30-dnevni spletni program za urejanje kroničnih stanj z vodenjem AEQ vaj zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 20.00 uri

Spletni program je namenjen vsem, ki se ne zmorete sprostiti. Če ste prenapeti že dalj časa, se pretirano odzivate na presenečenja in preveč energije namenjate načrtovanju prihodnosti, saj vas je strah, kaj bo jutri.

Zaradi takšnega odnosa do sebe in okolice ste prepogosto utrujeni, slabo čutite sebe in pretirano reagirate na druge.

Takšno vedenje ima specifične razloge in se odraža v telesu: to so kronične težave s koleni, kolki hrbtom in vratom, glavoboli in migrene, nerazložljivo slabo počutje ter druge težave.

Namen programa je omogočiti odkriti vzroke za težave in naučiti izvedbo  vaj, po katerih se bo izboljšala psihofizična povezava.

Spoznali boste:

– kako se v telesu hrana spreminja v bioenergijo kot osnovo za občutke, odločitve, dejanja

– kaj je membrana in katere pomembne funkcije ima ter zakaj sodobni način življenja membrano izloča iz zavestnih procesov odločanja in delovanja

– kako zaradi nepoznavanja občutkov nastane zakrčenost in nerealen odnos do časa, energije in življenja (to so vzroki za nastanek izgorelosti, kronične utrujenosti in nespečnosti)

– vlogo nog pri vračanju sposobnosti samoregulacije in zaznavanja realnih pritiskov iz okolja.

Naučili se boste:

-osnov delovanja avtonomnega živčnega sistema, to znanje pa vam bo omogočilo zmanjšanje mišične zakrčenosti

-zaznati telesno počutje, kar pomaga oceniti mejne sposobnosti delovanja

-pravil, ki vam omogočajo urediti in uskladiti potrebe in obveznosti ter tako dvigniti nadzor nad dejanji

-AEQ vaje, ki vam bodo z vsakodnevnim raziskovanjem in boljšim občutenjem telesa omogočile povezavo telesa in uma ter bolj usklajeno delovanje, ki zmanjšuje samodestruktivno vedenje

-kako spreminjati odnos do dihanja in dihati pravilno, kar bo zmanjšalo nepotrebno porabo energije, telesu pa omogočilo višji nivo življenjske energije.

Kronične bolečine nastanejo zaradi oklepa, ki blokira živost organizma. Oseba preprosto ne zmore zgolj z vnosom hrane dovolj dvigniti ravni energije. Povečanje osnovne energetske ravni posameznika je mogoče doseči z živostjo telesa in prostim izražanjem čustev. Pomanjkanje živosti je rezultat potlačenih čustev in občutkov, kar pa hkrati povzroči, da se dovolj dobro ne zavedamo telesnega stanja, kar lahko pripelje do izgorelosti.

Veliko jih ne zmore reči ”ne morem”, ”nočem”, ”nimam časa”.

Ko rečemo ”ne morem”, priznamo poraz, in s tem mislimo, da nismo vredni ljubezni.

AEQ pristop omogoča odpraviti izgorelost, kronično utrujenost in kronične bolečine. Temelji na štirih korakih:

  1. Učiti se in razumeti – razlaga (zmanjša strah) ter raziskovati in občutiti – AEQ vaje® (povečajo občutek in nadzor).
  2. Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij.
  3. Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno.
  4. Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se povrnili na prejšnje preživete vzorce.

 

Program sestavlja 3-urno predavanje, kjer bom razložil osnove fizikalnih zakonitosti, katerih nezavedno kršenje vodi v nastanek vnetij in bolečin. Naglica sodobnega življenja ne dopusti časa za posvečanje psihofizični kondiciji. Med izvajanjem vaj boste spoznavali, kako je, ko se povezujeta telo in razumsko delovanje.

Vaje bom vodil dvakrat dnevno, ob 8. uri zjutraj in 8. uri zvečer. Za 20 minut se bomo povezali prek aplikacije ZOOM, da vas bom vodil skozi izbrano vajo.

Na ta način boste redno izvajali vaje v prvem mesecu, kar je zelo pomembno za dovolj veliko spremembo odnosa do sebe.

Raznovrstno vodenje vaj zmanjša občutek začetne enoličnosti, ki je pogost razlog, da se v vas razvije odpor do vaj.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj ob delu z osebami s senzorno motorično amnezijo. Zasnoval sem ga tako, da omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nerazložljiv odpor do AEQ vaj, ki se osebi upirajo, čeprav razume, koliko ji lahko pomagajo. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo ta odpor bistveno zmanjšalo ter vam tako omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

Program začenjam s 3-urnim uvodnim predavanjem prek spleta dne 9. 1. 2021 od 16. do 19. ure. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče večkrat pogledati med trajanjem programa.

Sledi 30 dni vodenih izbranih AEQ vaj. Prvo vodenje bo od 8.00 do 8.20, drugo od 20.00 do 20.20.

Skupaj torej 30 dni po 40 minut dnevno. V 20 minutah bom vodil izbrano vajo ter nekaj minut po potrebi namenil razlagi vzrokov za napake, ki jih bom opazil pri izvajalcih. V 30 dneh se boste naučili 6 AEQ vaj. Torej bomo vsaki vaji namenili 200 minut časa. Vajo bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA.

Pri 30-dnevnih programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo vedno boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji in telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče preko ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen in ne omogoča primernega vodenja. Pred ali po vodneju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Vaje bodo vodene sedem dni v tednu.

Skupen čas programa je 23 ur.

Cena programa je 220 €.

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise šestih AEQ vaj.

Program vodim Aleš Ernst, učitelj AEQ metode 5. stopnje

Date

Jan 09 2021 - Feb 08 2021
Expired!

Time

4:00 pm - 8:20 pm

Cena

220.00€

Lokacija

Zoom on line delavnica
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
QR Code