibov 1. stopnje pod skrbnim, doslednim in ravno prav kritičnim očesom Aleša, učim učiti, učim čutiti, učim živeti.

V svojem 34 let trajajočem življenju ne pomnim, kdaj sem svojo somo občutila tako veličastno, kot sedaj. Z učenjem AEQ metode se spoznavam, marsikaj obujam, tudi odkrivam na novo, skratka – radovedno raziskujem. V tem znam iz dneva v dan bolj uživati, ker si dejansko občutenje lastnega telesa vedno pogosteje dopuščam in s tem, da si občutke iskreno priznam, imam vedno manj težav.

Čeprav je marsikomu popolnoma nedojemljivo, a iz dna srca sem hvaležna, da sem svoje telo pred dobrimi tremi leti z nepopustljivim, gromozanskim in neustrašnim egom pripeljala do točke, da se je uprlo. Klonilo. Ne popolnoma, a dovolj, da do tedaj moji nepogrešljivi športni rekviziti ter z njimi doseženi zavidljivi uspehi ne krojijo več moje sreče in zadovoljstva (ki to, kot šele sedaj vidim, sploh nikoli nista iskreno bila). Za občutenje iskrenega ugodja in udobja v svojem življenju, za dobro razpoloženje, pristne odnose z ljudmi in užitkarstvo na vsakem koraku ne potrebujem več zajetne vsote denarja, skladišča raznovrstnih športnih rekvizitov in skupine ljudi, ki se mi s spoštovanjem želijo pridružiti pri adrenalinskih podvigih. Njihovo vlogo je prevzela moja SOMA; sposobnost občutenja lasnega telesa in okolice. Komčno si dopuščam priznavati, da sem ženska, se kot ženska ceniti, negovati, spoštovati. Dovolim si izžarevati to, kar sem, veselim se, da me okolica lahko spoznava v drugačni, v pravi luči. Osvobaja me občutek, da se lahko učim in vedno uspešneje razvijam pristne in iskrene, spoštovanja polne odnose z ljudmi, ki me obdajajo. Vedno pogosteje dopuščam in upam pokazati, kdo sem.

Vse to, zahvaljujoč AEQ in Alešu Ernstu, človeku, ki ga resnično cenim in spoštujem.

Vedno bolj ponosna sem na zmožnosti in sposobnosti tega izjemnega ustroja narave – človeka.

Na lastni koži vsak dan presenečena in presrečna občutim posledice AEQ v svojem življenju. Česa vse smo zmožni ljudje s krepljenjem usklajenosti svojega uma in telesa – z vedno večjim zavedanjem samih sebe. Spremembe na fizičnem in psihološkem nivoju je težko opisati z besedami, občutki, ki ob njih prepravljajo človeka, pa so blagodejni in veličastni. Privoščim jih slehernemu človeku, tistemu, ki jih bo želel spoznavati in si jih privoščil spoznati, se z veseljem posvetim kot učiteljica somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje – od letošnjega poletja dalje.

Seminar, ki smo ga v juniju in juliju izvajali v Brežicah, je bil moj do sedaj najbolje izkoriščen dopust. To mi je, v smehu, a resno, povedal že Aleš, ob prijavi. V skupaj šestih dneh se je pod mojstrskim vodstvom, v izjemni družbi in ob kulinaričnih dobrotah dotedajšnje spoznavanje z AEQ začelo še intenzivneje poglabljati. Obzorja se že od prvega dne, ko smo pričeli spoznavati novo dimenzijo učenja, širijo še hitreje, a ne prenaglo, ravno prav, da se zadeve, ki iz podzavesti privrejo na dan, sproti in kompleksno razčlenijo, da jih lahko razumemo, ter se umestijo tja, kamor je potrebno, da se krepi življenjska modrost. Razvijajo se sposobnosti dojemanja, učenja, pomnenja in občutenja. Razvija se človeško bitje s čustvi in občutki, z znanjem in izkušnjami, ki je sposobno v življenja drugih s pravilnim in čutnim pristopom privesti možnost, da nas bo iskreno srečnih in zadovoljnih vedno več.

Prisrčna hvala tebi, Aleš, in vsem, ki (se) skupaj in z veseljem učimo…

Teja Logar, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.22.23

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar je v moje delo s pacienti vnesel neko novo dimenzijo, prav tako v moj odnos do samega sebe. Svojim pacientom že leta pomagam na praktičen, izkustveni način, hkrati pa jim skušam dati napotke, kako naj v svoje življenje vnesejo red in kako naj bodo sami svoji fizioterapevti.

Še posebej me je zanimalo, kako lahko pomagam kroničnim pacientom.

Ni mi bilo dovolj, da pacientom neposredno, izkustveno pomagam, potem pa mi po enem mesecu ponovno pridejo na terapijo. Namreč pri teh pacientih je težava že zapisana v njihovih možganih in ni več zgolj odziv senzornega živčnega sistema.

Tudi v svojem življenju sem moral nekaj spremeniti, kajti dela in pritiska je bilo preveč. Strojno opremo je potrebno povezati s programsko, da dobiš maksimalni učinek trajanja.

En članek o Aleševem načinu dela in njegovem razmišljanju me je spodbudil, da sem stopil v kontakt z njim. Ta seminar je prvi izven okvirjev zdravstvene stroke, ki sem se ga udeležil, in lahko potrdim, da nisem zgrešil. Ravno to je bilo tisto, kar mi je manjkalo, da sem lahko zaokrožil svoje delo kot celoto, da sem lahko svojim pacientom ponudil holističen pristop tako na čustveni kot tudi na manualni ravni.

Prav tako lahko to znanje uporabim na sebi in opazujem, kako me spreminja v pozitivnem smislu in zato somatiko tako rad priporočam svojim strankam. Presenetilo me je Aleševo znanje anatomije, saj sam izhajam iz tega področja, in Aleš anatomijo odlično povezuje z zakoni fizike, psihologijo in drugimi znanostmi ter vse to znanje zelo dobro posreduje svojim učencem.

Nič ni prepuščeno naključju, odlična hrana in pijača, prav tako se na vsako vprašanje dobi odgovor in rešitev.

Jurica Skelin, Kaštel Gomilica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.23.42

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pri svojem delu s športniki in rekreativci sem se velikokrat srečeval s težavami mišično-kostnega sistema. Težave so se kazale kot bolečine ali omejitve pri gibanju, njihov rezultat pa je bila odsotnost mojih strank s športnih terenov in službe, opustitev rekreacije, v najhujših primerih pa stranke imele težave pri vsakdanjem funkcioniranju, kjer so tudi najenostavnejše aktivnosti postale ogromne težave. V večini primerov so stranke bolečino sprejemale kot nekaj nujnega in jo pripisovale letom, intenzivnosti treninga, „obrabi“ in podobnim stvarem.

Z uporabo različnih znanih tehnik sproščanja, miofascialne masaže, aktivacijskih tehnik, različnih vrst raztezanja ipd. so težave v večini primerov izginile, vendar pa so se čez čas vrnile, kot yo-yo efekt. Prav tako sem pri svojem delu opazil, da ni univerzalnega obrazca za določeno težavo, kajti če nekaj pomaga eni stranki, še ni nujno, da bo ta ista metoda pri isti težavi pomagala tudi drugi stranki. Opazil pa sem tudi, da so se pri otrocih vse pogosteje pojavljale podobne težave z bolečinami kot pri odraslih, tako da s trditvami, da so bolečine povezane z leti in „obrabo“, nekaj ni bilo v redu. Ko sem povezal prakso s teorijo sem prišel do zaključka, da so resnični vzroki za bolečine povezani s telesno držo, tako pri odraslih kot pri otrocih, kar se je ujemalo z razlago treh refleksov, o katerih smo se učili pri AEQ metodi. Tukaj se začne moja pot do Aleša.

Prvič sem slišal za AEQ metodo pri pogovoru s kolegom, nato pa sem jo sam začel raziskovati z branjem knjig Thomasa Hanne; skozi knjige sem spoznal osnovne principe somatike kot metode. Kmalu potem sem se udeležil delavnice AEQ somatike, ki jo je vodil Aleksandar Miketa, kjer sem poleg že pridobljenega znanja dobil še potrditev o vrednosti AEQ metode in se odločil za seminar za učitelja AEQ klinične somatike pri Alešu.

V šestih dnevih seminarja so se skozi teoretično in praktično učenje širila obzorja. Osvajali so se popolnoma novi principi delovanja gravitacije, čustev, vadbe in vsakodnevnih življenjskih situacij na človeško telo, hkrati pa tudi popolnoma nov, lahko rečem tudi bolj pravilen pogled na bolečino in poškodbe ter njihove resnične vzroke. Prav tako so vsi načini dela, ki sem jih do takrat znal in uporabljal, dobili neko popolnoma novo dimenzijo, in AEQ metoda je prišla kot zadnji delček sestavljanke in izpopolnila sliko. Začenjam razumeti, zakaj z določenimi metodami v določenem trenutku ni bilo dobrih rezultatov in zakaj so se bolečine vračale.

„Film vrtim nazaj“ in ga dopolnjujem z novim znanjem s tega seminarja in začenjam razumeti, na kakšen način so nastajale bolečine pri posameznih strankah, zakaj ravno v tistem delu telesa, kako so bolečine povezane z življenjskimi situacijami in kako jih odpraviti z učenjem somatskih gibov.

Na lastnem primeru, sicer brez bolečine, a z omejitvami pri obsegu giba v določenih sklepih, vam lahko povem, da imajo somatske vaje učinek na gibljivost, še posebej v kolkih in ramenih, prav tako se po vajah na splošno bolje počutim. Pri komunikaciji s strankami in pri njihovem učenju somatskih gibov dobivam samo pozitivne reakcije in pozitivno začudenje, kako lahko neka izobraževalna in nežna metoda daje take izjemne rezultate glede na druge metode, ki so jih do takrat prakticirali. Ključ je v besedi izobraževalna, kajti stranka pridobi znanje o vzorcih bolečin, s tem pa tudi jih bolje razume, in ko jih razume lahko s somatskimi gibi vpliva na same vzroke težav. Z odpravo ali vsaj blaženjem bolečin se osebi povrne del življenjske svobode, ki jo je zaradi bolečin izgubila, s tem pa tudi njeno življenje postane srečnejše in bolj izpolnjeno. AEQ metoda ji da „orodje“, s katerim lahko zmanjša ali odpravi negativne učinke današnjega hitrega in pretežno sedečega načina življenja.

Na koncu bi rad omenil Aleševo izjavo: „Dolgoročno fizika vedno premaga domišljijo“. Tisti, ki so sodelovali na seminarju, vedo, o čem govorim, vsem ostalim, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s človeškim telesom in njegovim gibanjem, pa priporočam obisk njegovega seminarja in učenje celovite AEQ metode, ki stoji za to izjavo.

Zvonimir Brnas Fudo, Zagreb, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.24.45

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot mnogo drugih, sem se tudi jaz spraševal zakaj imam cel kup težav tako telesnih, čustvenih in duševnih. Odgovor na to vprašanje je ostal uganka, vse dokler se nisem seznanil z AEQ somatskim načinom poučevanja.

S somatskimi vajami sem se prvič srečal leta 2013, ko sem iskal še enega izmed načinov kako bi se lahko rešil kronične utrujenosti in odpravil bolečine, ki so me v različnih oblikah spremljale več kot 20 let. Najbolj neznosne so bile bolečine v predelu vratu in ramen.

Pekoč občutek v predelu ramenskega obroča me je spremljal bolj ali manj ves čas, še najbolj pa med mirovanjem.

To je bil tudi eden izmed razlogov, ki me je vodil v prekomerno ukvarjanje s športom. Dobesedno sem pretiraval v vsaki aktivnosti, ki sem se je lotil. Prekomerno ukvarjanje s športom je bila moja nova droga, moj antidepresiv, ko sem preko popolne izčrpanosti dosegel svoj zen trenutek, trenutek brez depresivnih misli in tečnih bolečin.

Nisem se zavedal, da so me vse te moje trenutne zmage peljale proti dolgoročnemu porazu, ki se je kazal v vedno večji utrujenosti, splošni izčrpanosti, v poškodbah in obrabah.

Kljub temu, da mi je bil somatski pristop odprave bolečin že od samega začetka smiseln in logičen, ga nisem najbolje razumel. Nerazumevanje je bilo še najbolj očitno pri somatskih vajah, ki sem jih, kot sem kasneje ugotovil, izvajal preveč na moč in brez občutka.

Tako kot sem izvajal vaje sem tudi živel. Z zavedanjem, da preko knjig ne bom prišel do željenega znanja, sem avgusta 2016 stopil v kontakt z Alešem.

Odločil sem se, da se udeležim Aleševe AEQ delavnice, ki je potekala v oktobru, kjer bi se bolj podrobno seznanil z njegovim načinom dela. Kot se je izkazalo sem izbral ravno pravi termin. Namreč konec avgusta sem si med sprehodom zlomil komolec desne roke. Vse se je poklopilo.

Med preskokom, dober meter visoke, žičnate ograje sem padel na rob pločnika in pri tem utrpel kompliciran zlom komolca. Po operaciji je sledilo dolgotrajno okrevanje, ki še traja.

Po obisku prve delavnice sem vedel, da je AEQ prava stvar. Razumel sem, da potrebujem drugačen pristop, da moram nekaj spremeniti v svojem življenju, če želim izboljšati situacijo v kateri sem se znašel. Tako sem v decembru obiskal še eno AEQ delavnico, kjer sem še okrepil svoje prepričanje, da sem na pravi poti. Vendar pa kljub obisku dveh delavnic še vedno nisem doumel bistva AEQ metode.

Moja prepričanja in dejanja so bila tako trdo zacementirana, da sem potreboval dalj časa in bolj poglobljen pristop predno se je zgodil konkreten preskok v glavi. Po daljšem premisleku sem se odločil, da se udeležim seminarja za učitelja AEQ somatskih gibov 1 stopnje.

Brez dvoma lahko rečem, da je bila to moja najboljša naložba in najbolj kvalitetno izobraževanje kar sem jih kdaj opravljal. Med drugim sem opravil šolo kitajske tui-na terapije in tečaj NLP praktik. AEQ Izobraževanje je bilo intenzivno in hkrati prijetno, z ravno pravo mero teorije in prakse. Želel sem si pravih informacij in odgovorov na moja vprašanja, ter jih tudi dobil. Dovolj in še preveč. Verjamem, da je prav vsak, ki se je seminarja udeležili lahko o sebi spoznal kaj novega in znova odkril kaj pozabljenega.

Po končanem seminarju sem imel občutek, da sem prejel več kot dovolj znanja in informacij za nadaljnje samostojno učenje in raziskovanje, ki mi bo omogočalo vedno boljše razumevanje samega sebe ter vedno bolj kvalitetno vodenje delavnic AEQ somatskih gibov 1 stopnje.

Pri sebi opažam, da sem postal bolj pozoren na to, kako sem, se počutim…. Manj se zaletavam z glavo v zid. Na splošno sem bolj umirjen, lažje se zberem. Vem, da sem sam odgovoren za svoje počutje in da ne gre nikogar kriviti za moje težave. Z rednim izvajanjem in raziskovanjem somatskih gibov bolje čutim svoje telo. Prej in bolj jasno zaznam opozorila, ko mi telo sporoča, da počnem nekaj kar mi ne koristi oziroma mi škodi. Tak pristop mi pomaga pri okrevanju po zlomu komolca in tudi na splošno. Drži, da svet postane drugačen, ko ga začneš enkrat opazovati skozi AEQ očala.

Matjaž Iglič, Kočevje, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.25.55

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

V svet klinične somatike sem vstopil »šepajoče«. Težave z levim kolenom so se vlekle predolgo. Pri delu, športu, celo enostavnemu sprehodu… V bistvu, če dobro premislim sem v preteklosti vedno imel kakšne težave gledano z vidika poškodb, bolečin, ki sem jih reševal na vse mogoče načine, le z otroško preprostostjo ne…

Seveda na začetku nisem vedel v kaj se podajam, imel pa sem velika pričakovanja. Po prvi individualni aktivni obravnavi sem imel mešane občutke. Dvom, strah, razočaranje, jeza… Nezaslišano se mi je zdelo, da Aleš niti pogledal ni levega kolena kaj šele, da bi na njem izvajal kakršnokoli manualno metodo. Sčasoma mi je postajalo jasno, da AEQ metoda zares vpliva na vzrok težav in ne krpa simptoma, čeprav le ta počasi bledi. Skozi obravnave sem spoznal, da se dogajajo spremembe tudi na duševnem zdravju v obliki boljšega počutja, spoznavanja kdo v resnici sem, kaj si želim ipd. V tistem trenutku, še posebno na kolesu, kjer me koleno ne boli več, mi je postalo jasno, da si želim učiti AEQ metodo poglobljeno in z novim znanjem vplivati na ugodno reševanje situacij drugih ljudi.

Tako se je skozi določeno obdobje izvajanja vaj doma in udeležbe na delavnic pojavila priložnost, da postanem učitelj somatski gibov po AEQ metodi 1.stopnje. V preteklosti sem opravil že veliko izobraževanj vendar še nobena metoda ni imela name tako celostnega vpliva. Še dandanes se povečuje razmerje med vloženim in dobljenim (v prid dobljenega).

Skozi seminar so se mi dogajali podobni mešani občutki kot na aktivnih individualnih obravnavah, ki so ogledalo trenutnega stanja uma, mišljenja in posledično mojih dejanj. Določene vaje so mi bile domače in sem jih lahkotno obvladoval ali pa se mi je tako le zdelo oz. sem si tako domišljal. Preostalo mi ni drugega kot, da se (spet) spustim z višin (tudi s pomočjo gravitacije) na tla in informacija je bila tako nova, da mi je postala všeč.

Vaje katere nisem izvajal lahkotno, so v meni zvabila neprijetna čustva, dogodke, ki sem jih skril globoko. Somatske vaje po AEQ metodi in ostale pretekle izkušnje mi pomagajo, pogledati se v ogledalo, si nameniti čas, nered postaviti v red in nadaljevati življenje učinkoviteje. Kako je lahko tako enostavno, se sprašujem(o)? Da z nekaj dodatnimi gibi v vaji, morda upočasnitvijo, vaja zopet postane lahkotnejša, telo se občuti bolje, olajša se tudi um in duša, tako tudi neprijetni občutki odidejo in jih zamenjajo bolj topli, tisti ki dajejo človeku zalet, optimizem in…?

In to je med drugim smisel, namen somatskih gibov po AEQ metodi. Nedokončano učenje, premišljevanje o rešitvi, osebnostna rast. In to vse skozi gibanje. Tako kot takrat, ko smo bili še otroci. Zakaj pa ne?

Benjamin Trontelj, Novo mesto, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.28.26

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

V preteklih mesecih je AEQ postal del mojega razmišljanja mišljenja, in življenja.

Znanje, ki sem ga osvojila bi bilo težko razdeliti na posamezne celodnevne delavnice, aktivne terapije ali seminar za učitelja 1. stopnje. Vsekakor pa seminar lahko izpostavim kot izkušnje in sposobnosti, ki sem jih pridobila ter poglobila, da lahko to snov podajam naprej in druge učim osnove AEQ klinične somatike.

Za udeležbo na seminarju sem se odločila zato, ker v mesecih po obisku prve AEQ delavnice in aktivnih terapij nisem več potrebovala pomoč fizioterapevta. Čeprav je pozitivne učinke metode mogoče opaziti že takoj po prvi vaji, se tisti pravi, dolgoročni učinki pokažejo skozi čas. Osnova je v spremembi mišljenja. S trudom in prisilo ne pridemo do željenih rezultatov. Tako, kot v otroški igrici Labirint, zmaga tisti, ki od zajčka do korenčka najde najkrajšo in najenostavnejšo pot. Tu je linija najmanjšega odpora najboljša metoda. Hkrati pa se učenje metode lahko primerja z učenjem novega jezika: ko vadiš in raziskuješ vsak dan, se tvoje znanje širi in poglablja. Ko si vzameš čas, bolje obvladaš. Kako in zakaj sploh spreminjati življenje? Spremembe so potrebne, ker se tudi najbolj zdrav, pameten in ozaveščen človek mora izpopolnjevati. Tako sem pričela spreminjati svoje mišljenje in ozaveščati svojo lastno entropijo (nered) ter ozaveščati in večati sintropijo (red). To počnem brez prisile, tako kot so priporočene AEQ vaje, s katerimi ozaveščamo občutenje svojega telesa in (ponovno) vzpostavimo povezavo telo-um.

Ves seminar je bil odlična izkušnja polna novih spoznanj, nadgradenj in aha momentov. Vse se je poklopilo kot se je najbolje lahko moglo. Naša skupina 10 udeležencev ki smo se skozi seminar transformirali v kolege in prijatelje, je na začetku izgledala kot pisana druščina, vsak z drugačnim načinom življenja in predznanjem. Učili smo se iz izkušenj drug drugega, delili lastne in vpijali znanje ki ga nam je naš učitelj Aleš Ernst podajal. Seminar sam je vrhunsko pripravljen in kolegi smo z zanimanjem sledili razlagam, brez težav v držanju pozornosti skozi vseh 6 dni v učilnici.

O vseh znanjih in spoznanjih s seminarja bi lahko napisala debelo knjigo, zato podajam samo delček le-teh: Četudi se imam še toliko naučiti, zdaj o AEQ vem in znam dosti več od ljudi okoli sebe in to kompleksno metodo znam enostavno podajati naprej.

Pridobiti in držati pozornost slušateljev. Pomen razlage, ki zapolnjuje informacijski vakuum. Učimo jih zato, da si znajo sami pomagat. AEQ vaj ne delam, ampak se jih igram. Prav zabavno je! 13 vaj, ki smo se jih naučili in obravnavali z vidika udeleženca, učitelja ali opazovalca. Ko se zabavaš, čas mine hitreje.

Pomembnost timinga. Prava kombinacija vestnosti, natančnosti, sposobnosti in občutka. Preteklost, sedanjost in prihodnost ter preskoki med njimi ko učimo vaje.

Shokunin ali Šukunin – vsak dan ob opravljanju svojega najljubšega opravila zavestno izboljšujem malenkosti, z igrivim veseljem se vedno bolj izpopolnjujem.

Še sklepna misel, ki sem jo razvila iz Aleševe izjave: Seminar poseje semena. In potem se čaka, da bo zraslo.

Narave ne smeš nič siliti naj pohiti. Semena so znanje, ki smo ga pridobili na seminarju. Sestava prsti je moja, toliko mineralov, toliko čustvenih travm in toliko zraka in kamenja. Zalivati je dobro ravno prav, ne preveč in ne premalo. To je moja odgovornost. In potem bom en dan opazila, kako lepo raste!

Tadeja Severkar, Luksemburg, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.29.19

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že kar nekaj let se vsakodnevno srečujem z ljudmi, ki imajo različne zdravstvene težave, predvsem kronične bolečine z znanim vzrokom, ogromno pa je takšnih, ki vzroka za svoje bolečine ne poznajo in vsakodnevno trpijo zaradi le teh. Že dolgo mi je znano, da sta bolečina in bolezen le posledica, ki se kažeta navzven, vzroki pa ležijo globlje. Na vse svoje stranke gledam celovito, uporabljam različne tehnike za odpravljanje bolečin, boljše počutje strank in seveda za uspešne rezultate.

Ker se stanje iz leta v leto drastično slabša, opazujem in ugotavljam, da gre za prave epidemije zdravstvenih težav ter bolečin, sem se odločila, da svoje znanje še obogatim in nadgradim z AEQ metodo, s katero bi lahko še bolj celovito pomagala svojim strankam in navsezadnje seveda sebi. To je bil glavni razlog, da sem se udeležila celodnevne delavnice, bila navdušena in se kasneje odločila še za seminar Učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje.

Navdušila me je filozofija AEQ klinične somatike in njen preprost ter hkrati zelo kompleksen pogled na človeka, kot celoto. Tukaj vsekakor ne gre le za odpravljanje mišičnih napetosti in bolečin, ampak je namen veliko globlji. Travme, ujeta in potlačena čustva, ki jim imamo vsi in jih zelo dobro prekrivamo, tlačimo globoko v nas in pozabljamo nanje, kar naenkrat pa spet dobijo svojo moč in nas spomnijo, da se niso »razrešila« kar sama od sebe. To nam omogoči, da se končno tega zavedamo in ozavestimo, sprejmemo ter spremenimo in zaživimo bolj polno, tako kot si sicer v resnici tudi vsi želimo.

AEQ metoda ponuja in uči veliko več, kot si sploh lahko predstavljamo na začetku. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se z rednim in zavestnim izvajanjem gibov (krajšanja in daljšanja mišic), nadzor nad telesom v zelo kratkem času izboljša, saj zmanjšamo vpliv senzorno – motorne amnezije. Je način, ki nas (na)uči kako se znebiti (kroničnih) bolečin, kako se umiriti, kako ponovno vzpostaviti red v svojem telesu in življenju. Z zavestnim in rednim izvajanjem somatksih gibov naše gibanje postane lahkotneje, telo je bolj gibko, popravi se drža, gibe in gibanje svojega telesa imamo spet pod nadzorom, prav tako misli in um, bolečina, pa naj bo še tako močno prisotna in kronična izgine. Enako se zgodi tudi s čustvi, komunikacijo, vsakodnevnimi dejanji, odnosi, ki se izboljšajo in jih razumemo bolje. Kako hitro in v kakšni meri to dosežemo je seveda odvisno izključno od nas, saj smo le mi tisti, ki lahko zavestno spremenimo sebe in svoje življenje.

Svoje znanje konstantno nadgrajujem in dopolnjujem, ker v tem neizmerno uživam in, ker vedno želim še nekaj več. Nad seminarjem AEQ klinične somatike 1. Stopnje, sem bila navdušena. Aleš je prava zakladnica znanja. Celotna organizacija seminarja je bila izvedena na profesionalnem nivoju. Dobila sem ogromno novega znanja, izkušenj, novih pogledov na svet, na človeka, na človeško telo, na človeški zavestni in podzavestni um. Priznam, da mi je to znanje spremenilo pogled, razširilo obzorja, postavilo nove mejnike in tudi nove cilje tako v mojem osebnem življenju, kot tudi pri mojem delu. Aleš najlepša hvala za vso pomoč in znanje, ki ga nesebično deliš z nami ter za neprecenljivo izkušnjo!

Tina Smolej, Škofja Loka, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.30.17

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

V življenju ima vsak vsega dovolj. Eni imajo več izkušenj, drugi malo manj. Vsak ima znanje na raznih področjih, če ne prirojenih ali priučenih, so ga naučile izkušnje. Jaz osebno sem hvaležna, ker so me resnično napolnile z obilo informacijami in so me pripeljale na pot, kjer se ljudje ustavijo in sprašujejo o življenju samem.

Vsako delo zahteva skoraj da ne popolnega človeka, kar je razumljivo. Pa to sploh lahko smo? Popoln človek? Popolna struktura? Popolna država? Mene je pri teku na delovnem mestu, kjer naj bi bila v formi, ukleščilo v kolku. K sreči ni bilo nič hujšega. Zame pa je bilo dovolj, da sem razumela, da nekaj ni v redu. Ob spraševanju, kaj se dogaja z mojim telesom, nisem imela motivacije, da bi nadaljevala s športom. Niti z rolanjem, niti s plesom, katerega sem oboževala, da ne govorim o drugih področjih življenja.

Kje sem zašla?

Imela sem še toliko volje do življenja samega, da sem se postopoma znašla na poti raziskovanja, se zanimala ter šla v svoje globine in tako prišla tudi do Karmične diagnostike (Marjan Ogorevc), kar mi je dalo dodatno motivacijo, da sem na pravi poti. Vidik in pomen vseh ravni človeka mi je dal še jasnejšo sliko, kje se nahajam in zakaj se nahajam točno tukaj. Tako sem razširila vedenje in znanje o možnih vzrokih za nastajanje težav na fizičnem,čustvenem, metalnem in duhovnem področju človeka in dobila koristne holistične napotke, kako se soočiti z njimi in vse skupaj sprejeti, harmonizirati. Ni bilo vedno lahko slediti tej poti. Na čase prav naporno. Vendar vredno.

In kaj sedaj?

Ker so ostali pritiski okolice, službe in pritiski v lastni glavi, da je potrebno hitreje priti do cilja, da bom “popolna,uspešna”- zmagali, sem se vpisala še na šolanje za Učitelja Klinične somatike. Tu sem dobila še drugačno sliko in pogled na človeka ter procese njegovega delovanja. Učitelj Aleš Ernest mi je podal pot, kako na sintropičen način priti do rezultatov na vseh področjih in nivojih, kljub vsemu kar že imaš v življenju. Z lahkotnim gibanjem spreminjamo zapise shranjene se v mišicah. Tako sem prišla do spoznanja, da imam in kje imam Senzorno motorno amnezijo v telesu. Svoje vedenje, znanje in sposobnosti, združujem in se se učim, ter ne strmim več h popolnosti in uspehupod vsako ceno, ampak živim z zavedanjem sebe. RED se vzpostavlja vsepovsod.

Sicer se je moj um marsičemu upiral in se še upira, ker je bili vedno v fokusu drugje, stran od mene same, ampak so rezultati, kljub upiranju uma vidni takoj. Kaj bo šele, ko bo strah pred potjo izginil, ko bosta um in volja še bolj usklajena, da si to kar me čaka na poti zaslužim. Z znanjem, ki ga zelo na konstukturiran način podaja učitelj AEQ somatike, sem in še pridobivam čas in možnost za hitrejšo rehabilitacijo telesa, čustev, uma in smisla ženske biti, da delujem kjer koli.

Hvala vsem mojim učiteljem in podpornikom za to izjemno izkušnjo, ki smo jo imeli ob pridobivanju certifikata za Učitelja AEQ, ter drugih šol. Sedaj je na meni, da ponovno raziskujem, z občutkom kot otrok in se lažje igram odgovorno v še večjem peskovniku. Neverjetno, kdo bi si mislil, da bom v življenju se tako hrepenela po znanju in vedno bolj odgovorno ravnala do sebe, posledično tudi do drugih. Prej je bilo obratno in tu je luknja brez dna.

Raziskovanje sebe in okolice kot otrok mi daje življenje. Ne umrimo brez izkušenj, ne bodimo roboti. Spoznajmo se do zadnje celice in ozavestimo kdo smo in kako delujemo, da delujemo. Za vsakega je lahko drugje začetek. Zame je začetek celica. Pridodajmo h strukturi vsak svojo močnejšo celico in ozdravimo celoten sistem. Najlepše in zanimivo od vsega je, da se raziskovanje in ob temu spreminjanju nikoli ne konča, z OBčUTNIM zavedanjem naprej, kljub velikim tehnološkimi, svetovnim spremembam. Dogaja se z nami ali brez nas. Bodimo del igre vsi tukaj in sedaj z radostjo.

Simona Lesar, Brežice, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.31.18

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Za AEQ metodo sem izvedela od športno aktivnega prijatelja, ki je občasno odhajal na aktivne terapije h g. Alešu Ernstu.

Njegovo navdušenje nad učinki AEQ metoda je tudi v meni vzbudilo zanimanje zanjo. Všeč mu je bila zaradi odpravljanja bolečin in spreminjanja našega fokusa razmišljanja v smeri učinkovite in nenehne uporabe naše lastne energije. Zanimala me je predvsem zaradi tega, ker sem se tudi sama soočala z bolečinami, ki so bile posledica intenzivnih treningov in povečanja volumna.

Kmalu po najinem pogovoru je bila tudi v Zagrebu organizirana delavnica in tako sem dobila priložnost iz prve roke izvedeti, za kaj pravzaprav gre. Na celodnevni, izobraževalni in inspiracijski delavnici nas je Aleš vodil čez AEQ vaje, podrobno nam je razložil, kako in zakaj izvajamo somatske gibe. Na vsako vprašanje o neučinkovitosti gibov in bolečini kot neposredni posledici neučinkovitega gibanja smo dobili jasen in racionalen odgovor.

Na začetku je vse delovalo malo zmedeno zaradi veliko »govora« in veliko manj gibanja, vendar je kmalu vse postalo matematično jasno. Takrat sem tudi dojela, koliko energije sem s treningi izgubljala po nepotrebnem, ker sem si tako zelo želela sodelovati na tekmovanjih in sem zato velikokrat posegla po instant rešitvah, vse samo da se čim prej vrnem na treninge…

Moj fokus se je začel spreminjati potem, ko sem začela vsakodnevno vaditi AEQ somatske gibe, ker sem začela namenjati svoj čas učenju in preučevanju gibov.

Moji gibi so postajali vse bolj kakovostni in tako so se izboljševali tudi rezultati. Sedaj se veliko bolj veselim svojih tekmovanj.

S seminarjem za učitelja AEQ metode 1. stopnje pa sem znanje še poglobila.

Sedaj sama redno izvajam AEQ vaje in, na obojestransko zadovoljstvo, jih uporabljam tudi pri mojem delu s športniki in rekreativci. Ni predaha, potrebno je vseživljenjsko učenje. Nenehno!

Keti Mastrovic, Zagreb, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.32.36

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Nad seminarjem AEQ metode sem bil navdušen in hkrati dobil ogromno motivacije za nadaljno učenje kot tudi deljenje znanja! Moj namen udeležbe je bil sprva le poglobiti svoje znanje o metodi, katera mi je do sedaj na moji športni poti že ogromno pripomogla. Ravno sem bil v zaključnem obdobju fizioterapij oz. treninga na področju fizioterapevtskega pristopa po operaciji rame.

Kljub temu, da mi je bilo rečeno, da je moja rama trenutno pozdravljena in da naj nadaljujem s tem pristopom vadbe, sem čutil, da se lahko naredi še več. Ker nikjer nisem dobil tako logičnih razlag kot pri AEQ metodi, sem se odločil, da se želim o tem naučiti še več in si s tem znanjem pomagati, da se moje telo vrne v optimalno stanje kjer bom to občutil sam pri sebi kot tudi razumel.

Na seminarju sem dobil ogromno koristnih informacij, ki so mi dopolnile in nadrgardile moje trenutno razumevanje in znanje, kot tudi informacije, ki so mi razširile obzorje do točke, katere si pred seminarjem nisem znal niti predstavljati.

Gre namreč za resnično zelo poglobljeno in kompleksno razumevanje našega delovanja, ki sega na vse sisteme delovanja življenja. Tako se mi je odpr nov pogled na celotno življenje!

Aleš je prava enciklopedija znanja in ne samo to, ve in razume tudi to kako to znanje predajati drugim, kar je pri tem še najpomembneje!

Naučil sem se o samem pomenu in procesu učenja, ki je za dvig in napredek trenutnega stanja posameznika nujno potrebno. O tem kako s pomočjo učenja in razumevanjem spremeniti mišljenje, ter posledično svoje navade in delovanje v kolikor hočemo trenutno stanje izboljšati in težave odpraviti. Skratka dobil sem informacije kako svoje življenje in delovanje izboljšati na vseh prodočjih delovanja ne samo glede saniranja poškodbe!

Ogromno sem se naučil o procesih delovanja, ki se odvijajo v našem telesu, kot tudi pomembnosti in razumevanju občutkov. Svoje občutenje telesa sem tako poglobil, kot tudi prejel orodje za razvijanje v tej smeri.

Da o organizaciji in poteku seminarja sploh ne govorim! Celotna organizacija seminarja, kot tudi potek učenja skozi seminar je na zelo visokem nivoju. Resnično dobro načrtovano in osnovano na način, da se udeleženci naučijo kar se le da, se zbližajo z metodo, dvignejo lasten občutek, bistveno razširijo svoje obzorje in prav tako dobijo ogromno motivacije za naprej.

Osebno se mi zdi, kot da je ta seminar bil zame prestopna točka v življenju. Zelo sem vesel, da sem se podal na to pot in šele na podlagi te izkušnje vidim kolko dela in učenja me čaka. S pristopom, ki nam ga je nudil Aleš, ter vsemi informacijami in orodji, ki sem jih prejel pa se tega zelo veselim in sem v tej smeri tudi motiviran.

Tako sem se po treh tednih seminarja odločil, da tudi sam želim to znanje deliti z drugimi, s tem učiti in nadgrajevati sebe, kot tudi drugim omogočiti tako izjemno, koristno izkušnjo in jim s tem omogočiti, da si bodo lahko sami omogočili bolj kakovostno, zdravo in zadovoljno življenje na vseh področjih!

Hvala Aleš za deljenje znanja, v čast mi je se učiti od tebe. Osebno menim, da je ta izkušnja neprecenljiva!

Aljoša Krivec, Maribor, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.33.41

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pri delu s strankami sem se vse pogosteje srečevala z bolečinami neznanega vzroka. Pedagoški pristop pa mi ni dovoljeval v svoje skupine sprejemati stranke z bolečinami. Po izobrazbi sem trenerka in že od nekdaj me je pri delu z ljudmi zanimala celovitost in ne zgolj vadba in tako mi je na neki točki zmanjkalo znanja za pot, po kateri sem nameravala nadaljevati.

Med prebiranjem člankov priznanega kondicijskega trenerja, čigar delo ljudje spoštujejo zaradi njegovega znanja in kakovosti, sem se srečala z izrazom senzorno-motorna amnezija in ga začela raziskovati. Na internetu sem našla metodo AEQ in pisala Alešu glede svojih dvomov pri delu s strankami. Odgovoril mi je, brez vsiljevanja, da je AEQ metoda točno tisto, kar potrebujem. Njegov način brez vsiljevanja me je še dodatno motiviral, kajti upira se mi vse, kar se skriva za sloganom – to je najboljša rešitev.

Vse se je obrnilo na bolje po izobraževanju in aktivni terapiji. Strah pred novimi potmi je popuščal in postajala sem vse bolj prepričana v svoje delo. Začela sem se lažje učiti in vse več časa mi je ostajalo za mojo družino. Opazila sem veliko razliko od takrat, ko sem mislila, da se učim, ko sem prebila veliko ur pri prebiranju strokovne literature, ko sem begala in poskušala razumeti zmešnjavo. To me je utrujalo in izčrpavalo. Sedaj uporabljam metodo AEQ, tako na individualnih terapijah kot tudi pri delu s skupinami. Nove osnove prinašajo rezultate, stranke so vse bolj zadovoljne, prihajajo tudi nove stranke, in jaz sem postala bolj vesela in manj obremenjena.

Aleš je primer pravega učitelja. Zakaj je to pomembno pri mojem delu in razvoju? Učitelj predaja znanje, spodbuja in aktivno sodeluje pri našem razvoju, nas usmerja, neumna vprašanja zanj ne obstajajo. Na izobraževanju sem spoznala čudovite ljudi, različni karakterji, a tako enaki v eni stvari, namreč v želji po učenju, razvoju in da vsak dan postajajo vse boljši ljudje.

Dragana Djurić, Podgorica učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.34.35

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje je bil zame en izmed najboljših izobraževanj katerim sem prisostvoval. Poleg tega, da je potekal v nadvse prijetnem okolju in je bilo za nas v kratkih odmorih lepo poskrbljeno, se je Aleš s svojim znanjem in občutkom za podajanje znanja le še dodatno izkazal.

Pred več kot dvema letoma sem v roke dobil knjigo Thomasa Hanne – Somatics. Teorija in razmišljanje v knjigi sta me prepričali, da sem končno našel pravo tehniko, ki lahko pomaga meni, in vsem, ki so k meni hodili na masaže in druge vrste terapij. Ker vem, da se večine tehnik ne da naučiti zgolj iz knjige sem začel z iskanjem izobraževanja, vendar sem našel izobraževanja zgolj v tujini. Končno sem odkril www.aeq.siin Aleša Ernsta. Ob prvi priložnosti sem se prijavil na 4 urno delavnico v Dvorski vasi in kmalu zatem še na drugo. Že na prvi delavnici sem dobil potrditev »to je to – kar sem iskal«. Razlaga teorije, vodenje vaj – vse je bilo tako kot mora biti, čeprav je bilo popolnoma drugače, kot katerakoli delavnica do sedaj. Počutje po delavnici – odlično. Vaje sem izvajal naprej doma, kjer je čarobnost občutkov sčasoma malo splahnela. Na drugi delavnici sem ob izvajanju iste vaje dobil spet popolnoma nove občutke. Ob izvajanju sem opazil, da navodila na trenutke slišiš zelo selektivno. Kot pravi Aleš, se je tudi izkazalo, da se z večanjem znanja, posledično poveča kontrola in občutenje mišic in telesa. Ista vaja je postala še prijetnejša in učinkovitejša. Zavedanje gibanja sem po delavnici prenesel iz blazine na tleh še na hojo, sedenje na delovnem mestu,…

Težko sem pričakoval seminar za učitelja, saj sem se po delavnicah začel zavedati, da se v ozadju somatskih vaj po AEQ metodi skriva še veliko več kot le sproščanje mišic in boljše občutenje fizičnega telesa. Na seminarju so se iz ure v uro odpirala nova znanja, nova spoznanja, novi občutki in zavedanje, kako široko je delovanje in vpliv AEQ metode. Sedaj ko to pišem in je od seminarja že več kot mesec in pol, še vedno lahko rečem, da iz dneva v dan sestavljam informacije in znanje pridobljene na seminarju z izkušnjami ob izvajanju vaj in vodenju delavnic.

Na seminarju sem imel ob sebi obsežno skripto, ki sem jo preštudiral že pred seminarjem, zvezek za zapiske, vendar je vse ostalo zaprto in nedotaknjeno. Vse predano znanje na seminarju je bilo lepo povezano, logično in celo preprosto, da sploh nisem čutil potrebe po beleženju dodatnih zapisov. Vse se že nahaja v skripti in končno tudi v nas samih, le opazovati se moramo. Najlepše in najbolj poučno pa je opazovanje malčkov, kako pravilno in z užitkom se gibljejo, kako raziskujejo in napredujejo.

Znanje pridobljeno na seminarju s časom dobiva svoj širši smisel in dodano vrednost.

Pridobljeno znanje že delim naprej. Zavedam se, da so v današnjem času ta znanja potrebna vsakomur. Vsekakor pa si svoje znanje želim povečati, razširiti, tako z lastnim raziskovanjem, kot tudi na naslednjih seminarjih in delavnicah Aleša Ernsta.

Samo Sinik, Kranj, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.35.44

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot profesorica športne vzgoje, učiteljica Kinergetixa ter vedoželjna raziskovalka naravnih zdravilnih tehnik že dolgo opažam in čutim, da gre razvoj šolstva, medicine, rekreativnega športa in športa na sploh v napačno smer. Šport gre v smer borbe samim s seboj in v smer ne čutenja. »Vsemogočne« tehnike nam obljubljajo hitre rezultate, lepoto, moč, zdravje in rezultate, ki se že dolgočasno ponavljajo in ne prinašajo obljubljenega.

Po naključju sem naletela na AEQ metodo pod vodstvom Aleša Ernsta, ki je na individualnih srečanjih, na delavnicah in na šoli za učitelje razsvetlil moja dognanja in me ponovno približal temu kar sem kot otrok že znala. Sodobne, moderne tehnike namreč pozabljajo, da je človek čuteče bitje in da brez čutenja in poznavanja samega sebe ne zmore raziskovati, odkriti in odstraniti vzroka svojih težav.

AEQ metoda me navdušuje nad preprostostjo in učinkovitostjo v odpravljanju širokega spektra težav. Skozi naravne gibe nas tovrstna tehnika vodi v raziskovanje naše notranjosti, nas mehča, sprošča napetosti, odpravlja kronične bolečine, vzpostavlja zavestni nadzor nad telesom, širi zavedanje in zdravi na vseh nivojih naše biti. Postanemo kreativni gospodarji lastnega življenja in življenje postane lahkotno, strastno in smiselno.

Najprej sem se udeležila seminarja za učitelja somatskih gibov pri Marthi Peterson in nato seminarja za učitelja AEQ metode 1. stopnje pri Alešu Ernstu. Že prvi seminar pri Marti mi je bilo bogato darilo, na drugem pri Alešu pa sem pridobila bistveno večjo globino in širino v razumevanju metode, kar je doprineslo tudi širšemu razumevanju učinkovitosti vaj.

AEQ metodo poučujem individualno, skupinsko ter jo uporabljam za lastno raziskovanje na različnih področjih svojega življenja in rezultati so izjemni in dolgoročni. Vsakomur toplo priporočam, da se udeleži delavnice AEQ metode in preizkusi njeno učinkovitost. Tako bo vaš izbrani šport ali meditativna tehnika ter vaše življenje dobilo pravi okus, lahkotnost in užitek.

Matejči Šajnam, Divača, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.36.44

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala pred nekaj leti na aktivni terapiji. Bila sem navdušena nad spoznanjem kako sta um in telo povezana, saj sem to spoznavala v lastni izkušnji. Po nekaj terapijah sem za nekaj let na izvajanje somatskih vaj pozabila. Ko pa sem zopet izvedela za delavnico, me je potegnilo, da se spet aktiviram.

Na AEQ delavnici sem z velikim navdušenjem sprejemala novo znanje. Moje telo se je s pomočjo nežne zbranosti, sproščalo in postajalo vse bolj spočito. Po vsaki novi vaji sem imela občutek, da se mi zaradi sproščenosti veča celo kapaciteta pljuč. Mojemu umu in telesu,sem dala dovoljenje da si v tem, času vzameta »dopust«. Ko sem lahko popolnoma odklopila zunanje dejavnike, vso preteklost in vse iz prihodnosti, sem lahko prišla v trenutek. Bila sem v sedanjosti. To kar je v današnjem času prava posebnost. V sedanjosti pa sem sledila počutje, gibanje svojega telesa in ga ponovno pričela poslušati. Do kje zmorem določen gib izvesti, brez, da mi je neudobno in telesa ne silim do skrajnih meja. Odkrila sem nov svet. Brez sile in napora, na zelo naraven način doseči sozvočje telesa in uma. Redno izvajanje teh vaj me je na vseh področjih umirilo, pomagalo, da sem bolj v fokusu in da bolj optimalno živim. Tako prihranim ogromno dragocene energije.

Znanje o AEQ metodi sem želela poglobiti, in opravila tudi učiteljsko izobraževanje. Zame je bila to neprecenljiva izkušnja. Aleš nas je naučil, da več ko veš, več veljaš, ker imaš več samozavesti in si bolj svoboden. Ob novem znanju, ko vem več o telesu in povezavi s podzavestjo, to svobodo vse bolj čutim. Kontroliranje svoje energije, kar izvajanje AEQ vaj tudi je, bolj kontroliraš svoje življenje. Ko pa enkrat uspeš tako živeti, pa si ti tisti, ki krmili svojo ladjo in ladja pelje v pravo smer.

Hvala Aleš za suvereno vodenje vseh naših druženj. Mnogo navdušujočega sem se naučila in kar nekaj le tega sem že predala naprej. AEQ somatiko redno vključujem pri svojem delu z ljudmi.

Sabina Hafner, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.37.58

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

O AEQ metodi sem prvič slišala in brala na internetu, kjer sem našla tudi Aleša in njegovo stran na Facebooku. Eno leto sem ga spremljala, brala njegove članke in razmišljala o pozitivnih učinkih metode.

Sama sem namreč že 8 let inštruktorica pilatesa in moj pristop je že od samega začetka usmerjen bolj na majhne skupine oz. individualno delo. Posledično k meni prihajajo stranke, ki imajo različne težave in bolečine, vsi pa si želijo pomoč k boljšemu počutju in zmanjšanju oz. odpravi bolečin. Večini strankam sem pomagala, vendar sem v določeni točki kljub nenehnemu izobraževanju doma in v tujini videla, da »nekaj manjka«. V AEQ klinični somatiki sem videla možnost, da to manjkajočo luknjo v znanju nadgradim.

Najprej sem se udeležila 2 Aleševih 4-urnih delavnic, kjer sem metodo dejansko tudi spoznala in začutila, ter bila nad obema delavnicama navdušena. Aleš me je povabil tudi na individualno aktivno terapijo, kjer sem spoznala metodo še skozi individualni pristop.

Naslednji korak je bil seminar za učitelja AEQ metode. Aleševe besede sem požirala, razmišljala o njih tudi po koncu vsakega dne seminarja ter si dala čas, kako vse pridobljeno znanje vplesti v moje delo. Veliko novih stvari sem izvedela, veliko znanja pridobila. Vse druge besede bi bile odveč, saj trdim, da bi moral te vaje poskusiti vsak.

Zate Aleš imam samo pohvale. Si vrhunski predavatelj, si človek s srcem, si oseba, ki zna pomagati in ki na vsak zakaj najde odgovor. Vesela sem, da sem te spoznala in da sem lahko tvoja učenka. Pridobljeno znanje že s pridom uporabljam – na sebi kot tudi individualnih strankah.

Jaz in stranke smo navdušene nad metodo in pozitivnim učinkom vaj. In moj moto se nadaljuje: »Positive energy. Positive result.«

Dunja Gačnik, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.38.56

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pogled na AEQ izobraževanje V našem hitrem svetu pričakujemo preveč stvari prehitro. S somatskim načinom dela sem se srečal že kot fizioterapevt, poleg tega sem tudi bral literaturo o metodah Feldenkrais in Alexander. Zanimanje za to vrsto terapije me je pripeljalo do knjig Tomasa Hanne, Marthe Peterson in na koncu do Aleša Ernsta.

Veliko sem se naučil na zelo logičen način skozi aktivno terapijo pri Alešu, pri učenju gibov pa sem spoznal svoje omejitve in tudi zmožnosti. Učim se, kako bolje poslušati svoje telo in signale, ki mi jih pošilja. Opažam spremembo kakovosti okrevanja po mojih treningih in dnevnih obveznostih, tudi spremembo v koncentraciji in moči kot tudi spremembo značaja in razpoloženja na dnevnem nivoju in na vedno bolje. Telo se ne utrudi več tako zelo kot prej in zato lahko vse bolj uživam v življenju.

Pri svojih strankah v fizioterapevtski praksi vidim neverjetno učinkovitost te terapije in zato tudi zaključujem izobraževanje za učitelja somatskega gibanja pri Marthi Peterson. Zadovoljen sem z izobraževanjem in novo znanje že uporabljam pri delu z mojimi strankami. Povratne informacije od strank so bile več kot dobre, vendar sem imel občutek, kot da nekaj manjka. Aleševo delo, njegova enostavna razlaga zapletenih stvari ter njihovo reševanje me je pripeljalo do udeležbe na AEQ izobraževanju.

Teh šest dni je bilo prelomnica v mojem prihodnjem delu na sebi in s strankami. Mislim in delujem drugače, na celotno problematiko gledam preko AEQ očal. Logika sistema je neverjetna in se lahko uporabi na vseh področjih življenja in delovanja. Priročnik je zelo dobro navodilo in smernica, kako naprej, in če dobro poslušate lahko tudi veliko zapišete, kar vam bo olajšalo nadaljnje delo. Poleg tega se je Aleševa žena zelo potrudila, da smo bili vseh 6 dni siti in da smo se dobro počutili.

To bo vsekakor prelomnica v fizioterapiji, saj se tu ukvarjamo z globljimi vzroki problema in ne samo z mehansko posledico. Stranke učimo, da so izkustveno, torej aktivno vključene v reševanje svojega problema, in sicer preko izvajanja prijetnih in na videz enostavih gibov. Patološke tenzije, napetosti izginejo in stranka občuti olajšanje ter živahnost, kakršne ni občutil(a) že dlje časa.

Poleg vsega je to tehnika, ki jo lahko mi terapevti uporabljamo na sebi in tako izboljšamo kakovost svojega delovanja in življenja.

Učenje je največje darilo, ki smo ga dobili, in znanje vedno premaga napor in delo. Samo delo ni dovolj, potrebno je tudi vedeti, kaj delamo, kajti brez znanja je ves napor zaman. Prepričan sem, da ima lahko vsakdo, ki se je pripravljen učiti, koristi od somatskega gibanja AEQ in da se lahko vsakdo nauči živeti brez bolečin. Učenje je izkušnja, vse ostalo je zgolj informacija.

Aleksandar Miketa, Rijeka, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.40.01

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar mi je bil zelo všeč. Sprva je bil moj namen spoznati AEQ klinično somatiko, ker sem imela težave z bolečinami v hrbtenici. Kasneje sem pa spoznala, da udeležba na seminarju ni namenjena samo zame, ampak lahko to znanje praktično podajam naprej v svoji ambulanti fizioterapije. Način delovanja in povezovanja s samim seboj je v teh vajah zelo dober, da o učinkih ne govorim.

Kar nisem se mogla načuditi koliko znanja nam je predal gospod Aleš, od kod jemlje vse to in kako dobro vse povezuje skozi somatiko. Sprva mi je bilo čudno, zakaj gremo tako počasi naprej glede na število vaj, sedaj pa razumem in mi je bil seminar dobro izpeljan. Zelo pohvalno, kako je bilo vse dobro organizirano kot tudi prostor, hrana,..

Še se vidimo.

Helena Pekošak, Polzela, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.40.48

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala oktobra 2016, ko sem prišla na prvo aktivno terapijo k Alešu. Zadnja tri leta sem imela stalne bolečine v križu, hrbtu, kolenih, kolkih, ramenih… skratka povsod. Obiskala sem veliko zdravnikov specialistov, ki pa niso našli prave diagnoze oziroma vzroka zakaj imam bolečine.

To obdobje me je prisililo da naredim spremembe v svojem življenju. Nisem vedela natančno kaj in kako. Odpovedala sem se svoji najljubši rekreaciji-hoji v hribe saj ni več šlo. V hrib še nekako a navzdol je bilo hudo trpljenje. Z branjem razne literature sem iskala kako odpraviti težave. Ni mi pomagala ne aktivnost, ne počitek, ne protibolečinske tablete.

Rešitve iz strani medicine ni bilo, razen te da pridno jemljem protibolečinske tablete. Zato sem vztrajno iskala rešitev v alternativi; razreševanje vzorcev, kiropratika, manualna terapija, masaže…vse je pomagalo a le za kratek čas.

Poleti 2016 sem izvedela za tebe Aleš, da izvajaš terapije, ki zanesljivo odpravijo bolečine. Resnično sem si želela zopet zaživeti brez bolečin, zato sem se prijavila na aktivne individualne terapije. Aleš mi je takoj odgovoril in mi dal prvi termin v oktobru. Na terapijo sem se odpravila brez velikih pričakovanj. Saj sem poskusila že toliko stvari, ki niso imele dolgotrajnega učinka, da me nič več ne be moglo preseneti.

Prva aktivna terapija me je zelo pozitivno presenetila in navdušila. Ob sprejemu daljši prijeten pogovor skozi katerega me je Aleš spoznaval in ob enem razložil, zakaj sem v takem stanju. Sledilo je aktivno delo, skozi katega sem začutila kako sem sprostila zakrčene mišice, za katere sem mislila da so sproščene. Z vsako ponovitvijo je bil gib večji in lahkotnejši. V možganih sem imela vihar. Ali imam res tako zakrčene mišice, kako da jih ne znam sprostiti, kako lahko samo z navodili katere mišice naj skrajšam in katere naj podaljšam, dosežem tak prijeten občutek in to brez naprezanja in bolečine. Počutje v mojem telesu med in po terapiji je bilo izjemno. Ne vem, kdaj sem se nazadnje počutila tako dobro. Juhu končno sem našla pravo stvar.

Sledilo je še nekaj obiskov do konca leta. Z vsako terapijo sem v svojem telesu začutila boljše počutje. Ob vsaki terapiji je Aleš poskrbel, da sem dobila vaje z jasnimi navodili za izvedbo, da sem jih doma raziskala, kako z čim manj truda in z čim večjo pozornostjo izvesti lahkoten gib. Kaj pomeni da v enaki meri na eni strani krajšamo in na drugi daljšamo mišice. Da bolečina pomeni nered v našem telesu, zato gib izvedemo samo toliko da nam je še prijetno in ne do bolečine.

Za vsa dodatna vprašanja, ki so se mi pojavila doma, pa mi je bil na voljo preko maila. Počutila sem se zelo varno in vse nejasnosti so bile takoj jasne, saj je Aleševa odzivnost res na mestu.

Pri sebi sem čutila velike spremembe na bolje, manj bolečin, več energije, lahkotnejše življenje,zato sem se odločila, da se prijavim na seminar za učitelja AEQ klinične somatike, s katerim bom dobila še poglobljeno znanje.

Prvi del seminarja je bilo veliko koristne teorije, saj bi bilo drugače razumevanje slabše. Aleš nas je vodil skozi vseh 12 vaj, ki smo jih proučili že sami doma. Skozi to vodenje smo spoznali kako pomembno je razvijati občutenje lastnega telesa za kvalitetno učenje drugih. Več imaš občutka bolje lahko nadzoruješ, z več nadzora lažje vzpostaviš red, z več reda so boljši rezultati.

Po treh tednih utrjevanja znanja smo se srečali še enkrat. Vsi smo se preizkusili, kot učitelji, opazovalci in izvajalci AEQ somatskih vaj in s tem pridobili dobrodošle izkušnje za nadaljnje delo, kot učitelji AEQ metode.

Z AEQ metodo se mi je odprl nov pogled na celotno življenje. Skozi učenje AEQ klinične somatike sem spoznala, kako resnično je to kar pravi Aleš; da misli vodijo k odločitvam, ta vodijo v dejanja, dejanja pa k rezultatom. In če z rezultati nisi zadovoljen…

Veliko sem se naučila o občutenju svojega telesa. Vem, da sem na pravi poti in zadovoljna sem, da je le od mene odvisno kako se počutim. Vesela sem, da bom lahko to znanje delila in druge skozi AEQ vaje naučila, kako si sami lahko uredijo prijetnejše in kakovostnejše življenje.

Aleš hvala ti, da deliš svoje znanje z nami.

Damjana Kristanc, Kranj, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.42.03

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Spopadam se z bolečino v hrbtu že dobri dve leti, spomnim se, kako počasi se je prikradla v moje življenje. In seveda, vzrok sem iskala v ležišču in obupavala nad diagnozami, ki so se razlikovale in izpodbijale med seboj.

Tako sem v boju proti bolečini obiskovala fiziotrapeveta, kjer sem se nekaj časa počutila res boljše. Tam sem tudi izvedela za AEQ metodo. Takoj sem preverila vse o tem na spletu in se vpisala na prvo možno delavnico.

Teh štirih ur na delavnici ne bom pozabila, bile so polne bolečin, solz in obupa. Aleš je takrat začutil mojo stisko in mi poskušal razložiti, da bi razumela, kaj in zakaj se mi to dogaja. In naslednji korak je bil vpis na Seminar za učitelja 1.stopnje. Pred tem sta mi dve aktivni terapiji z Alešem pomagali razumeti bistvo in tudi namen AEQ metode zame osebno.

V času izobraževanja sem čutila, kako rastem, kako razumem in kako se vsi koščki sestavljanke lepo zložijo skupaj. Vse, kar se nam in se nam je dogajalo v življenju se odraža v našem mišljenju ter odnosu do sebe in drugih. In tukaj se začne ozaveščanje in želja po učenju, po spremembi. Ko oseba spet dobi kontrolo nad svojim telesom, dobi spet samozavest in motivacijo za učenje.

In če lahko citiram Aleša: » Načrtno izvajan prijeten gib pripravi in vodi um, da s poveže s telesom v kompleksno celoto.«

Skrajni čas je, da se zopet priklopimo.

Irena Lošdorfer, Sevnica, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.42.59

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Svoje življenje že od nekdaj rada raziskujem, ga izboljšujem in nadgrajujem. S pomočjo karmične diagnostike, jyotisha in zvočne terapije Ohmpunctuur sem bila pri tem dolgo uspešna; vse do takrat, ko se mi je pojavila močna bolečina v vratu in ramenih, ki se je sicer že večkrat pojavljala v milejši obliki, tedaj pa me je popolnoma zaustavila za skoraj tri mesece. Iskala sem nerazrešene vzorce, si skušala pomagati z zvokom, masažami, toda nobena tehnika in metoda ni bila prav posebno učinkovita.

In potem sem se po naključju, ki ni naključje, srečala najprej s klinično somatiko, nato pa še s AEQ klinično somatiko Aleša Ernsta. Po aktivnih terapijah in izvajanju vaj doma sem se počutila bistveno bolje, bolečine in druge spremljajoče nevšečnosti so izginile. Prebirala sem Aleševe članke in vse bolj dojemala bistvo AEQ klinične somatike. Vse dobljene pozitivne izkušnje, logičnost, jasnost ter urejenost metode so me navdušile in so postale smerokaz moje nadaljnje poti. Odločila sem se za izobraževanje za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi.

Izobraževanje sem z navdušenjem pričakovala. Proučevala sem skripto, ki smo jo dobili pred seminarjem in se poglabljala v vaje, v katerih sem vse bolj uživala, saj sem vse bolj čutila telo, se ponovno naučila sproščati oziroma daljšati mišice, ki so bile prej ves čas napete.

Izobraževanje, ki je potekalo v dveh delih, je bilo zelo kvalitetno, poučno, s teorijo, ki ji je predavatelj dodal svoje zanimive izkušnje in prakso, ko smo sodelujoči vaje izvajali, jih vodili ali pa smo bili opazovalci. Po vsaki »akciji« je sledila izmenjava vtisov, pogovor. Navdušilo pa me je tudi to, da je bilo vse v istem duhu: urejeno, uravnoteženo in učinkovito.

Zavedam se, da sem šele zakorakala na to pot in da je pred mano še veliko učenja, izpopolnjevanja, iskanja, raziskovanja, oziroma da se to ne sme nikoli končati. In tega se veselim, prav tako kot tudi tega, da bom to vitalno znanje lahko prenašala na druge ljudi in jim omogočila, da si bodo lahko sami zagotovili kakovostnejše, bolj zdravo in polno življenje.

Jasmina Rome Rodić, Zagorje, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.44.12

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot aktivna športnica v mladosti in kasneje sem prevzela miselnost, da je telo orodje, ki mi bolj ali manj služi, odvisno od tega kako ga pripravim. Nisem ga razumela kot nekaj svojega, kar naj bi imela rada v tistem pravem pomenu besede. Zdaj razumem, da je moje telo moje, tako kot je moj moj otrok, katerega negujem, zanj skrbim, ga poslušam in z njim sodelujem. Po dolgih letih bolečin v ledveni hrbtenici in bolj ali manj hudih obdobjih, odvisno od zagona težave, kljub pregledom pri specialistih, fizioterapijam, aktivnim ukvarjanjem s športom, vodni postelji, se težave niso zmanjšale niti malo. Včasih sem že obupavala, ker si nisem predstavljala, da bom še zdržala. Zdravniki ustrezne rešitve in ustreznega odgovora na moje bolečine niso imeli oziroma nimajo. “Še malo počakajte, zaenkrat še ne bi operirali.” In sem…še malo počakala, vmes pa na srečo naletela na Aleša in AEQ metodo.

Sem terapevt in pomagam drugim pri lajšanju njihovih težav, sebi nisem mogla. Velja pregovor, ” um je dober služabnik, vendar slab gospodar”. Če se zanašamo samo na um, zanemarimo pa čustva, občutke, če ne slišimo ali razumemo kaj nam telo sporoča, ne bomo prav daleč prišli.

Vesela sem, da sem se srečala s AEQ metodo. Izjemno me navdušuje navidezna lahkotnost somatskih vaj, ko pa pogledaš globje, naletiš na vso kompleksnost, ki jih spremlja. “Otročje lahke vaje”, ki pa vendar potrebujejo vso pozornost vadečega, zavestno prisotnost v trenutku izvajanja vaje, predvsem pa globoko razumevanje in občutenje telesa, nas počasi pripeljejo iz občutka nemoči do postopnega izboljšanja in pogosto do popolne ozdravitve. Seveda je potrebno razumeti, da brez osebnega vložka določenega časa, ki ga namenimo vajam ne gre in da pasivnost ne prinese napredka, predvsem pa nič ne spremeni. Ob teh uvidih bomo verjetno kar hitro za to, da prevzamemo odgovornost za svoje počutje nase.

Edino mi lahko pri sebi kaj spremenimo. Pa še nekaj…ne da samo izboljšamo počutje na fizičnem nivoju, tudi na psihičnem se dogajajo spremembe, kar vpliva na naše bližnje in okolico, s katero smo v stiku in življenje postaja lepše.

Hvala Aleš, z veseljem srkam znanja in modrosti, ki jih prenašaš na nas in z veseljem bom ta znanja delila naprej v obliki delavnic in individualnih terapij. Vaje sem takoj začela vključevati v svoj program, bodisi pri pilatesu bodisi samostojno.

Carmen Fatur, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.45.25

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

z AEQ metodo sem se spoznala marca 2015, zaradi bolečine v kolenu. Kontaktiral me je Aleš, in mi ponudil pomoč. Vsi vemo, ko nekaj zares boli, smo pripravljeni narediti vse. Ko sem se prvič peljala na aktivno terapijo, nisem vedela v kaj se podajam. Pričakali so me enostavni in neboleči gibi, namesto boleče terapije kolena. Od tistega dneva naprej so somatske vaje vključene v moj vsakdan.

Po letu in pol izvajanja somatskih vaj, sem se udeležila seminarja za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje. Prvi del seminarja bi opisala z eno besedo – super! V treh dneh nas je Aleš počasi in temeljito popeljal skozi 12 osnovnih vaj. Kljub temu, da sem vaje poznala že od prej in sem jih redno izvajala doma, se je moje znanje v teh treh dneh razširilo in poglobilo. Lahko bi rekla, da sem stopila stopnico višje.

AEQ vaje so preproste, lahkotne, neboleče vaje. Z zavestnimi gibi usmerjam pozornost v svoje telo. Vedno bolj se zavedam sebe, svojega trenutnega stanja, in zavem se, da je vse odvisno samo od mene in mojih odločitev. Z vajami občutim svoje telo, držo telesa in tudi stanja duha. Z njimi se učim biti tukaj in zdaj.

Zaenkrat AEQ metodo uporabljam na sebi. Željo pa imam pomagati in znanje posredovati naprej. Pogoj je, da si je učenec pripravljen vzeti čas, se učiti in igrati. Saj na koncu je vedno vsak odvisen od sebe, in od svojih sprejetih/nesprejetih odločitev.

Blaža Klemenčič, Kranj, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.46.19

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Junija 2016 sem bila prvič na delavnici somatskih gibov. Za delavnico sem se odločila, ker sem čutila, da je moje telo vedno bolj okorno čeprav sem se ukvarjala s športom. Začelo me je boleti v križu ter v ramenih. Po delavnici sem vaje izvajala doma. Ker se izvajajo zelo počasi, sem začela dobro čutiti svoje telo. Postajalo je vedno bolj prožno in pretočno.

Začutila sem, da telo nosi neka globoka prepričanja, vzorce, kar se odraža tudi na samem občutenju telesa. Predvsem ali je telo zakrčeno, ali visi na eno stran ali je nagnjeno naprej ali nazaj. V različnih pisanjih sem večkrat zasledila, da se na telesu kažejo naša prepričanja in vzorci, kar sem z vajami še bolj ozavestila. Vsa ta spoznanja so me pripeljala do odločitve za izobraževanje – učitelj AEQ metode 1. stopnje.

Izobraževanje je potekalo dva vikenda. Prvi vikend je bilo veliko teorije, ki mi je dala precej aha momentov. Predvsem primerjava z malim otrokom. Kako se postavi na noge. S tem, da raziskuje, da so gibi prijetni, lahkotni, mu prinašajo zadovoljstvo. Predvsem, da raziskuje, poizkuša in z malimi uspehi napreduje do velikega uspeha – shodi. Ozavestila sem tudi, da je za učenje potreben čas, da ne gre iz danes na jutri. Pri sebi pa sem ugotovila, da sem mnogokrat prehitra ali delam stvari na silo.

Pomembno je, da uživam v tem kar počnem in bolj je prijetno, več si tega želim. Kar me pripelje do vztrajanja, saj s čim manj truda dosežem vedno več. Drugi vikend smo natančneje pogledali posamezno vajo in se tudi predstavili v vlogi učitelja.

AEQ vaje pripeljejo v telo, v prisotnost tukaj in zdaj, v raziskovanje sebe in posledično v dobro počutje. Ker se sprostijo zastale čustvene, energetske blokade, lahko zaživimo bolj lahkotno.

Lea Veider, Kamnik, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.47.14

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vsi pričnemo in končamo življenje v telesu, ki je vsak trenutek naš edini zvesti in neizogibni spremljevalec. Kako se v njem počutimo, in kako skrbimo zanj, pa je predvsem naša lastna odgovornost. Navdušenje nad poslanstvom telesa, kot edinega prevoznega sredstva na poti od rojstva do smrti, me je pripeljalo najprej do študija fizioterapije. Širok nabor znanja s tega področja mi je omogočil razumevanje dogajanj v telesu na fizičnem nivoju. Leta prakse pri delu s strankami prinesejo ogromno spoznanj, še več pa neodgovorjenih vprašanj. Manjkajoči del moje izobrazbe je razumevanje gibanja in posledic, ki jih neučinkovito in nepravilno gibanje povzroča telesu in osebnosti. Ves ta čas sem iskala metodo, ki bi se uspešno kosala z omenjeno problematiko.

Naslednji raziskovalni korak je šola karmične diagnostike, ki mi odstira neskončno dogajanje na nefizičnem področju in dodaja manjkajoč del pogleda na tisto, kar še smo poleg telesa. Vse kar doživimo v naših mislih in čustvih, pa je telesna izkušnja. Osebna izkušnja ter spoznavanje in premagovanje lastnih omejitev s pomočjo aktivne AEQ somatske terapije, je bila pika na i, ki je pripomogla k odločitvi o izobraževanju na tem čudovitem področju. AEQ klinična somatika je dokončno odkrila in osmislila most med gibanjem telesa in doživljanjem misli ter čustev. AEQ metodo sem prepoznala in izkusila kot metodo, s katero bolečine ne pometamo pod preprogo, ampak dejansko odpravljamo vzroke zanjo.

Metoda je kompleksna in temelji na osnovnih gibalnih vzorcih človeka, ki dajejo osnovo za grajenje najzahtevnejšega gibanja, ki ga zmore naše telo.

Na seminarju za učitelja AEQ somatskih vaj 1.stopnje, ki sem ga opravila pri Alešu Ernstu, sem poleg teorije pridobila tudi praktične izkušnje skozi izvajanje gibov, opazovanje in poučevanje drugih. Neprecenljiva izkušnja v okviru izobraževanje, je tudi asistiranje na AEQ delavnicah, ki mi vedno znova potrdijo zaupanje in prepričanje v učinkovitost metode.

Kakor se gibamo, tako se tudi po-ČUTIMO. Negibanje prinaša nezavedanje, ki človeka sčasoma otopi, omrtvi, ga naredi gluhega in slepega zase in za okolico. Takšno življenje pa ni prijetno živeti.

Z AEQ vajami zmoremo uspešno udejaniti celoten proces sprememb, ki se pričnejo, ko z namerno pozornostjo pridobimo podatke iz različnih delov telesa. Z izvajanjem vaj informacije povežemo in pridobimo nadzor nad tistim, kar smo v preteklosti iz različnih razlogov izgubili. Samo-nadzor nam omogoči uspešno organizirati gibe, ki postanejo urejeni in posledično sproščeni.

Prijetne in osvobajajoče somatske vaje so mi prinesle dolgo iskan odgovor na to, kako lahko uspešno odpravljamo dolgotrajne in včasih nerazložljive bolečine oz. obolenja. AEQ vaje te popeljejo od osnovnih gibov h kompleksnim, zato da gibanje zopet zažari.

Živeti v telesu, ki lahkotno in sproščeno giba na poti od rojstva do smrti, pa je eno izmed lepših daril, ki si jih lahko podarimo samemu sebi.

Osvobajanje gibanja in človeka je sladek izziv, s katerim se z veseljem in predanostjo ukvarjam individualno, v skupinskih AEQ delavnicah ter na predavanjih, ki jih vodim v različnih delovnih organizacijah, šolah, vrtcih, itn.

Nataša Beršnak, Sevnica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.48.22

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Izgovorov za nedelovanje je vedno na pretek, od pomanjkanja časa, ko pa le tega najdemo se je velikokrat lažje vsesti na fotelj in delo odložiti na pozneje.

Podobno je bilo tudi v mojem primeru ignoriranja bolečine v levi rami in levi strani prsnega koša. Češ saj še ne boli dovolj da bi rabil pomoč.(:. A kot vedno v življenju na neki točki pridemo do “zidu”, ko je potrebno ukrepati. Sam sem najprej poiskal pomoč pri raznovrstnih fizioterapevtih, manualnih terapevtih, kiropratikih….manipulacije so pomagale, a se je bolečina po nekem časovnem obdobju vedno znova vrnila.

Kot sam pišeš v svoji knjigi mišični nadzor ne more postati boljši z masažo in z zdravili ali s pomočjo zunanje manipulacije, saj mišično napetost nadzorujejo naši možgani in ne terapevt.

Povsem po naključju, ki na koncu koncev to ni, sem informacijo o klinični somatiki dobil od g. Marjana Ogorevca.

Od takrat naprej mi gre samo na bolje. S krajšimi prekinitvami, se vedno znova vračam k vajam, ki si mi jih je med mojimi obiski na aktivnih terapijah predstavil in ki so bile tudi povod, da sem se udeležil seminarja za učitelje somatskih gibov I stopnje po AEQ metodi. AEQ metoda je področje, ki ga želim nadalje raziskovati in tudi poučevati, ter implementirati v delo z športniki. Na nek način so mi namreč somatske vaje odprle nov svet v načinu razmišljanja tudi v svojem profesionalnem delu trenerja vrhunskih športnikov. Vse bolj se namreč nagibam k trditvi, da je velikokrat manj več. Trenerji velikokrat, ko ne gre in gre predpisujemo/jo še več treninga, kar posledično najprej vodi v akutno, v kasnejši fazi pa, če nismo dovolj pozorni še v kronično pretreniranost, ter poslednično bolezni – in znašli smo se v začaranem krogu. In prav pri vajah AEQ klinične somatike™ me je presenetilo, kako se z enostavnimi, počasnimi, predvsem pa zavestnimi gibi naredijo takojšnje spremembe v telesu -tako na fizičnem, kot tudi psihičnem nivoju.

Sam bi to na nek način poimenoval, kar dinamična meditacija, ko smo pri izvajanju gibov resnično povezani le sami s sabo, saj v nasprotnem primeru, če preidemo v neko rutinsko izvajanje ne prinaša zadovoljivih rezultatov.

Zavedanje in kontrola gibanja namreč pomenita lahkotnost, ter manj napora pri samemu izvajanju gibov, ki jih zahteva specifika posameznega športa ali pa na drugi strani opravljanje povsem vsakdanjih opravil. In če je napora manj je lahko gibanja več – in na tem mestu lahko govorimo o racionalnosti, ter prihranku pri porabi energije in časa – ali pravilu manj za več. AEQ vaje športniku ali pa povsem običajnemu človeku olajšajo trening, preprečijo poškodbe in dvignejo tako kakovost življenja, kot tudi “performanca” – fizičnega in posledično tudi psihičnega – ali kot pravi star latinski pregovor; mens sano in corpore sano. In za konec …naj se ti zahvalim za odlično izvedbo, vodenje in pripravo seminarja, ter moje povsem osebno mnenje, da je AEQ metoda več kot le gibanje.

Jani Gril, Novo mesto, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.02.04

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

S AEQ metodo sem se srečala, ko sem iskala rešitev za svoje težave s hojo, bolečine v peti, petni trn in cel kup drugih težav z nogami. Obiskala sem več priznanih strokovnjakov, osteopata, ortopede, kirurga, svetovali so mi vložke narejene po meri, ki so mi bolečine prestavili s stopal na kolke in kolena. Drugi mi niso znali povedati nič, kar bi povečalo moje razumevanje, od kod izvirajo bolečine in zakaj se vračajo. Svetovali so mi invazivne in boleče postopke, ki so se mi zdeli nesmiselni, ker se ne ukvarjajo z odpravljanjem vzrokov težav. Homeopatija mi je edina pomagala, tudi po 6 in več mesecev sem bila brez bolečin, vendar so se težave vztrajno vračale.

Na delavnici Aeq klinične somatike sem prvič dobila konkretno in logično obrazložitev, zakaj me bolijo pete. Veliko odkritje je bila informacija, da vzrok za boleče pete ni v stopalih, ampak drugje, v središču telesa. Ko sem med učenjem vaje zavestno sprostila hrbet in trebušne mišice, sem doživela neverjeten občutek olajšanja v nogah. Dobesedno shodila sem, lahko sem sedela z manj truda in ležala ravno na trdih tleh. Od takrat mi gre samo na boljše.

Moja izkušnja mi je prinesla razumevanje in nove poglede, ki sem se jih odločila vključiti v svoje delo. Ne glede na to, da pri energetskih tehnikah poudarjamo, da so celostne in da delujejo na vseh ravneh, pozabljamo na to, da celostni pristop mora vključevati tudi fizično telo. Travmatične izkušnje, ki se nam nabirajo skozi življenje, ne zakrčijo samo pretoka energije, ampak tudi pomembne mišice v telesu, prenehamo se jih zavedati in izgubimo zavestni nadzor nad njimi. Zdaj razumem, da te lahko znova oživimo le skozi zavestno gibanje.

Izobraževanje za učitelje AEQ somatskih vaj 1. stopnje je izpolnilo vsa moja pričakovanja. Učenje na visoki ravni, v majhni skupini, globje razumevanje somatskih vaj, učenje skozi delo na sebi in opazovanje sošolcev pri vodenju in izvajanju vaj.

Pred izobraževanjem nisem dovolj dobro razumela, kaj pomeni AEQ pristop in kakšna je razlika z drugimi somatskimi vajami. Prav ta razlika je tisto, kar me je privleklo k učenju somatskih vaj, kot jih poučuje Aleš Ernst, ker nisem športni tip, do izobraževanja niti nisem bila prepričana, če je to zame. Njegov AEQ pristop je dopolnil in se odlično ujel z vsem mojim dosedanjim delom in učenjem.

Izobraževanje mi je prineslo boljše razumevanje sebe in znanje, da svoje učence naučim vaj, prijetnega in mehkega pristopa za delo na sebi, s katerim lahko še bolj prevzamejo odgovornost za svoje počutje, svoje zdravje, se naučijo bolj učinkovito uporabljati svojo energijo, zvišajo zavedanje in spremenijo svoj odnos do sveta in sebe.

Tina Ogorevc Pavlin, Brežice, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.03.13

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

S somatiko sem se srečal pred približno tremi leti. Že takrat so mi somatske vaje odprle nov svet in mi pomagale pri odpravi bolečin v mišicah. S krajšimi prekinitvami, sem se vedno znova vračal k vajam, ki mi jih je med mojimi obiski na aktivnih terapijah pokazal Aleš. Vedno, ko sem vaje redno izvajal, sem se počutil zelo dobro in opravil razne težave, ki so me pestile, a kot je za veliko ljudi tipično, sem vaje izvajal po potrebi, ko je v to prisililo slabo počutje, splošna utrujenost, nadležne dolgotrajne bolečine,….

Najbolj zanimivo je to, da sem vsakič, ko sem se ponovno začel ukvarjati s somatskimi vajami dosegel nov, višji nivo zaznavanja in zavedanja samega sebe in posledično tudi okolice. V teh letih je tudi Aleš to metodo pripeljal na povsem novo raven, ji dodal elemente, ki so jo mogoče malo zakomplicirali, a z dojemanjem teh, drugače tako elementarnih principov, ki jih je vpletel v izobraževanje svojih strank, učencev in katere je mogoče povezati praktično z vsemi aspekti življenja, sem tudi sam spoznal, da je AEQ metoda področje, ki ga želim nadalje raziskovati in tudi poučevati in ga tako predstaviti čim večjemu krogu ljudi.

Za dosego tega cilja sem se udeležil seminarja za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje. Na vsak način sem pričakoval kvaliteten seminar, vendar pa so me širina področja in nova odkritja, ki sem jih imel možnost spoznati vseeno presenetila. Na prvem delu seminarja smo skozi pogovor in vprašanja prepletena s predavanji spoznavali globino in aplikacijo principov, ki AEQ metodo delajo tako posebno, nato pa skozi vodene vaje spoznavali še način, kako naj bi svoje znanje prenašali na svoje bodoče stranke. Po treh tednih, ki so nam bili dani na voljo, da z raziskovanjem in preučevanjem in naj bo še tako smešno, skozi igro, čim bolj osvojimo nova znanja, smo bili postavljeni pred nov izziv poučevanja drugih. Preizkušali smo se kot učitelji, učenci in opazovalci in se tako prebili do trenutka, ko nam je bilo zaupano, da lahko od zdaj naprej, kot učitelji AEQ metode somatskih gibov 1. stopnje, to zanimivo, enkratno in igrivo metodo predstavimo svojim prijateljem, znancem, strankam in jim pokažemo, kako malo je potrebno, da si človek izboljša kvaliteto življenja. Vse kar je potrebno je čas, volja do raziskovanja in igrivost, da znotraj sebe ponovno odkrijemo otroka, njegovo neomajno voljo in željo po odkrivanju in raziskovanju, lahkotnost gibanja in neverjetno uigranost uma in telesa.

AEQ metoda je več kot še ena oblika vadbe. Uči kako s pogledom iz sebe, z zavedanjem gibov, občutkov, namer, želja,… postanemo boljši, živimo polnejše življenje, življenje z več urejenosti in nadzora.

Lahko rečem tudi to, da se je bilo tega seminarja vredno udeležiti, pa čeprav ne bi nikoli imel namena poučevati in bi vse naučeno izkoristil zgolj za širjenje lastnih obzorij. Pa vendar je resnična tudi misel, ki sem jo pred časom slišal, da učenci naučijo učitelja veliko več, kot on lahko nauči njih.

Pa sem spet na začetku,…..

Aleš Terpinc, Krško, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.04.17

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Človek je kompleksno bitje, ki zahteva celosten terapevtski pristop; le-tega gradim z uporabo različnih metod in tehnik. Samo če sledim temu vodilu, se lahko poleg telesa dotaknem globin posameznika, posežem globlje, v njegovo bit.

V življenju me stvari običajno najdejo same. Vedno ob pravem času. Tako me je našla tudi AEQ metoda.

Prepričala me je s svojo preprostostjo, lahkotnostjo in izjemno učinkovitostjo. Omogoča mi, da je moj gib med izvajanjem vaj zavesten, lahkoten in uglašen, moja pozornost je usmerjena v telo. Občutenje telesa med izvedbo vaj, prepoznavanje mišic, ki se podaljšajo med tem, ko se druge krajšajo, mi odpira prostor za prepoznavanje vzorcev obnašanja in čutenja sebe.

AEQ metoda mi omogoča, da sem med izvajanjem vaj prisotna v danem trenutku, usmerjena le v gibanje. Je pot k doživljanju sedanjega trenutka. Je aktivna meditacija, preko katere sočasno odkrivam tudi vzroke zavozlanosti in nepretočnosti v svojem telesu.

Poznavanje AEQ somatskih vaj toplo priporočam vsem, ki iščejo pot iz ujetosti v fizične bolečine telesa ali pri tem kot terapevti pomagajo drugim. Metoda obeta transformacijo posameznika v zavestno bitje, ki si v življenju samo utira svoje poti, zase izbira prave odločitve in rešitve za izboljšanje kvalitete življenja.

Hvala in vse pohvale Aleš tebi za profesionalno ter hkrati prijetno in igrivo izvedbo seminarja.

Petra Šmid Seljak, Vrhnika, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.05.29

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Nagovarjajo me tehnike in metode, ki so neagresivne, enostavne, po katerih se počutimo boljše in zadovoljna. Ena me vodi k drugi. Tako sem spoznala tudi AEQ metodo. Že po osnovni enodnevni delavnici sem začutila razliko v dihanju, drži. Presenetilo me je kako se z enostavnimi, počasnimi, predvsem pa zavestnimi gibi naredijo takojšnje spremembe v telesu. Na seminar sem se prijavila, ker sem želela vedeti več in znanje vključiti v delo. V kratkem času sem bila že na delavnicah za učitelja. Niti pomislila nisem, da bo to tudi korak v mojem mišljenju in vedenju o sami sebi in svetu.

Ob Aleševem vodenju somatskih vaj s teoretično podporo sem začutila in razumela vaje veliko bolj jasno. Spoznala, da je vaja pomembna, še bolj pa učenčevo občutenje in široko znanje učitelja. Čutila sem natančneje, kje je telo zakrčeno, kje nimam kontrole in korak za korakom tudi sproščanje mišično vezivnega tkiva . Po zaključku seminarja pa se je začelo še sproščanje ujetih čustev, napetosti. Bila sem zelo utrujena, saj se je vse procesiralo in iskalo svoje mesto v urejanju in odgovorih. Zaznala sem spremembe tudi v mišljenju. Sedaj sem mirnejša in se bolj zavedam sedanjosti, kar daje čudovit občutek. Tako vedno bolj spoznavam večplastnost in širino AEQ metode.

Učil si nas voditi skupino na drugačen način. Predvsem, da ljudje občutijo, razumejo in vedo zakaj se tako počutijo in lahko iščejo še boljšo pot, se spreminjajo in so sami svoji zdravitelji. Potrebna je jasnost povedanega in razumevanje na drugi strani. Praktično delo in analiza je ozavestila in utrdila vedenje, znanje in dala še natančnejšo sliko o meni kot učitelju ali opazovalci ali kot vadečemu udeležencu.

V vsakodnevnem individualnem delu so mi AEQ vaje oz. deli vaj že nepogrešljivo dopolnilo delu. Ljudje jih dobro sprejemajo. Prve izkušnje pa dobivam tudi pri vodenju manjših skupin. Vesela sem, da sem lahko bila tvoja učenka, imela podporo tebe in skupine. Seminar je odlično izveden in daje nove in nove odgovore tudi v času po izvedbi.

Marinka Zgonc, Cerknica, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.07.01

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

AEQ metoda je zame metoda, ki mi je rešila športno kariero, z znanjem AEQ klinične somatike™. imam večjo kontrolo nad svojim telesom, spremenila mi je način razmišljanja in veliko lažje rešujem probleme, kateri so prej bili videni kot veliki, sedaj pa jih rešujem lahkotno in nadzorovano brez stresa. Odlično se počutim, ker znam za večino svojih bolečin poskrbeti sam odpravljati vzroke zanje in bolje razumem kaj se dogaja v mojem telesu.

AEQ metodo sem se učil na tri načine: Individualno, na delavnicah in seminarju za učitelja AEQ somatskih gibov 1. stopnje. Vsi trije načini so name delovali pozitivno. Tako sem na primer pri individualni terapiji spoznal vaje in preko terapije in pogovora z Alešem začel doživljati prve spremembe v mišljenju, občutenju in predvsem odpravljanju bolečin. Ker mi je AEQ metoda zelo zanimiva, sem se odločil povečati znanje na 4 urni delavnici, kjer sem sprva mislil, da že vse vem, vendar sem zopet pridobil nova spoznanja o lahkotnosti gibov in daljšanju mišic, ki so mi vsak dan naredili še boljši.

Na Seminarju za učitelja AEQ somatskih gibov 1. stopnje pa sem vso že dobljeno znanje nadgradil še z večjim razumevanjem, da se je potrebno vaje učiti in preko domišljije iskati najenostavnejši način za izvedbo giba, poleg tega pa sem se naučil to znanje prenašati na druge, kar mi je v največje veselje.

Seminar je potekal 5 dni. Prvi trije dnevi so obsegali teoretičen del, ki je bil po mojem mnenju zelo kvaliteten, razumljiv in uporaben. Na drugem delu seminarja smo izvajali praktičen del. Svoje znanje smo preskušali na drugih, hkrati pa dobivali povratne informacije o kvaliteti učenja drugih. Mislim, da je ta praktičen del smisel celega seminarja, kjer sem spoznal kako pomembna je komunikacija in izbira besed učitelja, po drugi strani pa sem doumel, kako je pravilna in urejena komunikacija pomembna in podcenjena v vsakdanjem življenju.. Po mojem mnenju je celotna AEQ metoda v smislu vloženo/dobljeno ne glede ali je to individualna terapija, štiri ali osem urna delavnica, kot tudi seminar, v razmerju 1 proti neskončno, ker pridobiš znanje, ki ga imaš za celo življenje.

Znanje o AEQ metodi je zame najbolj kvalitetno in uporabno znanje, ki sem ga pridobil v svojem življenju.

Žiga Božič Žagar, Brežice, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.08.07

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že od nekdaj sem naklonjena k gibanju. Najbrž me k temu vodi nek notranji čut, saj s tem skušam balansirati stanje svojega fizičnega telesa in duha. Vedoželjnost me je pripeljala tudi do AEQ metode.

Sprva sem klinično somatiko spremljala skozi sinovo pot, kasneje sem k aktivnemu učenju pristopila tudi sama. Individualno delo na sebi, udeležba na AEQ delavnicah, …odpirala so se mi nova obzorja. Ko po nekaj mesečnem delu, vsakič znova občutiš dele telesa, na katere si že pozabil, začutiš vibracijo vlakna, ki je bilo okovano v možganih…., me motivira v raziskovanju in učenju naprej. Iščem in prebiram literaturo, Thomas Hanna, Feldenkreis tehnika,… Odločitev je bila znana pravzaprav že na začetku, somatiko želim živeti in predajati naprej. V bistvu sploh ni bilo dvoma o nadaljnjem izobraževanju.

Tako, seminar za učitelje somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje je za menoj. Le aktivno delo me kali. Več srečanj, ko jih vodim (individualne ure kot skupinske delavnice AEQ somatskih gibov), več znanja o pravilnem vodenju dobivam. Delati na sebi ali voditi druge, je druga zgodba. Znanje, vedenje me tudi utrjuje in izboljšuje v mojem delu.

Vesela, da sedaj znanje lahko posredujem naprej.

Irena Jugovič, Kranj, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Untitled design - 2020-06-02T003954.964

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že nekaj let opažam, da moje telo ne funkcionira tako, kot bi moralo. Kljub kratkotrajnim učinkom različnih terapij entropija vztrajno dela svoje. Z večjim neredom v telesu opažam, da čedalje več časa porabim tako za delo v službi kot v gospodinjstvu. Po seminarju mi je tako razlaga entropije kot ostalih vsebin dala nov, drugačen uvid v človeško telo in široko paleto možnosti pomoči tako sebi kot ostalim.

Izobraževanje je zelo dobro zasnovano. V prvem delu se razlaga teorije prepleta s somatskimi vajami – super izkušnja, da lahko ponovno občutiš marsikateri delček svojega telesa, na katerega si že pozabil. Sam način vodenja je bistveno drugačen, kot sem ga bila vajena doslej.

V drugem delu pa učenje samostojnega vodenja vaj, opazovanje in komentiranje napak oziroma pomanjkljivosti pri medsebojnem vodenju, zaključeno z učiteljevo oceno pravilnosti izvedbe.

Že po prvem tridnevnem sklopu sem se počutila boljše, ledveni del hrbta je bil sproščen, bolečine, ki so izžarevale v noge, so bile bistveno manjše. Dogajanje ni bilo omejeno zgolj na telesni ravni, nemir je bilo moč opaziti tudi med spanjem. Z omenjenim bi lahko potrdila, kar smo obravnavali tudi na drugih izobraževanjih – napete mišice so v močni povezavi s psiho in obratno.

Vaje so s strani mojih strank zelo dobro sprejete, učim jih kot individualno terapijo in v skupini.

Zelo sem hvaležna, da sem lahko bila sestavni člen prve skupine učencev. S pridom uporabljam novo znanje, ki sem ga pridobila. S samim izobraževanjem sem zelo zadovoljna in ga iz srca toplo priporočam.

Dajana Frank dipl. fizioterapevtka, Ilirska Bistrica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Untitled design - 2020-06-02T003743.382

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Od prvega dela seminarja (3 dnevni) do danes sem ˝švoh˝. Rahlo me bolijo mišice, ki so se po mnogih letih sprostile – podaljšale. Energijsko sem na cca 65%. Pojavila se je nenavadna diareja, sanje z resno vsebino – nepredelane zadeve iz preteklosti, potreba po spanju je močno povečana, itd. Skratka, AEQ metoda deluje večplastno. Dolgoročno gledano je to vrhunsko, kratkoročno malce moteče; tako kot vse ostale resne oblike dela na sebi. Zanimivo je to, da večino ˝šare˝ iz podzavesti – ujete v fasciah, s terapijo aeq k.s. predelamo podzavestno. Sam bom AEQ metodo s pridom uporabil tudi kot orodje za ljudi, ki imajo skeptičen pogled na ezoteriko in energijsko zdravljenje.

AEQ metoda je resnično most med racionalnim in energijskim pristopom k reševanju težav ljudi. Seveda je lahko tudi vrhunsko samostojno orodje ali dopolnilo k ostalim aktivnostim. Slika o pravilni izvedbi in vodenju vaj se bistri, vendar se vzporedno krepi tudi zavedanje o kompleksnosti in večplastnosti AEQ metode. Vsak dan učim nekaj vaj, kot zaključek vadbe naših varovancev ali kot samostojne terapije in v 95% naletim na ekstremno pozitiven odziv in učinek. Izjema so le ˝močne osebe˝, ki zaradi psihološkega profila ali težko verjamejo v učinkovitost tovrstne aktivnosti ali pa nimajo potrpljenja za učenje.

Nad seminarjem sem v celoti zelo zadovoljen in ga z veseljem in popolnoma iskreno priporočam. Bi pa poudaril, da je metoda še veliko učinkovitejša, če jo vodi učitelj s čim več znanja na področju funkcionalne anatomije, osnov športnega treniranja, fizioterapije ter psihologije. Učitelj s ˝kapaciteto˝ bo z AEQ metodo osrečeval ljudi na vseh nivojih bivanja; ne zgolj odpravljal SMA na mišičnem nivoju, čeprav je že to ogromno.

Uroš Petan, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Untitled design - 2020-06-02T003349.569

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Doživetje seminarja AEQ metode 2. stopnje

Vsakemu, ki je že prišel v stik z AEQ metodo, naj si bo preko delavnice ali aktivne terapije in je občutil razliko stanja v telesu po AEQ vajah, priporočam, da se udeleži seminarja za učitelja. Če ste se po prvi delavnici in začetnem učenju AEQ vaj še mučili z odporom do rednega učenja vaj, vam po prvi stopnji seminarja to dejstvo sploh ne bo več vprašanje.

Izobraževanje za 1. stopnjo učitelja AEQ metode vam da razlago kroničnega stanja v družbi, razlago zakaj je do tega prišlo, razumevanje, kam nas ta način in hitrost življenja pelje. In kako se tako stanje odraža na posamezniku in njegovem telesu. Celotna teorija pa sloni na treh osnovnih fizikalnih zakonih ( 1. zakon termodinamike, 2. zakon termodinamike, 3. Newtonov zakon) skozi katere spoznaš, da naš obstoj in stanje v telesu definira fizika. Če tega dejstva ne upoštevamo, nas le-ta zopet po lastnem zakonu entropije (2. zakon termodinamike) samo še hitreje pripelje do skrajnega stanja, do katerega imamo ljudje veliko stigmo, strah in upor (smrt).

Na seminarju 1 v nadaljevanju spoznate 11 osnovnih AEQ somatskih vaj, ki vam daje odlično podlago, tako za raziskovanje lastnega telesa, kot tudi učenje le-teh na strankah. S pozornostjo in časom, ki ga skozi vaje namenjate svojemu telesu, v sebi prepoznate lastne napačne vzorce delovanja, kot tudi neželene reakcije na spremembe v vaši okolici. S tem si dvignete zavedanje lastnega telesa in občutkov, in s tem moč, da na to lahko s spremembo gibanja po lastni presoji in hitrosti vplivate. S časom razvijete več občutka za lastno telo in posledično tudi več občutka za svoje življenje in sprejemanje pravih odločitev na podlagi bolj realnih občutkov iz telesa. Bolj, ko živite v stiku s svojim telesom (in samim sabo), bolj vam lastno telo vrača s hvaležnostjo – manj vnetij, manj glavobolov, manj kilogramov, manj kroničnih bolečin nasploh in negativnih posledic napačnega načina življenja……

Seminar stopnje 2 je logično nadaljevanje, potem, ko ste skozi stopnjo 1 prepoznali, na kakšen način živite (v iluziji, ali depresiji) in ste skozi vaje že spremenili odnos do lastnega telesa in postopoma začeli spreminjati način življenja. Potem, ko ste na lastni izkušnji v dobrem letu intenzivnega raziskovanja lastnih telesnih občutkov in razumevanja teorije skozi tedenske pisne obnove iz učbenika očitno spremenili svoj vsak dan. Na stopnji 2 dobite novo, bolj globoko razlago vzrokov za kronično stanje v telesu (vpliv neizraženih in potlačenih čustev na telo, vpliv zgodnjega otroštva, vpliv medosebnih odnosov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, itd.).

Na seminarju 2 v nadaljevanju spoznate 12 nadgrajenih vaj, ki vam dajejo osnovo za še bolj globoko raziskovanje lastnega telesa, in razumevanje vpliva lastne preteklosti na stanje v katerem ste. Vsaka vaja vam da vpogled v princip realnosti, vsaka vaja vam da več občutka za to, kar je prav in ne samo to kar je »fajn« (besedi prav in fajn se nanašata na besedišče Vesne Vuk Godina in na njeno definicijo funkcionalno neodraslih ljudi).

Ustavite se. In najprej opazite. Kako ste?

Če lahko to opazite, potem občutite. Kaj občutite? Bolečino, vnetje morda bolezen ali sproščeno, zdravo telo?

Večkrat, ko si boste to dovolili, lažje si boste odgovorili zakaj ste, tako kot ste.
Kje ste oz. kam vas je dosedanji način pripeljal? Kdo ste v vsem tem času postali? In kam vas ta pot pelje? Kaj lahko naredite, spremenite? In kdaj bo to? Zdaj.

Vse kar vidimo okrog sebe je fizika. Je najbolj temeljna znanstvena veda in verjetno najstarejša veda o naravi (vir Wikipedia). Vse kar vidimo okrog sebe določajo fizikalni zakoni. Zakaj hiša stoji? Zakaj je posijalo sonce? Zakaj reka teče? Pravo vesolje pa se začne znotraj nas.

Tjaša Garin, Ljubljana, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.11.41

Zakaj ne spremenimo svojih reakcij, ko nekaj ne teče kot bi moralo

Pred parimi dnevi je prišla moja najstarejša hčerka k meni in spet nekaj ‘sikala’ čez mojo alternativo in AEQ. V smislu: ‘Kaj se greš s to tvojo alternativo, če ti nič ne pomaga. Zakaj pravzaprav ne more človek normalno samo živeti, zakaj se mora ves čas ukvarjati z neko preteklostjo in popravljati stvari za nazaj? A smo res vsi tako uničeni? Zakaj se je treba ves čas toliko truditi?’

Pa sem ji odgovorila, da se ji ni treba truditi, da je dovolj že, če samo živiš. Jaz sama se pa s tem ukvarjam, ker si želim lahkotnejšega in lepšega življenja in se nebi rada celo življenje lovila okrog enih in istih zank in na koncu sklenila, ja usoda je pač taka ali pa, da res nimam sreče v življenju… Ne, ne grem se tega. Toliko so mi že jasne zakonitosti življenja, da vem, da si sama sebi kreiram svoje življenje in če mi gre sodelavka v službi na živce ni to njen problem, ampak moj. Vem da, če se ji izognem, s tem nisem ničesar rešila, ampak samo preložila problem, ki se bo prej ali slej spet pokazal. Vem, da je polno majhnih stvari, ki me motijo v življenju. Lahko se delam, da mižim in jih ne vidim, ampak me bodo še vedno motile, kljub temu, da jih ne vidim. Kadarkoli bom v življenju naletela na podobno situacijo, se mi bo moj vid spet povrnil in spet si bo za prikrivanje treba nadeti še debelejše pregrinjalo.

Hčerkin odgovor je bil: ‘Jaz pa nimam težav, mene pa nič ne moti.’ Pa jo malo začudeno pogledam in skoraj nedolžno vprašam: ‘Pa te res ne?’ Tu se je pa ustavila in potem je kar vrelo iz nje, česa vsega se boji in kaj ji gre na živce. No, otrok moj, samo toliko, da boš vedela, zakaj alternativa.

Res je težko narediti prvi korak in se odločiti, da boš v svojem življenju nekaj spremenil. Tudi naslednji koraki so težki, ker ugotoviš, da za te spremembe potrebuješ kar nekaj poguma in potrpljenja in da se ne da samo s čarobno paličko zamahnit in je vse urejeno. Spomnim se svojega razočaranja nad samo seboj, ko sem se resnično zavedala svojih dejanj. Pri svojih starših ali drugih ljudeh je veliko lažje videt in jih obtoževat tudi rešitve so nam vsem kristalno jasne. Ko pa se sam znajdeš v podobni situaciji, smo pa navadno povsem krotki, nebogljeni, razočarani sami nad sabo in šele tu lahko vidiš in dejansko občutiš, kako težko je narediti spremembo pri sebi. Veliko enostavneje se je ujeti v najrazličnejše pasti obsojanja, izmikanja, igranja vloge žrtve, kot pa prevzeti odgovornost za svoja dejanja in se soočiti z vsemi svojimi strahovi.

Veronika Lovšin, Vodice, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.14.38

Doživetje seminarja AEQ metode 2. stopnje

Slišal sem, da tam nekje, za neko ograjo, obstaja dvorišče, kjer, če vstopite, dobite srečo, dobite tisto, kar iščete. Tudi jaz sem se podal na pot do tega dvorišča. Nanj so me usmerjali bleščeči smerokazi. Zagledal sem dolgo vrsto ljudi, ko sem bil deset kilometrov oddaljen od njega. Stali so v desetih vrstah, ena zraven druge. Tudi jaz sem se postavil v eno izmed vrst in čakal. Minevale so minute, ure. Dan se je prevešal v noč. ‘Oprostite, kako dolgo se čaka na vstop na dvorišče?’, sem vprašal ljudi pred seboj. Odgovorili so mi, da čakajo že dva dni. Še vedno stojimo na istem mestu. Vprašal sem ‘Dva dni brez premika?’. Ob tej misli sem občutil tesnobo. ‘Poznate koga, ki je že vstopil na dvorišče, ste slišali, da je že kdo bil tam?’

Sklonili so glave in nadaljevali z momljanjem in čakanjem. Vprašal sem ‘Zakaj ni nihče vstopil, kaj je na vhodu? ‘So tam stražarji, ali so vrata zaklenjena in nihče nima ključa?’ Obrnil sem se in za sabo zagledal že novih deset vrst, vsaka po dobrih 30 metrov. Ponovno sem pomislil, da nimam časa za to, zakaj se nihče ne premika, je kje kakšna ovira, kakšna ograja ali zaščita je na vhodu. Prav v tem trenutku pa se je iz druge smeri, od ograje proti nam, približeval en človek. Sklonjene glave, težkega koraka, sivih las, zastrašujočega razpoloženja. Nihče ga ni ničesar vprašal, samo premerili so ga s pogledi. Nihče ni izstopil iz svoje vrste, da bi ga kaj vprašal, da ne bi slučajno izgubili svojih mest v vrsti.

Opogumil sem se, izstopil iz vrste, ker tako ali tako nimam časa čakati v nedogled. Zaustavil sem ga in vprašal ‘Zakaj se vračaš?’. ‘Nisem poznal odgovorov na vprašanja, ki sem jih dobil pri ograji’, je odgovoril. ‘Zame ni bilo vstopa. Vso mladost sem čakal. Ves moj trud in znanje sem vložil v to, da bi prišel na dvorišče. Zdaj se vračam nazaj, na konec vrste. Moj čas se je zdaj iztekel. Ko pa ponovno pride, bom mogoče bolj moder.’ Nadaljeval je s hojo. Ostali, ki so slišali pogovor, so še naprej stali v vrsti. Njihovi komentarji so bili, da oni poznajo ta vprašanja ter da bodo zagotovo vstopili na dvorišče, da je to edini način in da morajo tu stati. Tako so jim rekli.

Še enkrat sem se zamislil, se ozrl okoli sebe in nič mi ni bilo jasno. Malo bolje sem pogledal in polegvrste čakajočih ljudi zagledal potko v mali gozdiček, gaj. Bil je gost, prepleten s krošnjami. Šel sem bližje, da bi videl, do kod seže ta potka. Tako ali tako sem stopil iz vrste čakajočih. Radovednost me je vlekla po potki v gozdiček.

Nihče od čakajočih se ni oziral name. Niti niso pogledali, kam sem se namenil. Začel sem hoditi in z vsakim korakom sem čutil lahkotnost, spretno sem premagoval ovire, korenine, veje, trnje na poti. Z vsakim korakom sem se vse manj trudil. Občutil sem, kam moram stopati in kako naj spretno stopam še naprej. Gozdiček je postajal vse redkejši in vedno bolje sem videl, kam vodi potka. Bila je vzporedna s potjo, kjer so vsi stali v vrsti. Še vedno sem slišal njihovo momljanje in godrnjanje. Vzkliknil sem ‘Hej, me kdo sliši?!!!! Mislim, da je ista pot in da vodi do iste ograje pred dvoriščem’. Nihče me ni slišal, ni bilo odgovora. Obrnil sem se da bi pogledal, kolikšno pot sem prehodil, kako je bilo na začetku poti, kako gost je bil gozd in kakšne so bile ovire. Počutil sem se varnega, čeprav sem bil na neznanem terenu in nihče od drugih ni šel po tej poti.

Nasmehnil sem se in odšel naprej, vse je postalo bolj jasno, pogled je šel v daljavo. Vendar pa nisem mogel misliti na čakajoče v vrstah, niti koliko moram še prehoditi in kakšna vprašanja me čakajo. Teren je bil še vedno tak, da bi se lahko spotaknil ali da bi mi lahko spodrsnilo; na tem gozdnem terenu sem moral ostati zbran na vsakem koraku. Gozd je postajal vse svetlejši. Porabljal sem vedno manj energije, manj me je bilo strah, moja hoja je bila prožnejša, vedno bolj sem čutil okolico. Nešteto misli se je podilo v moji glavi, kako in zakaj, a bilo je tudi vse več odgovorov na ta vprašanja. In niso bili vsi odgovori po mojih pričakovanjih. Vendar pa sem take odgovore vse bolj sprejemal in spoznal, da nimajo opore v sedanjosti, kajti pred menoj je bilo še mnogo poti, novih vprašanj. Količina moje energije je omejena in mora biti usmerjena na pot, ki vodi do te ograje. Korak za korakom sem prišel do samega vhoda. Ograja pa niti ni obstajala!!!!!, ampak iz perspektive čakajočih v vrstah je izgledala zelo visoka, vsaj 5m, iz velikih kamnov, in ki se jo da prebiti zgolj s silo. Zraven vrste, na tej naravni poti, za katero se zdi, da je polna trnja in kot da ne vodi nikamor, a je edina pravilna in vodi do vhoda, ni ograje. Ni vprašanj, na katere ne bomo poznali odgovorov. Ne bomo sklonili glav in ne bomo se vračali. Stopil sem na dvorišče. Pogled seže v neskončnost, vse diši, veliko je pisanega cvetja, dreves vseh vrst, ptice brezskrbno letajo z veje na vejo. Tudi sonce nekako lepše sije, vedno je jasno. Občutek tukaj na vhodu je občutek, kjer ni strahu. Možnosti so velike, če spoštujemo princip ravnotežja, želja in trenutnih možnosti. Pozornost usmerimo na vsak novi korak in ga odmerimo. Dvakrat, trikrat preden ga naredimo.

Poslušamo govorico okolice, kako jo telo sprejema in kaj misli. Ne vem, do kod seže to dvorišče, niti kakšne ovire me čakajo na njem. V daljavi, tukaj z vhoda, vidim obrise gora, iznad katerih sije sonce. Ne hitim do njih. Ne bom hitel, kajti okolje tukaj je preveč lepo in prijateljsko, da bi razmišljal o nečem, kar je daleč in v obrisih. Uživam in poslušam. Obzorje mi je všeč in ne bom ga kvaril. Poznam pot nazaj iz dvorišča in gozda, kot tudi občutek stanja in čakanja v vrsti. Zdaj vem, da ni bližnjic, ni hitenja in pritoževanja. Ne poslušam več govoric, da mogoče obstaja pot, zdaj vem, kje je ta pot. Ni želja brez spoštovanja principa, ki uresničuje te želje. Obzorje, pogled na dvorišče se mi vse bolj odkriva. Gremo z roko v roki, korak za korakom po poti. Želje, jaz, moje telo, misli in občutki.

Stopil sem na pot, kjer se deli sreča.

Stjepan Ostroški, mag. kineziologije, Feričanci, Hrvaška, učitelj AEQ metode® 2.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.16.09

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Na 2. stopnji sem poglobil način razmišljanja glede težav in poškodb ki nas pestijo. Iz razumevanja kako odpravljati težave in bolečine v telesu, sem dobil znanje, zakaj sploh prihaja do teh težav in kako se projecirajo na telo iz načina življenja, razmišljanja in preteklih dogodkov. Ko spremljam tekmovalce mi je marsikateri njihov odziv bolj jasen in lažje ga sprejmem ter posledično tudi bolje reagiram.

Če smo v 1. stopnji šolanja odpravljali posledice, ki so se transformirale na telo, in jih odpravljali z AEQ vajami, smo na 2. stopnji dobili znanje kako in zakaj prihaja do težav. Prevečkrat smo mnenja, da je težava ali poškodba, ki nastane, le problem nekaj preteklih dni ali tednov. V resnici smo se na to pripravljali že leta, z načinom življenja, ki smo ga imeli.

Za odpravljanje težav je potreben čas in potrpežljivost, ki pa ju v današnjem času vedno primanjkuje. Rezultat mora priti takoj. Če pa razumeš kako prihaja do težav, razumeš tudi zakaj je potreben čas za odpravljanje težav. Poleg časa nas pesti tudi pozornost in energija ki ju vlagamo v delo ali vaje. Ko vse skupaj združimo pri izvjanju kakršnegakoli dela, vidimo napredek in kakovost dela.

Seveda je potreben drugačen način razmišljanja in razumevanja. Ko nam to uspe, postanemo bolj umirjeni in preudarni.

Matjaž Zupan, Kranj, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.20.10

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Kako težko je OBČUTITI.

Moja pot v spremembo (in v AEQ metodo®) ali kako priti do »čutiti in občutiti«

Končno delavnica, ki sem jo čakal že celo življenje!
Delavnica, ki me je zaznamovala in popolnoma spremenila moje življenje. A spremembe, na tak način kot to občutim, vem in pišem zdaj, sem se ravnokar začel zavedati. Šele več kot tri leta po mojem obisku prve delavnice AEQ metode®. Metodo sem takoj sprejel, takoj sem jo prepoznal kot »univerzalno orodje« primerno za vsakogar. Navdušilo me je, kako enostavno je vse pojasnjeno in postavljeno na svoje mesto. Tako kot je v resnici vse preprosto. Vsi veliki izumi, vse velike iznajdbe so v resnici čisto enostavne. Isto je z vajami pri AEQ metodi®. Vaje so zelo preproste in je na sploh vse čisto logično.

Paradoks enostavnosti pa je, da je vse enostavno v bistvu izredno težko.
Kako težko je vaje, sploh na začetku, izvajati mehko, z občutkom, igraje in še učiti se zraven. Nekako gre, ko te učitelj vodi od giba do giba, pa še to se zdi »nekako čudno«, sploh ko vaje izvajaš prvič. Nihče ne pokaže, kako izvesti vajo, samo z besedo podaja navodila. Učitelj te z besedami vodi od giba do giba, ti pa vaje izvajaš sam. Iz avdia dobimo video. Z besedo dobimo gibanje.

Najtežje od vsega pri vadbi je – čutiti. Zame je ta del gotovo bil najtežji. Občutki, občutiti… Kaj sploh so občutki v telesu? Kako jih sploh lahko opišeš z besedami? Kako težko je začeti ČUTITI. Kako težko je ČUTITI. Kako težko je OBČUTITI. Kako težko je potem to opisati, o tem govoriti.

V takšnih situacijah malo zavidaš našim južnim »bratom« njihov sočni besednjak. Uh, kolikokrat me je imelo, da bi uporabil kakšno takšno res sočno…

Ravno o tem, o izvedbi same AEQ vaje® bom pisal v prispevku. Verjamem, da bo marsikomu pomagalo, da bo vedel, da ni edini, ki ima takšne težave z na videz tako enostavnim gibom. O tem, kako je to enostavno, pa v bistvu NI enostavno, pa potem je enostavno. Nočem ustvarjati zmede, a to je res pravi paradoks. Dvojnost, dualnost, jin in jang…a TO JE življenje. Vse v življenju se odvija na tak način. Bolj ko zapletemo, močneje, seveda šele čez čas, spoznamo, da bi šlo tudi enostavneje.

Šele zdaj se popolnoma zavedam, pa tudi razumem, zakaj se mi je zdelo tako težko razumeti besedo čutiti. Šele zdaj se popolnoma zavedam, zakaj mi je bilo tako težko razumeti vprašanje »Kako čutiš?«. Zdaj tudi razumem in vem, zakaj je to tako težko popolnoma vsakemu, ki začne z AEQ vajami® in ravno to me je spodbudilo k pisanju tega eseja o čutiti, o občutiti. Svojo zgodbo o tem, kako te lahko samo ena beseda, samo en stavek in samo en OBČUTEN in RAZUMLJEN občutek začne spreminjati.

Tako se pot šele začne, pot sprememb, ki trajajo vse življenje.

Ob začetku z AEQ metodo®, se številna vprašanja kar sama od sebe odpirajo. To je super. A to je tudi problem, velik problem. Jaz pa ne bom odgovarjal – le del moje zgodbo bom napisal.

Ko sem se z vajami srečal prvič, je bi to šok. Zame osebno, za moj vzorec razmišljanja, za popolnoma vse moje tedanje znanje, moje tedanje vrednote in tudi za moje telo. Vse, teorija, filozofija za vajami, vaje same, je bilo popolnoma drugačno, neznano, a spet tako enostavno razumljivo in privlačno. Kar potegnilo me je vase. Tega ne moreš razumeti z analitičnimi možgani, saj dokler ne začutiš v telesu, razum ni dovolj. Nič ne pomaga, če možgani pošiljajo signale da vedo, pošiljajo signale da razumejo. To ne pomeni prav nič, dokler RES na začutiš giba, dokler ne začutiš mišice, ki ustvarja ta gib v telesu.


To signaliziranje možganov je brez občutenja samo iluzija. To je isto, kot da bi ti možgani signalizirali, da vedo kakšen je okus kremšnite na sliki, kot da vedo kakšen je okus vina Barbera, katerega naše oči vidijo v izložbi trgovine z vini… Ali bi želeli tako živeti in »uživati« ob kremšniti in vinu na takšen način? Jaz že ne bi. Verjamem da tudi vi ne želite tega.

Prav vse, učitelji, knjige, tečaji, vso učenje in čisto vse, karkoli sem do tedaj srečal na svoji življenjski poti, je govorilo in me učilo drugače. To je bil popolnoma drugačen (zame popolnoma NOV, »noro« nov) vzorec razmišljanja:

Ko prvič slišiš drugačen vzorec razmišljanja, ko ti ta vzorec razmišljanja »pride v glavo«, ko začneš o njem razmišljati, ko ti ta vzorec razmišljanja »sede v glavo«, ko ti ta vzorec razmišljanja kar naenkrat začne »biti blizu«, ko ti ta vzorec razmišljanja postane »domač«, ZAČNEŠ razmišljati DRUGAČE.

To pa pomeni velik korak k spremembi in pomeni veliko spremembo zate.

Vaje so enostavne, prijetno jih je izvajati, ob tem se prijetno počutiš. A vsaka sprememba že s samim začetkom spremenjenega razmišljanja prinese tudi manj ali več odpora proti tej spremembi. Obenem vsaka sprememba ni mogoča brez procesa učenja. Kako boš kaj počel drugače, kako boš kaj spremenil, če se ne naučiš tega novega?

Pravo učenje pa te »ustavi«. Proces učenja je omejen, omejeni smo s količino informacij v določeni časovni enoti, ki se jih lahko naučimo. Če se želiš učiti, se moraš upočasniti, na trenutke celo tudi ustaviti. Potrebuješ dovolj vloženega časa, pozornosti in dovolj energije. Pri tem procesu se ponavadi pojavita dve veliki oviri: – Ena vidna, danes splošno znana družbena vrednota – HITREJE – In naš sovražnik in prijatelj hkrati – naš EGO. Prav vsaka pot spremembe vsebuje ti dve oviri. Obe te ves čas »napadata«.


Zmanjšujeta tvojo pozornost, s tem zmanjšujeta tvojo voljo in željo do spremembe in posledično tvojo verovanje v spremembo in potem tudi upanje, da se boš spremenil. Kar pa vse skupaj zmanjša energijo. Nikoli ne veš, katera od teh dveh ovir je hujša. Ena »napada« od zunaj, druga »napada« od znotraj.

Kako pa se danes ob hitrem življenjskem tempu sploh lahko ustaviš? Naši možgani so velik pristaš hitrosti.


Nevarnost, napetost, vznemirjenje, razburjenje, vse kar povzroči HITRO, sproža hormone ugodja (v tem primeru adrenalin in noradrenalin). To je prijetno za naše telo. Vse, kar nam je prijetno, radi počnemo. Od nas se pričakuje, to je že družbena norma današnjega časa, da bomo hitreje razmišljali, hitreje delali, hitreje govorili, hitreje brali, hitreje pisali, hitreje jedli, pač čisto vse počeli hitreje. Vendar če ti ravnaš drugače, če si vzameš čas, če ne hitiš, če samo poskusiš uživati v čemerkoli, se v najboljšem slučaju povprečnemu sodobnemu človeku zdiš čuden. Večinoma pa postaneš nerazumljen.

Naša druga ovira je ego, ki mu spremembe niso najbolj po volji in bo zato našel vse mogoče načine, da spremembe prepreči. Moj ego ni bil samo »mali fakin«, ki samo išče, kje bi kaj zakuhal. Moj ego je bil pravi satan. Kaj vse se mi je pripetilo…

Vedno znova sem bil presenečen, kaj vse je mogoče doživeti s svojim egom. Še danes se ni omilil, še vedno je satanski, le da ga že malo bolje kontroliram. Vsake toliko me spomni, da še vedno obstaja, še vedno se bori za NEspremembe. Saj veš kaj pravijo: »Sovražnika moraš imeti stalno na očeh.« Omenjeni dve oviri sem dodobra spoznal, še katero drugo, a ti dve sta res najbolj neugodni. Občutki, ki so se pojavljali ob spremembah, ko sem sam začel potovati preko tega popolnoma istega procesa, kot že milijarde ljudi pred mano, moram priznati, so mi res nagajali, imel sem veliko resnih težav. Dolga, dolga dva meseca.. Neprijetnih misli, spotikanj od zunaj in udarcev ega od znotraj je bilo na pretek.

Pri izvajanju vaj sem bil trd, neroden, sunkovit, prav nič nežen, napet in obremenjen v glavi, izvajal sem prevelike amplitude, kot vrečo sem premetaval vseh teh mojih 696 mišic. Vsi gibi so bili daleč od želeno nežnih, mehkih, energetsko učinkovitih, lahkotnih, igrivih in tudi zabavnih izvedb.

Ves čas sem imel polno glavo misli: »A sn naredu prav? A sploh kaj delam prav? Kako mora izgledati izvedba vaje? Kako moram narediti vajo? Je 20-30 ponovitev vaje dovolj? Zakaj tako počasi, a lahko to naredim vsaj malo hitreje? Bil sem pozen, je v redu da sem naredil samo 10 hitrih ponovitev?« Še celo stran teh vprašanj bi lahko opisal…

A ta vprašanja so bila napačna. Vsa ta razmišljanja so bila napačna, ampak to vem šele danes.To so bila vprašanja iz starega načina razmišljanja, iz družbene vrednote HITRO.

Ne vem zakaj, ali slučajno, ali pa sem res mogoče začutil, da počnem nekaj narobe. Zdelo se mi je, da moram vprašati svojega učitelja, kaj naj naredim. A kot se za pravega učitelja spodobi, je še večje razočaranje sledilo iz njegovih ust. Ni bilo odgovorov, samo njegova postavljena vprašanja: “Mudi se ti, OK. Zakaj pa se ti mudi? Kam pa? Kaj pa boš dosegel s tem, da se ti mudi? Kaj pa čutiš?” Bil sem nezadovoljen, pravzaprav, če sem pošten, nisem bil nezadovoljen, bil sem jezen. Nisem dobil odgovorov, le vprašanja na vprašanja… Saj mi hudiča nič ni povedal. Pa tako lepo sem ga vprašal. Kaj te on sploh ve?

Minilo je nekaj dni. Vprašanja pa so mi vedno pogosteje prihajala v glavo. Vseeno sem se zaradi teh vprašanj ustavil, poskušal odgovoriti. Premišljeval sem, zakaj ta vprašanja, zakaj mi jih je postavil, kaj posamezno vprašanje pomeni. Nekako nisem v svojih možganih našel niti enega odgovora, ki bi vsaj nakazal smer, mi kaj povedal.

Če možgani ne poznajo, oči ne vidijo. Pa tudi dokler se učenčeva ušesa ne odprejo, učitelj ne spregovori. Nekaj v meni, ne z razumom, nekaj v meni mi je spet postavilo vprašanje – kaj pa čutiš. Glava pa mi je celo takoj javila, da v bistvu nič, saj si samo premaknil nogo. Kaj pa naj bi sploh čutil?

Spet se je nekaj v meni oglasilo – razmišljaj drugače, kaj čutiš, sprašuj se, kaj čutiš.

Ne vem, kako dolgo je to trajalo, a na nek način sem opazoval dvogovor mojih možganov in še nekoga, »nekoga« v meni. Potem pa sem se odločil narediti eno bolj pametnih stvari v mojem življenju (do takrat). Teden dni bom poskusil z načrtom, plansko.

Naredil sem si plan in si tedenski plan in zadal pravila in cilje. Sedem dni zapored navsezgodaj bom naredil vaje, tako da bom: – naredil samo eno isto vajo vseh 7 dni, – vsako jutro pred izvedbo POZORNO prebral opis te iste vaje, – vsako jutro to vajo izvedel, kar se da počasi, z užitkom, mehko, kot otrok, – vsako jutro to vajo izvedel samo 4-krat, – med vsako od teh 4 ponovitev počival vsaj 2x vdih-izdih, – med vsako vajo in sploh med počitkom pozoren na vsak OBČUTEK, ki (če) ga bom zaznal.

Ob skeniranju morebitnih občutkov bom pozoren na:

a. kaj sploh čutim,

b. kje to čutim,

c. če bom kaj čutil, kako to čutim,

d. pa tudi na to, ali me trese med izvedbo (to pomeni preveč energije, prevelika amplituda, preveč na silo).

Od nekdaj sem bolj enciklopedičen tip. Želim vse prebrati, preveriti, dobiti čim več informacij, da potem lahko razmislim in da razum (ego) razume. Še vedno sem takšen, čeprav se stvari “popravljajo”.

Bil je čudni teden. Misli so kar brzele po glavi. Morje misli: »Kaj čutim? Mast kurja, kak je to učitelj mislil da čutim? Kaj naj čutim? Zakaj mi ni točno pojasnil, kaj naj čutim? Kako sploh čutiš mišico? Tega ni v nobenem priročniku. Kje še lahko kaj preberem o tem?« V glavnem, nenavadno sem se počutil. Nisem odkril novega planeta, nisem dobil Nobelove nagrade, ni bilo nekih odkritij, nekih ne vem kakšnih občutkov…A kljub temu, občutil sem nekakšno razliko! Razliko v samem telesu, pri hoji, pri počutju. Po 4 ali 5 dnevih mi je kar naenkrat med izvedbo postalo prijetno. Vajo sem izvajal počasneje (danes vem, da še vedno prehitro). Takrat še nisem znal opisati, kaj se je dogajalo v meni. Danes znam, vendar to ni toliko pomembno, najbolj pomembno je, da je vse to povzročilo neko spremembo. Bilo je prijetno in ugodno, tako za moje telo kot zame. Ko začutiš nekaj tako prijetnega in ugodnega, potem te res nič več ne ustavi na tej poti sprememb. TO JE BIL KLJUČ, DA DANES POČNEM TO, KAR POČNEM.

Danes vem tudi, kaj je spodbudilo tisti prvi korak, ki je povzročil, da sem tu kjer sem zdaj. Takrat, pred približno dvema letoma se mi niti sanjalo ni o tem.

Ti boš verjetno našel kaj drugega zase, a moji motivi za prvi korak so bili:
– nekako sem bil jezen (motiv, sicer ni ravno najboljši), kako ne razumem, kako ne znam, če pa sem se v prav vseh športih, ki sem se jih lotil, uspešen; – odločil sem se za 7 dni, kar niti ni toliko, pa še plan sem si naredil, torej bom ta čas gotovo izvajal vajo. Zato: – sem si res vzel (okoli 15 minut) brez motilcev, – res sem bil pozoren, – res sem zdržal 7dni – energija je bila velika, – res nisem hitel, bilo je počasneje (danes vem, da je bilo tudi to še vedno prehitro).

To je moja pot in začetek moje zgodbe na poti AEQ, ki obenem pomeni moj začetek poti enosti telesa-duše-razuma, začetek izbire, v življenju početi samo to, kar te res veseli, začetek zadovoljstva s svojim življenjem vsako jutro, ko se zbudiš, začetek ljubezni med telesom in dušo in razumom ter začetek sevanja enosti duše in razuma.

Različni smo, in vsak bo našel in šel po svoji poti. Lažje pa je, če slišiš zgodbe ljudi, ki so del te poti že prehodili. To pomaga in da ti zavedanje, da lahko to storiš tudi ti. Seveda na tvoj način.Vsak na koncu najde svoj način… In če BO ali če NE bo našel svoje poti do sprememb – v obeh primerih je to njegova , samo njegova pot! V obeh primerih ima prav.

Obilo užitkov na vaši poti do sprememb.

Želim vam, da ta pot zajema tudi AEQ metodo® in AEQ vaje®!

Uživajte,

James M. Tomažin, Zgornja Polskava, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.19.50

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Odvisni smo od uspeha, a tega ni in ni oziroma ne ostane. Vrtenje v kolesju nemoči, zamrznitve, besa, žrtve, bolečine…. Skozi leta in leta takšnih odnosov do sebe in drugih smo si ustvarili veliko navad ter odnosov, ki niso več potrebni, sploh pa ne za čas in prostor v katerem se trenutno nahajamo. Po mojem mnenju je AEQ metoda najboljša in trajna pot, ki nam omogoči iz velike zakrčenosti in napetosti pot navzgor. Da lahko preživeto in sedaj nepotrebno opustimo in se spremenimo.

Za to je potrebna sprememba razumevanja do katere prihaja po narejeni AEQ vaji, ki jo tako lahko izvajamo v vsaki situaciji, kjer je potrebno spremeniti razumevanje sedanjosti. Telo takrat sprostimo in povečamo dojemanje smisla bolečine. Bolečina nam tako pokaže, če gremo v preveč. In tako se nam postopoma vse od znotraj navzven harmonizira in vedno bolj trdno lahko stojimo ter se razumemo in zaupamo, kar nam da višek energije za kreiranje boljšega danes, za drugačen boljši jutri.

Po osvojeni 1. stopnji AEQ metode sem na fizični ravni presenečeno doumela in začutila senzorno motorno amnezijo v sebi. Vedno bolj jasno mi je bilo, da je glaven razlog zanjo ta, da je bilo v življenu vsega preveč. Z manj pa takrat nisem znala živeti.

Po 2. stopnji Aeq metode se je občutek in logika poglobila in sedaj prihajam do zavedanja, kako bi lahko bil strm padec v bolečino in bolezen predvsem na področju mojih kolkov- mojih vrat življenja in njihove gibljivosti, če ne bi vstopila v to učenje in odkrivanje vzrokov za to in spremenila mišljenje.

Biti lahkotno, elegantno gibljiva in topla ženska, to mi je bila velika želja, a se mi je v preteklosti vedno izmuznila. Kot da sem se mogla vsega tega skozi napake naučiti, videti, občutiti, kar si ne želim biti. Šele, ko sem skozi AEQ sprejela dejansko stanje, sem se resnično odločila, da ne želim biti stroj, ki vse prenese, ampak ženska, ki stisne objame, poljubi, podpira, vodi, usmerja, razume, ŽIVI….

Vedno več je dni, da začutim mravljince po vsem telesu, ki jih sedaj razumem kot moje signale radosti in telesnega užitka . Od nekdaj sem imela dobesedno trn v peti, če sem bila v coni udobja in ni bilo mravljincev a sedaj so ti mravljinci drugačni. Sedaj jih ne spremlja občutek krivde, besa ter togosti. Kot da bi takrat čutila, da se nič ne učim, in da me to vodi v pogubo. In sem našla rešitev tako da sem s polnim plinom kot z turboletom bežala ven iz udobja, in sem se »učila« skozi bolečino trud in trmo. Trudila in učila sem se, živela pa ne. Sedaj vedno bolje usklajujem oboje.

Ob AEQ metodi 2.stopnje spoznala, kako sem bila še vedno kljub prepričanju, da sem dobro v telesu pokrčena, ujeta, hlastala za zrakom in svobodo, da se osvobodim tega gnusa, zamrznjenosti, besa, togosti… Vedno manj je bilo dni, da bi z zaupanjem in zadovoljstvom šla na ples in trampolin,… Kje so vse zamujene igre z otrokoma in prevzemanje odgovornosti za moje počutje… in stanje se je samo slabšalo,.. Sedaj se veselim dnevom, ko mi mravljinci tečejo skozi telo in um in razumem ter zaupam, da se samozdravim ter grem po spirali navzgor. Teh negativnih občutkov, ki so mi takrat omogočali preživetje je vedno manj in manj.

Od kje so sploh prišli in zakaj?

Z mojim telesom je takrat upravljala meni neznana sila, ki mi ni dala dihati, včasih tudi živeti ne. Ko misliš in verjameš, da si vesel in da boš vedno vesel, čeprav veš, da temu ne more biti tako, ker s trudom ali vdajo ni možno iti v veselje. Spoznala sem, da lahko skozi AEQ vaje prideš do svojih najbolj temačnih delov, ki si jih vestno potiskal v globino in bil navidezno prilagodljiv, in da tako živeti ne gre v nedogled. Vse z natančnostjo pride naproti, da bi to lahko ozavestil, razumel sprejel in spremenil. Če ne nam, pa našim otrokom.

Na seminarju 2 stopnje sem tako pod kontrolo in s hvaležnostjo vstopala v ta prej nezavedni del, in spajala zavedni del z nezavednim.

Kot učitelj AEQ metode 2. stopnje se kljanjam in razumem koliko in kakšnega učenja stoji za tem. Hvaležna sem moji poti, da sem si dovolila iti po njej, na srečo še pred razpadom sistema veliko bolj občutnim korakom. Vsega tega sem se potihem zavedala, a sam proti vsemu in samo z umom, ne moreš in toneš.

Entropijo sedaj budno in primerno upočasnjujem, ker vedno več je energije, pozornosti in časa usmerjeno bolj pravilno. Pravilno zame in vse, ki me obdajajo in tako ne vodi več v izgubo nadzora in zamrznitev, kjer obstojiš v mlaki, in se dogaja točno tisto, kar si najmanj želiš, pa da se ne vem kako trudiš. Tako je edina pot, ki ti ostane, da se rešiš pobeg. Pobeg iz realnosti v odvisnosti in stran od telesa.

Sedaj, ko imam možnost, da z AEQ vajami ozavestim svoje občutke, s tem naredim največ za svojo membrano, da me ne vodi nešteto nezavednih vzorcev, gibov, ki so me vodili v entropijo, bolečino. Ni mi več potrebno iti na Kamino pot, ampak lahko delam na sebi doma z ljudmi in materialom, ki me obdaja, z jasno komunikacijo z vsemi in povezujem um z telesom. Ne bežim pred seboj in svetom, ki sem si ga ustvarila. Tisto kar je preveč začnem zmanjševati, tisto kar je premalo pa povečujem. In vedno bolj trdno stojim, ker me za nazaj povezana in razumljena kompleksnost pri tem podpira.

Vplivam lahko na energijo in pozornost, opazovanje in spreminjanje skozi razumljene napake.

Odločila sem se nameniti čas in vložiti pozornost AEQ življenju in ponosno spreminjam svet od znotraj navzven. Nevromuskulaturni sistem, membrana in vse okoli mene je občutno hvaležno.

Hvala Aleš, da si pripravljen to znanje deliti med nas. Hvala vsem sošolcem, da smo se bili pripravljeni učiti in povezati. Naj se širi temelj vseh nas.

Simona Lesar, Brežice, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.31.18

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Pravijo, da se učitelj pojavi, ko je učenec pripravljen, res je bilo tako.

Na 2. stopnjo AEQ sem se vpisala brez posebnih pričakovanj. Želela sem si nadgraditi, razširiti obstoječe znanje, še zdaleč pa nisem pričakovala takšnega viharja v moji glavi, ter da bom posledično naredila takšen korak naprej.

Na seminarju 2. stopnje sem srečala, odprla novo škatlo – prodrla sem v nove podzavestne vsebine, ki je bila še globje potisnjena v moji podzavesti in sploh nisem vedela za njen obstoj, a dejansko je imela tako močan vpliv name in me ovirala v vsakdanjem življenju. Mišice so bile zakrčene in zato motena komunikacija možgani-fascia, četudi je bil razlog za to že zdavnaj mimo in ‘nepomemben’. In ja, odprla sem njen pokrov. Iz nje je začelo vreti, kopica potlačenih, nepredelanih čustev, jeze, zamere, nemoči, stisk, obsojanj, žalosti, … skratka zahtevno, neprijetno, neznano, novo… Cel kup nenavadnih občutkov, s katerimi kar nisem vedela kaj bi, kako si naj vse to razvrstim, zložim, uredim…

Podala sem se na pot zorenja, po AEQ metodi: ”energija omogoča pozornost, pozornost omogoča učenje, učenje omogoča razumevanje, razumevanje omogoča sprejemanje trenutnega stanja, sprejemanje trenutnega stanja omogoča bolj učinkovito uporabo viškov energije in usmerjanje pozornosti, ki so pogoj za spremembe, spremembe omogočijo napredek”. Veliko pozornosti, energije in časa je bilo potrebnega za učenje, dojemanje, sprejemanje, analiziranje, spreminjanje, a bilo je vredno.

Navdušena sem nad Aleševim občutkom za podajanje informacij, ter širokimi modeli razmišljanja, da v vsakem trenutku ve, koliko, kako in kam nas usmerjati, da bo ravno prav, da bomo zdravo rasli, šli po pravi poti naprej, raziskovali, analizirali in spreminjali svoje globine, katere nam danes ne služijo več.

AEQ metoda mi omogoča razumeti vzroke za stanja s katerimi se srečujem. Sedaj drugače razumem ključne dejavnike: čas, pozornost, energijo in njihovo (ne)usklajenost. Imam boljši nadzor nad življenjem, saj spoznavam sebe na drugačen način, svoje občutke veliko bolje občutim in razumem, ker moja membrana postaja vse bolj selektivno prepustna, vertikalna in horizontalna povezanost se izboljšujeta, obenem pa se širijo modeli razmišljanja. Tako bolje razumem sebe in ljudi, ki me obdajajo.

Hvaležna sem, da sem spoznala AEQ metodo, saj grem z lahkotnejšimi, a kompleksnejšimi koraki naprej in to znanje prenašam tudi drugim, učenja željnim ljudem.

Lidija Jakljevič, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.17.20

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Seminar 2 stopnje ni le nadgradnja 1 stopnje. Poleg logične/pričakovane nadgradnje fizičnega-gibalnega dela metode – učenje novih vaj in sklopov vaj za odpravo specifičnih bolezni/bolečin, seznani udeležence z najpomembnejšo povezavo med zavednim delom uma, nezavednim delom uma, membrano, čustvi,…. te povezave so ključni manjkajoči del uradne medicine pri obravnavi mnogih pacientov. Psihiatrija se ukvarja le z “glavo”; ortopedija in fizioterapija le s telesom; AEQ pa z obojim in zato lahko zelo uspešno sanira kronična obolenja, ki so za psihiatrijo, ortopedijo in fizioterapijo večinoma nerešljive uganke. AEQ metoda vleče niti iz mnogoterih znanstvenih smeri in jih vrhunsko potrdi ter poveže v zelo smiselno/uporabno celoto.

Seminar 2 stopnje zelo jasno in logično poda orodja za konkretne razlage vzrokov bolečin/bolezni/gibalnih omejitev ter navodila kako jih trajno odpraviti ali vsaj omiliti. Globina znanja in razumevanja povezav med sposobnostjo dobrega čutenja muskulatuire ter dobre medmišične koordinacije/usklajenosti ki se v primeru izboljšanja (rednega kvalitetnega izvajanja vaj) obojega prenaša na mnoga za človeka zelo pomembna področja bivanja je skoraj neskončna. Udeležence zelo jasno seznani z dejstvom, da brez lastnega angažmaja ne gre pričakovati dobrega razumevanja in posledično dobrega opravljanja dela kot učitelja AEQ metode.

Seminar je odlično organiziran; gostoljubje, pogostitev in splošno vzdušje so na enako visokem nivoju kot metoda sama – vrhunskem!

Zame osebno je ves čas, energija, pozornost in denar ki sem jih namenil AEQ izobraževanju zelo dobra investicija. Izboljšalo se mi je osebno življenje (počutje, zdravje, odnosi, učinkovitost, telesne sposobnosti,…) in uspešnost pri opravljanju dela.

Uroš Petan, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Untitled design - 2020-06-02T003349.569

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Preživeli smo nepozabnih 5 dni “reality show-a” pod taktirko izkušenega moderatorja Aleša Ernsta.

Izbor udeležencev z različnimi miselnimi vzorci (različnimi osebnostmi in karakterji) je prispeval k zelo dinamičnemu in poučnemu seminarju. Skozi tvoje podajanje znanja in vodenje vaj po AEQ metodi so se v nas začeli prebujati občutki, čustva, spomini, ki smo jih tekom našega življenja doživeli a potlačili. “Spretno” si začutil in prepoznal dogajanje vsakega posameznika, kot tudi cele skupine. S pravim izborom besed in primerov si nadaljeval s podajanjem znanja, kar nam je pomagalo naučiti se novih pogledov in spreminjanja naših miselnih modelov.

Skozi vseh 5 dni si s svojo neverjetno pozornostjo zadržal tudi našo pozornost na zelo visokem nivoju. Temu primerni so bili sproženi procesi znotraj (in zunaj) vsakega od nas. Procesi so bili sproženi na vseh nivojih, na energetskem, psihičnem, čustvenem in fizičnem. Ko je bila potrebna globina in širina dogajanja na vseh nivojih prisotna, si z metodo AEQ sprožil nadaljnje procese, s katerimi smo lahko dogajanje tudi mi začutili, razumeli, komunicirali in se osvobodili.

Spoznali smo naslednjo stopnjo AEQ metode, da jo bomo razumeli pa nas čaka še povezovanje občutenega, slišanega, videnega, prebranega in seveda napisanega . Spoznali smo močan vpliv AEQ metode na nas same, kot tudi na druge, kar nam da misliti s kakšno mero in kako bomo razpolagali in ravnali z novo pridobljenimi “orožji”.

Verjamem, da so se vsem nam, pa tudi tebi odprla nova obzorja AEQ metode.

Vem in čutim, da mi bo AEQ metoda spremenila življenje, posledično tudi moji družini in ljudem, katere naprej učim AEQ metode.

Zanimivo in nadvse poučno je bilo prisostvovati valovanju AŽS posameznika in njegovi pozornosti, kako si s svojo pozornostjo in občutenjem to zaznal in v pravem trenutku nanizal dodatna vprašanja in primere, na začetku na splošno celi skupini, kasneje pa direktno posamezniku – in kabum.

Lepo je bil viden prehod iz simpatikusa v parasimpatikus – in akcija se je začela – rezultat – zgodil se je “čudež”, katerega pa sedaj razumemo.

Delavnico in udeležence si zadnji dan lepo umiril, še vedno pa nas naučil pomembnosti pozornosti, mišljenja in dotika. Sam sem dobil odgovore na dogajanja v meni in spremenil prioritete.

Novo naučene AEQ vaje so fenomenalne. Kot po vsaki delavnici ali seminarju pri tebi se počutim odlično, “medenica mi je zaplesala”, še vedno pa je veliko prostora za izboljšavo.

Ujel sem val in grem naprej z AEQ.

Samo Šinik, Kranj, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 00.35.44

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje

Po opravljeni 1. stopnji izobraževanja za AEQ učitelja somatskih gibov mi je življenje vse bolj preplavljala filozofija te metode. Pričela sem drugače razmišljati, dojemati stvari, drugače čutiti, se gibati. Naučeno in dojeto sem živela sama, seveda pa sem znanje predajala tudi naprej.

A želela sem se naučiti več, želela sem si še bolj ponikniti v globine, ki jih nudi AEQ metoda. Želja se mi je izpolnila, saj sem postala udeleženka prvovrstnega izobraževanja za AEQ učitelje 2. stopnje.

Petdnevno druženje desetih posameznikov, ki jih veže AEQ miselnost ter Aleša, »očeta« te metode, je bilo poučno, pestro, zanimivo in polno najrazličnejših spoznanj. Poglabljanje znanja teorije in prakse. Navdušena sem bila nad tem, kako metoda celostno obravnava človeka, telo in um.

Pogovarjali smo se o naši membrani (koža in mišice s fascijami), ki nas ločuje od okolja in nas tako definira kot posameznike. Skušali smo jo čimbolj začutiti in uporabiti za boljše sprejemanje informacij iz okolja in iz notranjosti telesa.

Govorili smo o modelih razmišljanja, kako jih je dobro širiti, spoznavati nove, saj so to orodja, s katerimi lahko bolje razumemo življenje, lažje rešujemo probleme in sprejemamo odločitve.

Izvedeli smo še več o senzorno motorični amneziji, o delovanju simpatičnega in parasimpatičnega živčnega sistema, o tem, kako nam valuje življenjska energija, kaj pomeni, če je nečesa preveč ali premalo.

Pozornost, čas in energijo smo namenili tudi spoznavanju in učenju novih vaj oziroma serijam vaj. Na lastni koži smo lahko občutili učinkovitost le teh, ko so se pri večini pričeli sprožati razni procesi.

Vsak od nas se je preizkusil tudi v vodenju enourne delavnice.

Od Aleša smo prejeli veliko kvalitetnega novega znanja, namenil nam je veliko pozornosti. Prav tako pa smo bili deležni tudi Vesnine pozornosti in njenih kulinaričnih mojstrovin. Hvala obema za pripravo tako učinkovitega izobraževanja.

Dobili smo veliko, na nas pa je, da to integriramo v dosedanje znanje, ga tako poglobimo in oplemenitimo.

Jasmina Rome, Zagorje, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.25.03

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Mnenje o dosedanji izkušnji šolanja na 3 stopnji AEQ metode

Kot vsa šolanja, seminarji in delavnice v režiji Aleša Ernsta je tudi šolanje za učitelja 3. stopnje organizirano in izvajano na izdelan, premišljen in zelo učinkovit način. Šolanje je razdeljeno na 5 modulov, ki si sledijo na pol leta. Na vsakem od modulov se učimo tehnik in protokolov, ki nam omogočajo naš lastni razvoj in večjo učinkovitost dela s strankami. Na prvih dveh stopnjah smo pridobili znanja za vodenje AEQ delavnic® in učenje AEQ vaj®. S 3. stopnjo pa pridobivamo znanja, ki razkrivajo veliko večjo globino in širino AEQ metode®. Vsak modul pričnemo z deljenjem naših izkušenj in spoznanj, s čimer zelo jasno lahko vidimo napredek samega sebe in vsakega posameznika v procesu izobraževanja za učitelja 3. stopnje. Nadaljujemo s teorijo, ki nam takoj naznani novo globino in širino, ki jo bo potrebno osvojiti, se je naučiti v času trajanja modula in nato poglobiti in ponotranjiti v naslednje pol leta. Teorijo dopolnjujemo s praktičnim delom, učenjem posameznih protokolov, ki jih uporabljamo ob izvajanju aktivnega učenja. V procesu učenja se izmenjujmo v treh vlogah: od opazovalca, učitelja (izvajalca) do vloge stranke. Skozi vse tri vloge pridobimo potrebne izkušnje, ki jih kot učitelji nujno potrebujemo, da znanje učinkoviteje prenašamo naprej na naše stranke, tako na delavnicah, predvsem pa skozi aktivna učenja, kjer gredo stranke skozi bolj globoke procese zorenja in spreminjanja.

Skozi vsak modul posebej nas Aleš popelje skozi potrebne faze učenja, zorenja in spreminjanja, kar ni vedno ravno najbolj prijetno, saj se soočamo s samim sabo, svojimi gibalnimi omejitvami in vzroki za to, ki so v nas globoko zasidrani v obliki fizičnih in čustvenih travm. Skupinsko in skoncentrirano v en intenziven teden, so spremembe res velike. Po končanem modulu včasih nedojemljivo velike, kar pa skozi čas, ki je v vsakem procesu učenja nujno potreben, počasi in z razumevanjem uredimo, se spremenimo. Skupaj s »sošolci« in Alešem se učimo, rastemo, spreminjamo in omogočamo, da smo pri učenju in pomoči drugim vedno bolj učinkoviti, AEQ metoda® postaja bolj prepoznana in priznana.

Vesel sem, da sem se odločil za AEQ metodo®.

Hvala Aleš!

Samo Šinik, učitelj AEQ metode® 2. stopnje, učenec AEQ metode 3. stopnje 2/5

Screenshot 2020-06-04 at 00.35.44

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Šolanje za pridobitev naziva učitelj 3 stopnje je razdeljeno v 5 enotedenskih modulov v razmaku 6 mesecev in torej traja 2 leti. Trenutno smo tik pred začetkom 3 enotedenskega modula.

Posebnost 3 stopnje je prehod iz zgolj verbalnega v aktivno delo s stranko, takoimenovano aktivno učenje, ki temelji predvsem na stiku učiteljeve roke z membrano klienta. Na tak način klient dobi več kvalitetnih senzorskih podatkov v svojem telesu iz specifičnega področja svoje membrane, v primerjavi s samostojnim izvajanjem aeq vaj. Ta dvig senzorskih podatkov iz telesa v zavest pa vodi v večji učinek zmanjšanja senzorne amnezije.  Na strankino membrano se vršijo natančno usmerjeni, jakostno optimalni pritiski v dinamičnem smislu, zato so tankočutnost, dobre »rokodelske« sposobnosti in resnično nizka stopnja senzorno-motorne amnezije v učitelju po mojem mnenju nujne lastnosti kandidatov za to izobraževanje.

Poleg navedenega je po mojem mnenju nujno dobro poznavanje vsaj osnov biomehanike in funkcionalne anatomije. Aleš ima zares veliko kvalitetnih izkušenj, teoretičnega znanja in odlične sposobnosti povezovanja obojega in je temu primerno tudi nivo podajanja znanja na visoki ravni. Zato brez dobrega temelja skoraj ni mogoče slediti programu izobraževanja. Kandidati z dobrim predznanjem dobijo ogromno.

V primerjavi z 2 stopnjo so še nadgrajene vaje in teorija. Oboje še globje učinkuje ne le v membrano temveč tudi v tisti del znotraj nje, ki ga »varuje«. Posledično so pozitivni učinki na klienta večji, s tem pa tudi odgovornost učitelja resno naraste. Tukaj za polovičarstvo ni prostora! Ta stopnja zahteva celega, prizemljenega in odgovornega človeka. Popolno predanost tako v poslovnem kot tudi v raziskovalnem in osebnem smislu. Potenciali ki te lastnosti premorejo se lahko na tej stopnji ogromno naučijo.

Tedenski moduli so energijsko zahtevni, kajti poleg učenja v vlogi učitelja prejmeš tudi veliko količino aktivnega učenja kot klient (ko se kolegi na tvoji membrani učijo) in se tako soočaš z globjimi sloji SMA-ja v lastni membrani. To pa zopet zahteva energijo in ustrezno regeneracijo. Zato se izkaže da je pomembno priti spočit, v dobri psihofizični kondiciji ter si organizirati dobre pogoje za počitek.  

Seminar je odlično organiziran; gostoljubje, pogostitev in splošno vzdušje so na enako visokem nivoju kot metoda sama – vrhunskem!

Zame osebno je nadgradnja prejšnjih stopenj popolnoma zadostila pričakovanja in opravičila investicijo časa, energije in denarja ki jih namenjam AEQ izobraževanju. Vse to se jasno odraža na učinku mojega osebnega in poslovnega življenja.

Uroš Petan, učitelj AEQ metode® 2. stopnje, učenec AEQ metode 3. stopnje 2/5

Untitled design - 2020-06-02T003349.569

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Minila so že dobra tri leta, odkar sem se prvič srečala z Alešem in z njegovo terapijo – tedaj še klinično somatiko, ki jo je kasneje razvil in nadgradil v AEQ metodo®. Iskala sem nekoga, ki bi mi pokazal način, me naučil, kako naj si ob vse večjih težavah z vratnim delom hrbtenice pomagam sama. In kdor išče, ta najde…

Ob aktivnih terapijah in redni domači vadbi sem pričela počasi sproščati mišice z neprimerno povečanim tonusom. Spoznavala in ozaveščala sem vzroke, ki so me privedli do obstoječega stanja ter jih pričela odpravljati, začela sem drugače razmišljati. Tako so problemi pričeli kopneti, moje navdušenje in zaupanje v metodo pa se je krepilo in raslo. Bila sem mnenja, da bi to moral poskusiti prav vsak, saj bi se mu kakovost gibanja in življenja nasploh precej povečala.

In ravno ko sem razmišljala o tem, je Aleš pričel s šolanjem učiteljev v AEQ metode®. Kljub temu, da sem si že pred časom rekla, da sem z izobraževanji zaključila, saj da imam zadosti znanja, ki ga lahko sama nadgrajujem, sem se prijavila na šolanje za učitelja 1. stopnje. Začutila sem, da je to znanje predobro, preveč pomembno, da bi šlo mimo mene.

Prvi stopnji je sledilo izobraževanje za učitelja 2. stopnje AEQ metode®. Ob vsem posredovanem znanju in modrosti, realnem pogledu na življenje, vlaganju energije, časa in pozornosti v razumevanje metode, sem lahko le rasla in se razvijala, ob tem pa pomagala tudi drugim z vodenjem delavnic AEQ vaj.

Če je pred tremi leti AEQ sramežljivo potrkal na vrata mojega življenja in leto kasneje pogumno vstopil, pa lahko sedaj rečem, da sem z njim napojena, na vse več stvari skušam gledati na AEQ način, v iskanju ravnovesja, z mehkobo in občutkom.

Ker želim ljudem pomagati na način, ki sem si ga ob omenjenih težavah želela sama in sem ga tudi izkusila, sem se odločila, da z izobraževanjem nadaljujem na tretji stopnji, ki omogoča izvajanje aktivnih terapij. In tako se je pričelo…

Aleš nas je že pred prvim modulom pričel pripravljati: komentiranje prispevkov, branje člankov, komunikacija z drugimi učenci. Potem pa smo se z raznih koncev Slovenije zbrali v Brežicah. Zgodil se je preplet teorije in prakse, izkušnja voditi vaje, biti voden. Občutili smo, kako aktivno terapijo po delih izvede mojster, kakšni so občutki in učinki, če jo izvedejo sošolci, oziroma če jo ti narediš drugim. Postavili smo se v vloge učiteljev, terapevtov, opazovalcev in klientov. Sedem polnih dni pozornega poslušanja, opazovanja, delovanja, občutenja, pa tudi smeha, hudomušnosti, tkanja novih vezi. Na kratko pa – bilo je super!

Moja pot je sedaj jasno začrtana. Izvajanje terapij, vodenje vaj, učenje, izboljševanje občutenja, osebna rast, izvajanje terapij, vodenje vaj, učenje… in tako naprej s ciljem postajati vse boljša.

Hvala Aleš za tvojo pripravljenost deliti znanje, nas učiti, voditi in nuditi pomoč.

Jasmina Rome, učitelj AEQ metode® 2. stopnje, učenec AEQ metode 3. stopnje 1/5

Screenshot 2020-06-04 at 01.25.03

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Tako kot se pri Aikidu učijo prvih pet let samo “plesati” in spoznavati gibanje, predenj se začnejo učiti dejansko samoobrambo, se tudi pri izobraževanju za učitelja AEQ metode®, najprej 2 leti skozi prvo in drugo stopnjo učimo predvsem teoretičnega znanja, AEQ modela razmišljanja, kako učiti posamezne vaje predvsem z govorom. Hkrati vedno bolj spoznavate in čutite tudi sebe, kar je izjemno pomembno za učenje 3. stopnje.

Na 1. modulu za učitelja 3. stopnje se začnemo učiti bolj praktičnega znanja in sicer kako izvajati in učiti prva dva protokola aktivne terapije. Sam modul je odlično zastavljen; Aktivno terapijo najprej vidite in se učite z opazovanjem Mojstra AEQ gospoda Ernsta, potem nekdo od sošolcev izvaja terapijo na vas, nato se vi učite izvajati na drugem sošolcu in na koncu še gledate kako tretji sošolec izvaja terapijo. Tako pokrijete 3 aspekte sprejemanja in dojemanja občutkov in informacij: skozi oči in sluh, skozi občutke iz membrane (vaše in terapevtove) skozi dejansko praktično izvedbo. Vse skupaj se še nadgradi z neprestanimi povratnimi informacijami s strani sošolcev in učitelja.

V sedmih kar intenzivnih dnevih počasi pridobivate nove informacije, ki so ravno prav dozirane, kot da bi se prvič učili AEQ vajo®. Seveda je potrebno, kakor pri 1. in 2. stopnji, znanje utrditi skozi prakso in ustvarjanje svojih izkušenj.

Aktivna terapija zelo poveča učinkovitost dojemanja gibov in zmanjšanje mišičnega tonusa stranki. Z novo pridobljenim znanjem lahko ljudem pomagam veliko učinkoviteje in kvalitetnejše.

Izjemno sem hvaležen, da sem del AEQ metode in da imam izjemnega učitelja g. Aleša Ernsta.

Žiga Božič Žagar, učenec 3. stopnje AEQ metode® 1/5 in učitelj AEQ metode® 2.stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.30.01

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

… in moje potovanje po poti AEQ se nadaljuje na 3. stopnjo, skozi modul 1.


Pred začetkom sem čutila nekakšno strahospoštovanje do 3.stopnje; imela sem pričakovanja, saj sem že iz 1. in 2. stopnje, ter drugih Aleševih seminarjev vedela, da Aleš vedno preseneti z nečim neznanim, novim, kompleksnim, a hkrati enostavnim, sprejemljivim, razumljivim, logičnim in tudi tokrat je bilo tako. Nova raziskovanja, znanja, informacije, spoznanja, občutki…so spremljali moj 1.modul.

Pristala sem na lastnih nogah, nekaj zelo nenavadnega. ZMOREM, naredila sem prve, zahtevne, trdne korake, katere je spremljala cela paleta čustev, občutkov, zavozlank, razvozlank, od jeze, žalosti, do veselja, radosti, sreče.


Naučila sem se drugačnega dojemanja časa – imeti čas zase, koliko prijetnih trenutkov, kako dobro izkoriščen čas, ki prinaša veliko zadovoljstva, notranje izpolnjenosti… Celo življenje sem čutila pritisk okolice, ki je bil zame stresen in sem težko resonirala s tem: pomanjkanje časa, časa ni, kaj lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri, vrvež,… hitro, hitro in posledično je bilo vse ostalo neprimerno bolj pomembno kot jaz. Vzeti si čas zase je bila potrata, zapravljanje časa… tako sem prišla do točke da sem sebe dala na stran in nisem razumela, kaj pomeni, da si vzameš čas zase, to mi je bil tuj termin. Slišala sem ga velikokrat, njegov dejanski pomen, občutek pa mi je bil povsem tuj. Na modulu 1 pa sem prišla do spoznanja, da imamo časa vedno dovolj, pomembne so le naše prioritete. Na voljo imamo samo ta trenutek, in od nas je odvisno kaj bomo z njim. Bomo pozornost, energijo, dragocene trenutke namenili sebi v prid in rasli, ali bomo dovolili raznoraznim ‘motilcem’ oz. ‘tatovom’ naše pozornosti (TV, računalniki, telefoni, …) da nas odpeljejo stran od sebe in bomo izgubili stik sami s seboj, s svojim telesom, pa tudi z okolico, ljudmi okrog nas. Kje je naša pozornost, ko namenimo trenutke pogovoru z otroci, družino, prijatelji. Je naš um v tem trenutku, slišimo, vidimo sogovorca, njegove besede, zaznavamo govorico telesa, ali je naš um v tem trenutku nekje v preteklosti ali prihodnosti, skratka v iluziji. Današnji čas je za slednje idealen, zato bodimo budni.

Pomembno in novo spoznanje zame je tudi bilo, dojemanje človeka, ljudi, kot some. Da je človek časovna kapsula, v kateri so zajeti vsi preživeti dogodki, izkušnje, čustva, občutki, travme, vzorci; skratka vse, zaradi česar smo v tem trenutku natanko takšni kot smo, pa se tega zavedamo ali pa smo mogli, da smo v preteklosti lahko preživeli, vse to globoko potisniti, ker je bilo prehudo in se tega ne zavedamo. Smo pa presenečeni, kako se odzovemo na določeno situacijo, dogodek in se sprašujemo zakaj nas je ‘vrglo iz tira’ in smo odreagirali na določen način – odgovor se nahaja v naši kapsuli.

‘Čudež’ tako bi poimenovala P1 in P2A, ki sem se ju naučila na modulu 1, ki mi omogočata, da znam svojim klientom vedno bolj olajšati njihove težave, ter jim tako skrajšati, narediti enostavnejšo, dojemljivejšo, bolj razumljivo njihovo pot spoznavanja, analiziranja, spreminjanja in sprejemanja njihove časovne kapsule.

Hvaležna sem Alešu, da mi je, seveda pod določenimi zahtevami, pogoji, skrbnim nadzorom, ter svojo podporo omogočil moje potovanje in raziskovanje AEQ poti. Tako postaja vsak moj korak lahkotnejši, razumljivejši, enostavnejši a hkrati kompleksnejši.

Ponosna sem, da sem lahko učenka 3. stopnje AEQ, saj bolj kot spoznavam to metodo, bolj me navdušuje.

Hvala

Lidija Jakljevič, Učiteljica AEQ metode 2. stopnje, Učenka AEQ 3. stopnje 1/5

Screenshot 2020-06-04 at 00.17.20

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Izobraževanje za učiteljico tretje stopnje, ki skozi aktivne terapije posameznika uči večjega čutno gibalnega zavedanja, je bila nekako izbira, ki je izbrala mene.

 
Že prva stopnja je v meni vzbudila vznemirjenje, ki ga čutiš v telesu, ko najdeš tisto PRAVO. Poglabljanje vase skozi učenje AEQ metode, izvajanje AEQ vaj in opazovanje lastnega spreminjanja so bili začetki. Prepletanje novih spoznanj o somatiki ter znanj in vedenj, do katerih sem prišla pri svojem delu s strankami, je nato zame postajalo vedno bolj naravno in spontano. Vodenje delavnic AEQ metode in učenje AEQ vaj mi je preraslo v užitek. Zato odločitev za triletno šolanje ni bila več vprašanje. 


Že prvi modul me je prepričal, da bo globina in širina naučenega prinesla spremembe. Učili smo se na praktičnih vajah, po korakih, skozi opazovanje, občutenje ter z aktivnim sodelovanjem vsakega učečega. Tokrat so bile roke učitelja na posamezniku tiste, ki so vodile skozi spremembe v čutenju, izvedbi in razumevanju pomena zavestnega nadzora nad gibanjem in čutenjem. Širili smo razumevanje somatskih procesov in delovanje aktivne terapije z razlago fizioloških sprememb v delovanju možganov in njihovim vplivom zavestnega nadzora nad mišicami.

Teden je minil v procesu novih zaznav, ki so nas še dodatno omehčale in ozaveščale področja, kjer imamo največ čutno gibalnih blokad in podzavestnih mišičnih napetosti. To nam je omogočalo dotakniti se globokih čustev, prepričanj, ki so nas omejevala in nehotno višala mišično napetost. Spremembe sem občutila znotraj lastne some in jih zaznavala pri izvajanju AEQ vaj ob zaključku vsakega študijskega dneva. Po tednu dni izkustvenega učenja aktivne terapije sem domov odšla globoko ozaveščena, z veliko mero miru in tišine, iz katere sem črpala moč ter energijo še daleč v delovne dni.

Hvala Aleš, da sem del tega, da si ti naš učitelj, in da je to šele začetek

Petra Šmid Seljak, Vrhnika, učenka 3. stopnje AEQ metode® 1/5

Screenshot 2020-06-04 at 01.32.41

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje

Spomnim se prvega srečanja z Alešom, ko je razlagal o posledicah kronično zakrčenih mišicah, na telo in psiho. Vse takrat se mi je zdelo, kot znanstvena fantastika, da pretirava pri vsem skupaj. Sedaj skozi prakso, razumem, da ni.

Tri leta nazaj, ko sem se prvič udeležil AEQ izobraževanja, sem spoznal globino AEQ metode in vpliv psihe na telo. Na vse skupaj sem začel gledati drugače. 

Kot zadnje tri leta, sem tudi letos, nadgradil AEQ znanje z udeležbo na 3. stopnji. To sem si želel od trenutka, odkar sem vstopil v svet AEQ-ja. Občutek sem imel kot, da sem se vpisal na željeni faks. Z eno razliko, da moje navdušanje ni že po prvem tednu minilo:)

Ko le iz verbalnega vodenja AEQ vaj, prestopiš v aktivno delo s stranko na mizi je občutek popolnoma drugačen. Za stranko in učitelja. Stranka dobi več kvalitetnih povratnih informacij iz svojega telesa, kar ji omogoča hitrejši napredek, manj bolečin in večjo kvaliteto življenja na vseh področjih. 

Podajanje informacij, teoretičnih in praktičnih je vrhunsko. Glede na šolanje 1 in 2 stopnje je precejšni preskok v globini informaciji in še večjem razumevanjem s katerimi se tradicionalno telo/človek, srečuje v sodobnem načinu življenja. 

Z večjim znanjem in dvigovanjem lastne kompetentnosti, strankam vedno bolje pomagam pri razumevanju njihovih težav in kako iz navidezno začaranega kroga, stopiti ven.

Osebno je AEQ izobraževanje izpolnilo pričakovanja, ves čas, energijo in denarj, ki jo namenjam. Pozitivno vpliva na moje zasebno in poslovno življenje.

Blaž Jurečič, Učitelj AEQ metode 2. stopnje, Učenec AEQ metode 3. stopnje 1/5

Screenshot 2020-07-09 at 22.58.12

Mnenja udeležencev izobraževanja AEQ dihanje® 1. stopnje

Mnenje o AEQ dihanje® 1. stopnje

Z AEQ seminarjem 1. stopnje sem našla svojo močno točko. Vsekakor je to zelo spodbudno in motivirajoče.

Največje zadovoljstvo mi je, ko mi uspe na tečajih ali pri individualnih obravnavah začutiti tečajnike, da jim lahko na njim primeren način razložim AEQ metodo®. Ugotavljam, da ta ni več takšna, kot si nas jo učil ti, ampak verjetno vsak izmed nas – tvojih učencev dodamo vanjo del sebe in jo na ta način podajamo v svet malo drugačno.

Opazujem svoja predavanja, kako so vedno malo drugačna, kako so izbrane besede vedno različne, prilagojene publiki, ki me posluša. Navadno opazujem ljudi, ki so prišli k meni, njihovo gibanje, govor in se jim poskušam čim bolj približati. Včasih to pomeni, da so moje besede bolj odločne, drugič bolj mile, čisto odvisne od sogovornika in mojega občutka kaj on res potrebuje. Opazujem tudi kako niti ene vaje ne odvodim dvakrat enako, ampak vedno malo drugače. Opazujem gibanje ljudi, njihovo zavedanje telesa in po potrebi vaje še razparceliram na še manjše gibe in jim na ta način poskusim omogočiti pravo občutenje giba. Opazujem tudi zadovoljstvo ljudi, ko res začutijo gib in se v njem sprostijo, kako jim odleže. Kar mimika na obrazu se jim spremeni.

Trudim se, da da stranke do tega občutenja pripeljem že pri svoji obravnavi, saj s tem začutijo glaven namen vaj, da to ni monotono ponavljanje gibov, ampak občutenje, raziskovanje, užitek. Zadnjič mi je neka gospa rekla, da to je pa kot meditacija. Ja, res je kot meditacija, le da se za razliko od običajne meditacije, ko se ljudje povezujejo z nečim nevidnim in so večji del časa v glavi, tu povezujemo sami s seboj. Na ta način ljudje začutijo, kako se lahko pomirjeni počutijo v svojem telesu, začnejo mu veliko bolj zaupati in posledično ne iščejo več odgovorov na razna vprašanja v nadnaravnih silah, ampak v sebi. V zakladu svojega lastnega telesa.

Morda še pomen učenja učitelja. Če želi biti učitelj res dober in kvalitetno predajati svoje znanje naprej, ne sme nikdar zaspati na lastnih lovorikah, ampak mu morajo biti le spodbuda za nadaljne učenje in rast. Čeprav gibe že poznamo, veliko plitveje odvodimo vaje, če jih ne vadimo tudi sami vsak dan. Ko vodim vajo jo namreč istočasno v mislih izvajam skupaj s tečajniki in v svojem telesu občutim premik najmanjšega dela telesa mojih tečajnikov. Šele na ta način lahko zagotovim varen občutek ob izvajanju vaj in jim omogočim dojeti njihovo pravo globino.

Veronika Lovšin, Vodice, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje, učiteljica AEQ dihanja® 1. stopnje

Screenshot 2020-06-04 at 01.14.38

Mnenja udeležencev izobraževanja AEQ dihanje® 1. stopnje

Mnenje o AEQ dihanje® 1. stopnje

Vtisi s seminarja za učitelja AEQ DIHANJE

Rojstvo zaznamuje vdih, smrt pa izdih – vmes je življenje. Življenje pomeni dihanje, dihanje je življenje. Zakaj potem dihanju ne dajemo večje pozornosti? Ker je samoumevno!

Tudi zame je bilo. Dihanju nisem pripisovala večjega pomena, sicer sem se ga zavedala pri vadbi, pozornost usmerjena v pravilen trodimenzionalni vdih s trebušno prepono in izdih z aktivacijo trebušne mišice se mi je zdela več kot dovolj ukvarjanja z dihanjem. V zadnjih letih se je začelo pojavljati čedalje več informacij, predvsem člankov na temo dihanja, kako pomembno je in kakšne koristi prinaša pravilno dihanje. Ampak kakšno pa je pravilno dihanje? Na spletu sem zasledila kar nekaj različnih tehnik dihanja, vsak učitelj je zagovarjal svojo, kako izbrati pravo in na koncu – zakaj jo sploh izbrati. Ker če kaj res znam, znam dihati! Tako sem po naključju slišala, da je pri založbi MK izšla v slovenšćino prevedena knjiga Oxygen advantage.  Sem si prebrala nekaj o avtorju, prelistala sem jo v knjigarni, se odločila za nakup, jo doma odložila na polico, kjer bi počakala na »pravi čas«, in je čakala.

 Medtem sem opravila izobraževanje za učitelja AEQ metode 1. stopnje in si pridobljeno znanje nestrpno želela nadgraditi, a nasvet učitelja Aleša Ernsta je bil, naj se, preden nadaljujem, udeležim 1. stopnje šolanja za učitelja AEQ dihanja. Čeprav njegovi presoji popolnoma zaupam in sem ga modro upoštevala, sem bila skeptična do konca. Pravzaprav do tistega trenutka, ko sem v roke končno vzela knjigo, ki je eno leto ležala na polici. Ker se je bližal datum seminarja, sem si rekla, da to pa je pravi čas, da se posvetim knjigi, saj jo tudi sam učitelj priporoča. Knjiga je odlična in zbistri pogled na dihanje. Razbije kar nekaj mitov in prepričanj, zame je bil največji kisikov paradoks, tudi to, kako dihanje vpliva na razvoj človeka, zanimivo je bilo prebrati tudi vsa dognanja in raziskave na področju športa.

Pa vendar je pravo razsvetljenje prineslo šele šolanje. Način podajanja znanja, razložene povezave, ki te popeljejo veliko globje v razumevanje pomena dihanja. Zakaj začnemo dihati nepravilno, kakšni so razlogi za prilagoditev dihanja, na kaj vse vpliva napačno dihanje. Odgovori na marsikatero vprašanje so tako logični in odkrijejo povezave med načinom našega dihanja in potlačenimi čustvi, ki so vzrok za slabo počutje, kronične bolečine v telesu in nasplošno slabo kvaliteto življenja. Dihalne protokole, ki smo se jih naučili, so v celoto povezale in nadgradile vaje, ki so unikatne, njihov učinek pa je takojšen.

Domov sem se vrnila ne le polna novega znanja in zavedanja, tudi neverjetno spočita in polna energije.

Sonja Gerkman, Ljubljana, Učiteljica AEQ dihanja 1. stopnje

13512043_1155558537820112_1769051065233381035_n

Mnenje o AEQ dihanje® 1. stopnje

Prvi dogodek, ko se rodimo je vdih in zadnji, ko umremo izdih. Torej je znak živosti, življenja dihanje. To je pomembna, prvinska življenjska funkcija, ki domuje v možganskem deblu, kjer se nahajajo vse življenjsko pomembne funkcije in se izvršujejo avtomatsko. Zato dihanju ne namenjamo veliko pozornosti, saj se nam zdi samoumevno, da znamo dihati, sicer bi umrli.
Če pa se v to življenjsko funkcijo nekoliko bolj poglobimo, ugotovimo, da je kvaliteta našega življenja odvisna tudi od tega, kako dihamo.

Že nekaj časa sem ugotavljala, da sem na trenutke kar pozabila dihati, dihala plitvo, mi je primanjkovalo zraka in sem kar začela ‘hlastati’ za njim, počutila sem se utrujeno, primanjkovalo mi je življenjske energije, imela sem hladne roke, noge, … pa vendar nisem vseh teh simptomov pripisovala slabi kvaliteti dihanja. Imela sem nekaj informacij iz tega področja, tako, da sem se čedalje bolj pričela zavedati pomembnosti le-tega, dihala sem s trebuhom, globoko,…

Odločila sem se to področje bolje spoznati, raziskati, nadgraditi. Z veseljem, zanimanjem in navdušenjem sem se prijavila na seminar AEQ dihanja in ga nestrpno čakala, saj sem slutila, da bo to nekaj dobrega zame.
Sledilo je spoznavanje realnega stanja – moj center za nadzor dihanja je popačen, prepričanje, da znam pravilno dihati – iluzija.

Skozi seminar sem pri sebi zaznala kar nekaj simptomov nefunkcionalnega dihanja:
hiperventilacija, dihanje samo z zgornjim delom pljuč, dihanje z rameni, kratka dihalna prekinitev, napenjanje trebušnih mišic med vdihom (za kar sem bila prepričana, da jaz tega ne počnem, dokler nisem tri tedne redno izvajala dihalnih vaj 🙂, …

Skozi seminar sem vsak dan bolj, ob dobri razlagi spoznavala, kako pomembno in kompleksno dihanje dejansko je, saj si lahko zmanjšamo oksidativni stres, izboljšamo imunski sistem, povečamo količino kisika v tkivih, izboljšamo cirkulacijo,…

Težave se začnejo že v otroštvu, saj se zgodi veliko potlačitev čustev (jok, kot sredstvo za izražanje močne jeze ali strahu, čustvena ali fizična odsotnost matere, …), zato si mora otrok, da lahko preživi zanj premočna čustva, dogodke, narediti ščit (odrasla oseba se odzove z bojem ali begom, otrok to še ni sposoben), tako, da zmanjša gibljivost – otrpne, hkrati pa s povišanjem mišičnega tonusa stisne trup in omeji dihanje, tako zmanjša količino energije in zmanjša moč čustva strahu in občutka nemoči. Vse to ostane ujeto v nas, tudi, ko so realni razlogi že preteklost.

Nepravilno dihanje vpliva na naše delovanje, zdravje in vitalnost. Težave, ki zato nastanejo so kronična utrujenost, anksioznost, nespečnost, spalna apnea, kardiovaskularne bolezni, astma, alergije, debelost, refluks, zaprtost, razdražljivo črevesje, bolečine v vratu, ramenih, glavoboli,…).
Dihanje je most med našim zavednim in nezavednim (povezava um in telo).

Z AEQ dihalnimi vajami in dihalnimi protokoli korigiramo center za nadzor dihanja in si tako izboljšujemo kvaliteto dihanja (na nos, tiho, počasi, umirjeno), zdravja, življenja – zadihamo s polnimi pljuči.

Hvala Aleš za odličen seminar. Spoznala sem, da je naš vdih in izdih veliko več, kot samo avtomatska izmenjava plinov.

Z veseljem in spoštovanjem bom to znanje delila naprej.

Lidija Jakljevič, Metlika, Učiteljica AEQ dihanja 1. stopnje

Screenshot 2020-07-09 at 23.10.20